Profesor Łukasz Szumowski Ministrem Zdrowia

  • 09.01.2018

Prof.dr hab.med. Łukasz Szumowski jest kardiologiem - elektrofizjologiem, który całe swoje zawodowe życie lekarza i naukowca związał z Instytutem Kardiologii w Warszawie - Aninie.
Studia medyczne ukończył w 1997 roku, w 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 - doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2004 do 2011 roku kierował Pracownią Elektrofizjologii, a od 2011 kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca, utworzoną przez śp.Profesora Franciszka Walczaka. Od 21.czerwca 2016 roku jest profesorem nauk medycznych.

Profesor Łukasz Szumowski Ministrem Zdrowia

Podpisanie porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji dot. współpracy przy realizacji pilotażu projektu „Wdrożenie publicznego schematu identyfikacji elektronicznej”

  • 12.12.2017

W dniu 29 listopada 2017 r. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego podpisał z Ministerstwem Cyfryzacji RP porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji pilotażu projektu „Wdrożenie publicznego schematu identyfikacji elektronicznej” oraz porozumienie w sprawie przystąpienia do prac integracyjnych z systemem Węzła Krajowego.

Podpisanie porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji dot. współpracy przy realizacji pilotażu projektu „Wdrożenie publicznego schematu identyfikacji elektronicznej”