Akredytacja Ministra Zdrowia

Certyfikat akredytacyjny

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie otrzymał akredytację Ministra Zdrowia na okres: od 30.09.2014 - 29.09.2017.

Akredytacja przyznawana jest przez Ministra Zdrowia na wniosek Rady Akredytacyjnej.

Instytut Kardiologii otrzymał akredytację w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej", który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.