Dział Programów Badawczych i Badań Klinicznych

p.o. Kierownik Działu:

Agata Smoleń

Kontakt:
 • ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
 • +48 22 343 42 85
 • +48 22 343 41 32
 • +48 22 343 45 41
 • Dział Programów Badawczych i Badań Klinicznych zajmuje się wsparciem naukowców w zakresie ubiegania się o dofinansowanie projektów badawczych (w szczególności prac statutowych i grantów finansowanych przez NCN, NCBiR, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektów współfinansowanych przez UE),
 • oferuje pomoc przy ich administrowaniu i koordynowaniu obiegu dokumentów pomiędzy poszczególnymi komórkami IK oraz instytucjami finansującymi,
 • pracownicy Działu wspomagają badaczy realizujących projekty i prace statutowe w zakresie realizacji zamówień, przygotowywaniu raportów oraz na bieżąco udzielają informacji związanych z wydatkowaniem funduszy,
 • Dział Programów Badawczych zajmuje się również sponsorowanymi badaniami klinicznymi w zakresie kontroli ich realizacji, negocjacjami umów oraz rozliczeniami finansowymi,
 • do zadań Działu należy jednocześnie audyt wewnętrzny dokumentacji dot. projektów badawczych w tym badań klinicznych.
 • Agata Smoleń (Kierownik)
  Pozyskiwanie funduszy na programy badawcze, przygotowywanie wniosków o finansowanie projektów badawczych w różnych mechanizmach finansowania, rozliczenia okresowe i raporty końcowe dot. projektów badawczych, aktualizacja systemu Polon w zakresie projektów badawczych.
  tel.: +48 22 343 42 85

 • Agnieszka Zdziennicka
  Wsparcie naukowców w przygotowaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych (prac statutowych), przyjmowanie i weryfikacja poprawności wniosków o zgodę na prowadzenie pracy statutowej, kontrola prawidłowości rozliczeń okresowych i raportów końcowych z projektów badawczych, kontrola realizacji prac statutowych prowadzonych w Instytucie Kardiologii.
  tel.: +48 22 343 42 85

 • Zofia Kamińska
  Audyt wewnętrzny dokumentacji dot. projektów badawczych w tym badań klinicznych.

 • Katarzyna Wachowicz
  Wsparcie projektów badawczych finansowanych z NCBiR w zakresie zarządzania administracyjną stroną projektów, wsparcie kierowników projektów w zakresie monitorowania realizacji projektów i poprawnej realizacji projektów w obszarach: kosztorysu projektu, monitorowania stopnia osiągania wskaźników, zgodności harmonogramem, przygotowywanie dokumentacji w związku z realizacją powierzonych Projektów.
  tel.: +48 22 613 05 04 wew. 311