Szkolenia dla pielęgniarek

Instytut Kardiologii zaprasza na kursy dla pielęgniarek i położnych w 2017 r.

Szczegółowe informacje

mgr Zofia Kamińska

 • 725 993 856
 • zkaminska@ikard.pl

Kursy kwalifikacyjne:

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki:

 • 14.04.2017 – 07.07.2017

Pielęgniarstwo Kardiologiczne:

 • 27.01.2017 – 28.04.2017
 • 29.09.2017 – 11.01.2018

Kursy specjalistyczne:

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego:

 • 31.03 – 14.04. 2017
 • 19.05 – 02.06. 2017
 • 13.10 – 27.10. 2017
 • 01.12 – 15.12. 2017

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa:

 • 07.04 – 21.04.2017
 • 23.06 – 07.07.2017
 • 17.11 – 01.12.2017

Kursy dokształcające:

Komunikowanie się z pacjentem i jego rodziną:

 • kwiecień
 • listopad

Podstawy ratownictwa medycznego:

 • 14.04 – 21.04.2017
 • 23.06 – 30.06.2017
 • 17.11 – 01.12.2017

Warsztaty EKG:

 • maj
 • grudzień