Kliniki

Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski

 • +48 22 343 41 27
 • +48 22 613 38 19
 • ik_ikchw@ikard.pl

Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Marcin Demkow

 • +48 22 343 43 42
 • +48 22 343 45 16
 • sekretariat.kchw@ikard.pl

Klinika Nadciśnienia Tętniczego

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

 • +48 22 343 43 39
 • +48 22 343 35 17
 • sekretariat2knt@ikard.pl

Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska

 • +48 22 343 43 14
 • +48 22 815 42 67
 • kitk@ikard.pl

Klinika Wad Wrodzonych Serca

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman

 • +48 22 343 44 00
 • +48 22 343 45 21
 • kwws@ikard.pl

Klinika Wad Nabytych Serca

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. inst.

 • +48 22 343 46 46
 • +48 22 343 45 35
 • ikkwns@ikard.pl

Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński

 • +48 22 343 44 83
 • +48 22 343 45 22
 • kns@ikard.pl

Klinika Zaburzeń Rytmu Serca

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Dr hab. n. med. Maria Bilińska, prof. inst.

 • +48 22 343 44 17
 • +48 22 343 45 20
 • kzrs@ikard.pl

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk

 • +48 22 343 46 10
 • +48 22 343 45 48
 • sekretkkch@ikard.pl

Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz

 • +48 22 343 44 09
 • +48 22 343 45 19
 • sekretariat.krkien@ikard.pl

Oddział Kardiomiopatii

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Dr hab. n. med. Jacek Grzybowski, prof. inst.

 • +48 22 343 46 71
 • +48 22 343 45 15

Izba Przyjęć i Oddział Szybkiej Diagnostyki

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Dr n. med. Piotr Michałek

 • +48 22 343 42 38
 • odj@ikard.pl

Centrum Telekardiologii

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Dr hab. n. med. Ewa Piotrowicz

 • +48 22 343 46 64
 • ctk@ikard.pl

II Klinika Choroby Wieńcowej

Lokalizacja: ul. Alpejska 42

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed

 • Sekretariat +48 22 343 40 50
 • +48 22 343 45 54
 • s_kchw@ikard.pl
Poradnia II Kliniki Choroby Wieńcowej

Lokalizacja: ul. Spartańska 1

 • Rejestracja w Poradni: 22 343 40 40
 • Kontrola stymulatorów: 22 343 40 43
 • Kontrola kardiowerterów-defibrylatorów: 22 343 40 42
 • Pracownia Echokardiografii: 22 343 40 21
 • Pracownia Holtera: 22 343 40 38