Akredytacja Ministra Zdrowia

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie otrzymał akredytację Ministra Zdrowia.

Akredytacja przyznawana jest przez Ministra Zdrowia na wniosek Rady Akredytacyjnej.

Instytut Kardiologii otrzymał akredytację w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej", który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.