Leczenie szpitalne

Planując wizytę w Instytucie Kardiologii (leczenie ambulatoryjne i szpitalne) - należy pamiętać o zabraniu ze sobą wszystkich niezbędnych dokumentów:

 • dowodu osobistego,
 • skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (konieczne jest dostarczenie - osobiście bądź za pośrednictwem poczty - oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty lub hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących)
 • wyników badań diagnostycznych i konsultacji potwierdzających rozpoznanie,
 • przed planowanym leczeniem inwazyjnym (operacje kardiochirurgiczne, zabiegi kardiologii interwencyjnej) wskazane jest wykonanie szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

 

Leczenie ambulatoryjne

Zespół Poradni Specjalistycznych

ul. Niemodlińska 33
04-635 Warszawa
Centrala: tel.: +48 22 613 05 68
Rejestracja: tel.: +48 22 815 28 36, fax: +48 22 812 44 97

 • Zespół Poradni Specjalistycznych przyjmuje pacjentów pierwszorazowych kierowanych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego do diagnostyki, oraz po zabiegach w Instytucie Kardiologii do dalszej opieki ambulatoryjnej.
 • Zapisy do Zespołu Poradni Specjalistycznych odbywają się codziennie, osobiście w rejestracji lub telefonicznie. Warunkiem zapisu jest posiadanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  O terminie przyjęcia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Konieczne jest dostarczenie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) do Instytutu oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty lub hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.
 • Na pierwszą wizytę pacjent musi dostarczyć dokument tożsamości oraz wyniki ostatnich badań potwierdzajcych rozpoznanie.
  Dokładne informacje na temat badań i zasad przyjmowania można uzyskać w rejestracji.
 • Zespół Poradni Specjalistycznych świadczy usługi z zakresu porad kardiologicznych oraz pełnej ambulatoryjnej diagnostyki kardiologicznej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Udzielamy porad chorym z chorobą niedokrwienną serca, z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami lipidowymi, z zaburzeniami rytmu serca. Prowadzimy chorych z wadami serca, niewydolnością serca oraz po operacjach kardiochirurgicznych.
 • W ramach świadczonych usług oprócz porad kardiologicznych Zespół Poradni Specjalistycznych prowadzi edukację pacjentów w zakresie prewencji wtórnej choroby wieńcowej, dietetyki, profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia oraz prawidłowego leczenia przeciwkrzepliwego.

 

Do świadczeń poza kolejnością mają prawo:

 • Świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”,
 • Świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • Kombatanci,
 • Kobiety w ciąży,
 • Świadczeniobiorcy do 18. Roku życia, posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Do korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych mają prawo:

 • inwalidzi wojenni,
 • inwalidzi wojskowi,
 • osoby represjonowane oraz kombatanci,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm)