O Instytucie Dla Pacjentów Dla Lekarzy Nauka Dla Firm Kontakt
Instytut Kardiologii
im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
english version
kariera
mapa serwisu
szukaj
Intranet
Get Adobe Flash player

Ta strona wymaga pluginu Flash Player v 8.0.24 bądź wyższego.

Get Adobe Flash player

Ta strona wymaga pluginu Flash Player v 8.0.24 bądź wyższego.

Dla Pacjentów    »    Warto wiedzieć    »    Kalkulatory    »    Karta ryzyka SCORE
breakLine

Karta ryzyka SCORE

10-letnie ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego zakończonego zgonem w zależności od płci, wieku, ciśnienia tętniczego skurczowego, stężenia cholesterolu całkowitego i palenia papierosów (wg ESC 2003).

Instrukcja stosowania karty:

  • Proszę o znalezienie tabeli właściwej dla płci, palenia tytoniu i wieku, a następnie - w jej obrębie – kratkę, która najbardziej odpowiada ciśnieniu tętniczemu skurczowemu i poziomowi cholesterolu. W kratce podano ryzyko sercowo-naczyniowe zgonu w ciągu kolejnych 10 lat wyrażone w procentach
  • Ryzyko ≥ 5% określa się jako duże


Osoby z chorobą sercowo-naczyniową, a także chorzy z cukrzycą mają duże ryzyko sercowo-naczyniowe niezależnie od obecności innych czynników ryzyka.

Ryzyko może być wyższe:

  • u osób zbliżających się do kolejnej kategorii wiekowej,
  • z obciążonym wywiadem rodzinnym w kierunku przedwczesnej choroby sercowo-naczyniowej
  • z niskim poziomem cholesterolu HDL, hypertrójglicerydemią, upośledzoną tolerancją glukozy
  • u osób otyłych i prowadzących siedzący tryb życia


U osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym ≥ 5% i objawami choroby sercowo-naczyniowej, powinno się dążyć do:

  • obniżenia poziomu cholesterolu LDL <2.6mmol/l, a całkowitego cholesterolu <4.5mmol/l
  • obniżenia ciśnienia tętniczego <140/90mmHg (u osób chorych na cukrzycę <130/80mmHg)
  • zmniejszenia masy ciała o ≥ 10% ( w razie nadwagi lub otyłości)


Piśmiennictwo:
1. Conroy RM, Pyorala K., Fitzgerald A.P. i wsp.: Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project. Eur Heart J 2003;24:987-1003.

Interaktywne obliczanie ryzyka sercowo-naczyniowego (Heartscore) jest możliwe na stronie internetowej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, również w wersji polskiej:

a także na stronach internetowych Polskiego Forum Profilaktyki:

Copyrights © 2007-2010 Instytut Kardiologii. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. (0 22) 815 30 11, admin@ikard.pl
regulamin korzystania
polityka prywatności
mapa serwisu
poczta
kontakt

NFZ Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZPORR TUV NORD
Design: SIMPLICA