Instytut Kardiologii
im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
A A+ A++
pl    »    Dla Pacjentów    »    Warto wiedzieć    »    Kalkulatory    »    Karta ryzyka SCORE
breakLine

Karta ryzyka SCORE

10-letnie ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego zakończonego zgonem w zależności od płci, wieku, ciśnienia tętniczego skurczowego, stężenia cholesterolu całkowitego i palenia papierosów (wg ESC 2003).

Instrukcja stosowania karty:

  • Proszę o znalezienie tabeli właściwej dla płci, palenia tytoniu i wieku, a następnie - w jej obrębie ? kratkę, która najbardziej odpowiada ciśnieniu tętniczemu skurczowemu i poziomowi cholesterolu. W kratce podano ryzyko sercowo-naczyniowe zgonu w ciągu kolejnych 10 lat wyrażone w procentach
  • Ryzyko ? 5% określa się jako duże


Osoby z chorobą sercowo-naczyniową, a także chorzy z cukrzycą mają duże ryzyko sercowo-naczyniowe niezależnie od obecności innych czynników ryzyka.

Ryzyko może być wyższe:

  • u osób zbliżających się do kolejnej kategorii wiekowej,
  • z obciążonym wywiadem rodzinnym w kierunku przedwczesnej choroby sercowo-naczyniowej
  • z niskim poziomem cholesterolu HDL, hypertrójglicerydemią, upośledzoną tolerancją glukozy
  • u osób otyłych i prowadzących siedzący tryb życia


U osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym ? 5% i objawami choroby sercowo-naczyniowej, powinno się dążyć do:

  • obniżenia poziomu cholesterolu LDL <2.6mmol/l, a całkowitego cholesterolu <4.5mmol/l
  • obniżenia ciśnienia tętniczego <140/90mmHg (u osób chorych na cukrzycę <130/80mmHg)
  • zmniejszenia masy ciała o ? 10% ( w razie nadwagi lub otyłości)


Piśmiennictwo:
1. Conroy RM, Pyorala K., Fitzgerald A.P. i wsp.: Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project. Eur Heart J 2003;24:987-1003.

Interaktywne obliczanie ryzyka sercowo-naczyniowego (Heartscore) jest możliwe na stronie internetowej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, również w wersji polskiej:

a także na stronach internetowych Polskiego Forum Profilaktyki:

Copyrights © 2007-2016 Instytut Kardiologii. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. (0 22) 815 30 11,
regulamin korzystania
polityka prywatności
mapa serwisu
poczta
kontakt

logotyp NFZ logotyp Ministerstwo Zdrowia logotyp Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego logotyp ZPORR logotyp wskazujący na certyfikat jakości logotyp TUV NORD
Design: SIMPLICA