Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Kierownik:

Kontakt:
  Medyczne Laboratorium Diagnostyczne:
 • +48 22 343 43 76
 • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
 • +48 22 343 43 78
 • Bank Krwi
 • +48 22 343 44 22

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne wykonuje oznaczenia:

 • biochemii i immunochemii (parametrów niedokrwienia mięśnia sercowego, nadciśnienia tętniczego lub niewydolności serca, wykonywanie badań z zakresu diagnostyki gospodarki wodno-elektrolitowej, wapniowo-fosforanowej, lipidowej i węglowodanowej, diagnostyki chorób tarczycy oraz wątroby, trzustki lub nerek);
 • hematologii (wykonywanie badań morfologii krwi obwodowej, oznaczanie OB, liczby retikulocytów oraz płytek krwi, ocena rozmazów krwi obwodowej);
 • koagulologii (oznaczanie INR, czasu APTT, stężenia fibrynogenu ATIII oraz D-dimerów);
 • analityki (wykonywanie badań parametrów analitycznych moczu i płynów z jam ciała oraz obecności krwi utajonej);
 • farmakologii klinicznej i terapii (monitorowanie stężenia leków).

Zakres wykonywanych badań oraz zadań Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi:

 • oznaczanie grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh
 • badanie przeglądowe przeciwciał odpornościowych
 • wykonywanie próby zgodności serologicznej
 • wykonywanie bezpośredniego testu antyglobulinowego (BTA)
 • wysyłanie próbek na badania konsultacyjne do Pracowni Konsultacyjnej RCKiK
 • wysyłanie próbek pacjentów zimmunizowanych do Pracowni Biorców Krwi RCKiK
 • składanie zamówień na krew i jej składniki, transport, odbiór, przekazywanie, przechowywanie, wydawanie do Klinik i Oddziałów oraz zamawianie usług w RCKiK