Akredytacja Ministra Zdrowia

Certyfikat akredytacyjny

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie otrzymał akredytację Ministra Zdrowia na okres: od 30.09.2014 - 29.09.2017.

Akredytacja przyznawana jest przez Ministra Zdrowia na wniosek Rady Akredytacyjnej.

Instytut Kardiologii otrzymał akredytację w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej", który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Certyfikaty jakości

Gwarancją spełnienia bieżących i przyszłych potrzeb i oczekiwań naszych Pacjentów jest wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2008.

System Zarządzania Jakością został wdrożony w Instytucie 17 stycznia 2008 r. Przeprowadzenie certyfikacji powierzono jednostce akredytowanej z uprawnieniami do certyfikowania systemów jakości - TÜV NORD Polska.

Certyfikat

Załącznik do certyfikatu