Interwencyjne leczenie nadciśnienia tętniczego w Instytucie Kardiologii

Zabiegi denerwacji nerek w Instytucie Kardiologii

W Instytucie Kardiologii w Warszawie został powołany specjalny zespół do interwencyjnego leczenia nadciśnienia tętniczego: HIT (Hypertension Interventional Team). W skład zespołu wchodzą specjaliści hypertensjolodzy i kardiolodzy interwencyjni, a także specjaliści diagnostyki obrazowej. Zespół wykonał najwięcej procedur przezskórnej denerwacji nerek w kraju, dysponuje wszystkimi niezbędnymi metodami i urządzeniami diagnostycznymi i zabiegowymi.

Zabiegi denerwacji nerek w Instytucie Kardiologii

Zaproszenie do udziału w rejestrze ARKADIA - Pol

Pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w rejestrze ARKADIA - Pol, który od stycznia 2015 roku jest realizowany w Klinice Nadciśnienia Tętniczego wspólnie z Kliniką Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Zaproszenie do udziału w rejestrze ARKADIA - Pol

Zabieg denerwacji nerek u chorego z opornym nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością nerek w okresie przewlekłej dializoterapii

W ostatnim czasie obserwuje się stopniowe rozszerzanie wskazań do wykonywania zabiegu denerwacji nerek u chorych na oporne nadciśnienie tętnicze. Klasyczne wskazania ujęte w badaniu Simplicity HTN-1 oraz HTN-2 dotyczą chorych z opornym pierwotnym nadciśnieniem tętniczym i zachowaną funkcją nerek, u których spełnione są warunki anatomiczne tętnic nerkowych.

Zabieg denerwacji nerek u chorego z opornym nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością nerek w okresie przewlekłej dializoterapii

 

  • Postępy w badaniach nad zabiegowym leczeniem opornego nadciśnienia tętniczego

    tl_file2/content/dla lekarzy/HIT/Postepy/liczba publikacji na temat denerwacji tetnic nerkowych.JPG
    Odkąd w 2010 roku zakończono serię pilotażowych badań Simplicity HTN- 1 nad leczeniem opornego nadciśnienia tętniczego za pomocą denerwacji tętnic nerkowych obserwujemy znaczący wzrost liczby publikacji w tej dziedzinie. W 2013 roku opublikowano 253 prace naukowe dotyczące denerwacji tętnic nerkowych. Świadczy to o ogromnym rozwoju nauki w tym kierunku.

 

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png