Instytut Kardiologii
im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
A A+ A++
pl    »    O Instytucie    »    Jednostki organizacyjne    »    Kliniki    »    Izba Przyjęć i Oddział Szybkiej Diagnostyki (Spartańska 1)
breakLine

Izba Przyjęć i Oddział Szybkiej Diagnostyki

Kierownik:
Dr n. med. Jacek Andrzej Woźniak

Kontakt:
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa

tel.: +48 22 343 40 35
tel.: +48 22 343 40 00
tel.: +48 22 343 40 24
tel.: +48 22 343 40 44
fax:  +48 22 844 93 22

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Zakres działalności medycznej:

Izba Przyjęć: (1 łóżko obserwacyjne monitorowane)

 • porady, konsultacje pacjentów zgłaszających się w trybie nagłym w celu udzielania pomocy doraźnej lub ewentualnej hospitalizacji w II Klinice Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii z powodu schorzeń układu krążenia
 • przyjęcia w trybie nagłym ostrych zespołów wieńcowych w celu leczenia interwencyjnego w II Pracowni Hemodynamicznej
 • planowe przyjęcia pacjentów do II Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii (ze skierowaniem) w celu:
  • elektroterapii (ablacja, wszczepienia/wymiany układu stymulującego serce, wszczepienia kardiowerterów-defibrylatorów, układów resynchronizujących)
  • diagnostyki inwazyjnej choroby wieńcowej.
  • planowej angioplastyki wieńcowej

Oddział Szybkiej Diagnostyki: (1 sala - 6 łóżek)

 • hospitalizacje pacjentów w trybie planowym w celu
  • wykonania nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia
  • kwalifikacji do diagnostyki inwazyjnej
  • rozszerzenia diagnostyki inwazyjnej o badania dodatkowe potrzebne do kwalifikacji leczenia interwencyjnego (badanie echokardiograficzne przezprzełykowe, próba z dobutaminą)
   • ocena skuteczności leczenia
   • wykonania inwazyjnych badań lub zabiegów kardiologicznych
    [np. koronarografii ]

Oddział Szybkiej Diagnostyki korzysta z pracowni diagnostycznych II Kliniki Choroby Wieńcowej oraz II Pracowni Hemodynamicznej Instytutu Kardiologii.

Oddział Szybkiej Diagnostyki współpracuje z przychodniami rejonowymi, przychodniami kardiologicznymi oraz Oddziałami Wewnętrznymi województwa mazowieckiego.


Copyrights © 2007-2016 Instytut Kardiologii. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. (0 22) 815 30 11,
regulamin korzystania
polityka prywatności
mapa serwisu
poczta
kontakt

logotyp NFZ logotyp Ministerstwo Zdrowia logotyp Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego logotyp ZPORR logotyp wskazujący na certyfikat jakości logotyp TUV NORD
Design: SIMPLICA