Nagrody Dyrektora Instytutu Kardiologii za działalność naukową w latach 2005-2008:

Za publikację oryginalną o najwyższym IF (pierwszy autor, afiliacja IK):

 • I nagroda - dr med. Andrzej Ciszewski
  Ciszewski A., Bilinska Z.T., Brydak L.B., Kepka C., Kruk M., Romanowska M., Ksiezycka E., Przyluski J., Piotrowski W., Maczynska R., Ruzyllo W.: Influenza vaccination in secondary prevention from coronary ischaemic events in coronary artery disease: FLUCAD study. Eur. Heart J. 2008; 29(11) 1350-1358. (IF=7.924)

 • II nagroda - dr med. Zofia Dzielińska
  Dzielińska Z., Januszewicz A., Demkow M., Makowiecka-Ciesla M., Prejbisz A., Naruszewicz M., Nowicka G., Kadziela J., Zielinski T., Florczak E., Janas J., Januszewicz M., Ruzyllo W.: Cardiovascular risk factors in hypertensive patients with coronary artery disease and coexisting renal artery stenosis. J. Hypertens. 2007; 25(3): 663-670. (IF=4.364)

 • III nagroda - doc. dr hab. med. Tomasz Zieliński
  Zieliński T., Dzielinska Z., Januszewicz A., Rynkun D., Makowiecka Ciesla M., Tyczynski P., Prejbisz A., Demkow M., Kadziela J., Naruszewicz M., Januszewicz M., Juraszynski Z., Korewicki J., Ruzyllo W.: Carotid intima-media thickness as a marker of cardiovascular risk in hypertensive patients with coronary artery disease. Am. J. Hypertens. 2007; 20(10): 1058-1064. (IF=3.102)

Za cykl prac oryginalnych o najwyższym sumarycznym IF (przynajmniej dwie z pierwszym autorstwem, afiliacja IK):

 • I nagroda - dr med. Mariusz Kruk
  jako pierwszy autor:
  Kruk M., Przyłuski J., Kalińczuk Ł., Pręgowski J., Chmielak Z., Dębski A., Demkow M., Jodkowski J., Bilińska Z., Witkowski A., Rużyłło W.: Cumulative incidence of coronary lesions with vulnerable chracteristics in patients with stable angina pectoris: an intravascular ultrasound and angiographic study. Int. J. Cardiol. 2005; 102: 201-206. (IF=2.878)

  Kruk M, Karcz M, Przyluski J, Bekta P, Kepka C, Kalinczuk L, Pregowski J, Kaczmarska E, Demkow M, Chmielak Z, Witkowski A, Ruzyllo W.: White blood cell count adds prognostic information to the thrombolysis in myocardial infarction risk index in patients following primary percutaneous coronary intervention (ANIN Myocardial Infarction Registry). Int. J. Cardiol. 2007; 116(3): 376-382. (IF=2.878)

  Kruk M, Kalinczuk L, Pregowski J, Przyluski J, Janas J, Chmielak Z, Demkow M, Debski A, Ciszewski A, Otto B, Witkowski A, Ruzyllo W.: Serum tissue inhibitor of metalloproteinases-1 and higher risk features of coronary plaque: a volumetric multivessel intravascular ultrasound study. Atherosclerosis. 2007; 194(2): e57-63. (IF=4.287)

  Kruk M, Przyluski J, Kalinczuk L, Pregowski J, Deptuch T, Kadziela J, Bekta P, Karcz M, Demkow M, Chmielak Z, Witkowski A, Ruzyllo W, on behalf of ANIN Myocardial Infarction Registry Group.: Association of non-specific inflammatory activation with early mortality in patients with ST-Elevation acute coronary syndrome treated with primary angioplasty. Circ. J. 2008; 72(2):
  205-211. (IF=2.373)
  suma=12.416

  jako współautor:

  Podsiadły E., Przyłuski J., Kwiatkowski A., Kruk M., Wszoła M., Nosek R., Rowiński W., Rużyłło W., Tylewska-Wierzbanowska S.: Presence of Chlamydia pneumoniae in patients with and without atherosclerosis. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 2005; 24 (8): 507-513. (IF=2.309)

  Witkowski A., Chmielak Z., Kalińczuk Ł., Pręgowski J., Kępka C., Kruk M., Przyłuski J., Łyczek J., Bulski W., Kawczyńska M., Kulik A., Owczarczyk J., Rużyłło W.: Determinants of model of renarrowing after beta radiation for in-stent restenosis. Int. J. Cardiol. 2006; 107: 247-253. (IF=2.878)

  Przyluski J, Karcz M, Kalinczuk L, Kruk M, Pregowski J, Kaczmarska E, Petryka J, Bekta P, Deptuch T, Kepka C, Witkowski A, Ruzyllo W, ANIN Myocardial Infarction Registry.: Comparison of different methods of ST segment resolution analysis for prediction of 1-year mortality after primary angioplasty for acute myocardial infarction. Ann. Noninvasive. Electrocardiol. 2007; 12(1): 5-14. (IF=1.151)

  Ciszewski A, Bilinska ZT, Brydak LB, Kepka C, Kruk M, Romanowska M, Ksiezycka E, Przyluski J, Piotrowski W, Maczynska R, Ruzyllo W.: Influenza vaccination in secondary prevention from coronary ischaemic events in coronary artery disease: FLUCAD study. Eur. Heart J. 2008; 29(11): 1350-1358. (IF=7.924)
  suma=14.262

  współpraca międzynarodowa:

  Kruk M, Pregowski J, Mintz GS, Maehara A, Tyczynski P, Witkowski A, Kalinczuk L, Hong YJ, Pichard AD, Satler LF, Kent KM, Suddath WO, Waksman R, Weissman NJ.: Intravascular ultrasonic study of gender differences in ruptured coronary plaque morphology and its associated clinical presentation. Am. J. Cardiol. 2007; 100(2): 185-189. (IF=3.603)
  SUMA (1+2+3)=30.281


 • II nagroda - dr med. Przemysław Leszek
  Leszek P., Korewicki J., Klisiewicz A., Janas J., Biederman A., Browarek A., Charlemagne D., Trouve P.: Reduced myocardial expression of calcium handling protein in patients with severe chronic mitral regurgitation. Eur. J. Cardio-Thorac. Surg. 2006; 30: 737-743. (IF=2.011)

  Leszek P, Szperl M, Klisiewicz A, Janas J, Biederman A, Rywik T, Piotrowski W, Kopacz M, Korewicki J.: Alteration of myocardial sarcoplasmic reticulum Ca2+-ATPase and Na+-Ca2+ exchanger expression in human left ventricular volume overload. Eur. J. Heart Fail. 2007; 9(6-7): 579-586. (IF=2.986)

  Leszek P, Szperl M, Klisiewicz A, Janas J, Rozanski J, Rywik T, Piotrowski W, Kopacz M, Korewicki J.: Alterations in calcium regulatory protein expression in patients with preserved left ventricle systolic function and mitral valve stenosis. J. Card. Fail. 2008; 14(10): 873-880. (IF=3.067)
  SUMA=8.064

 • III nagroda - dr hab. med. Elżbieta Katarzyna Włodarska
  Włodarska E., Konka M., Zaleska T., Ploski R., Cedro K., Puciłowska-Jankowska B., Bekiesińska-Figatowska M., Rydlewska-Sadowska W., Rużyłło W., Hoffman P.: Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy in two pairs of monozygotic twins. Int. J Cardiol., 2005; 105: 126 133. (IF=2.878)

  Włodarska E., Woźniak O., Konka M., Rydlewska-Sadowska W., Biederman A., Hoffman P.: Thromboembolic complications in patients with arrythmogenic right ventricular dyspasia/cardiomyopathy. Europace. 2006; 8 (8): 596-600. (IF=1.376)

  Basso C., Czarnowska E., Della-Barbera M., Bauce B., Beffagna G., Włodarska E., Pilichou K., Ramondo A., Lorenzon A., Woźniak O., Corrado D., Daliento L., Danieli G., Valente M., Nava A., Thiene G., Rampazzo A.: Ultrastructural evidence of intercalated disc remodeeling in arrythmogenic right ventricular cardiomyopathy: an electron microscopy investigation on endomyocardial biopsies. Eur. Heart J. 2006; 27 (15): 1847-1854. (IF=7.924)
  SUMA=12.178

Za publikację oryginalną/cykl publikacji o najwyższym IF wynikającą ze współpracy międzynarodowej

 • I nagroda - prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz
  Schiavi F., Boedeker C., Bausch B., Pęczkowska M., Fuentes Gomez C., Strassburg T., Pawlu C., Buchta M., Salzman M., Hoffman M., Berlis A., Brink I., Cybulla M., Muresan M., Walter M., Forrer F., Valimaki M., Kawecki A., Szutkowski A., Schipper J., Walz M., Pigny P., Bauters C., Willet-Brozick J., Baysal B., Januszewicz A., Eng C., Opocher G., Neumann H.: Predictors and prevalance of paraganglioma syndrome associated with mutations of the SDHC Gene. JAMA. 2005; 294 (16): 2057-2063. (IF=25.547)

  Bausch B., Boedeker C., Berlis A., Brink I., Cybulla M., Walz M., Januszewicz A., Letizia C., Opocher G., Eng C., Neumann H.: Genetic and clinical investigation of pheochromocytoma: a 22-year experience, from Freiburg, Germany to international effort. Ann. N. Y. Acad. Sci. 2006; 1073: 122-137. (IF=1.731)

  Bausch B, Borozdin W, Mautner VF, Hoffmann MM, Boehm D, Robledo M, Cascon A, Harenberg T, Schiavi F, Pawlu C, Peczkowska M, Letizia C, Calvieri S, Arnaldi G, Klingenberg-Noftz RD, Reisch N, Fassina A, Brunaud L, Walter MA, Mannelli M, MacGregor G, Palazzo FF, Barontini M, Walz MK, Kremens B, Brabant G, Pfaffle R, Koschker AC, Lohoefner F, Mohaupt M, Gimm O, Jarzab B, McWhinney SR, Opocher G, Januszewicz A, Kohlhase J, Eng C, Neumann HP, European-American Phaeochromocytoma Registry Study Group.: Germline NF1 mutational spectra and loss-of-heterozygosity analyses in patients with pheochromocytoma and neurofibromatosis type 1. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2007; 92(7): 2784-2792. (IF=5.493)

  Neumann HP, Vortmeyer A, Schmidt D, Werner M, Erlic Z, Cascon A, Bausch B, Januszewicz A, Eng C.: Evidence of MEN-2 in the original description of classic pheochromocytoma. N. Engl. J. Med. 2007; 357(13): 1311-1315. (IF=52.589)

  Milos I, Frank-Raue K, Wohllk N, Maia AL, Pusiol E, Patocs A, Robledo M, Biarnes J, Barontini M, Links T, de Groot JW, Dvorakova S, Peczkowska M, Rybicki L, Sullivan M, Raue F, Zosin I, Eng C, Neumann H.: Age-related neoplastic risk profiles in multiple endocrine neoplasia type 2A caused by germline RET Cys634Trp (TGC>TGG) mutation. Endocr. Relat. Cancer. 2008; 15(4): 1035-1041. (IF=5.193)

  Peczkowska M, Erlic Z, Hoffmann MM, Furmanek M, Cwikla J, Kubaszek A, Prejbisz A, Szutkowski Z, Kawecki A, Chojnowski K, Lewczuk A, Litwin M, Szyfter W, Walter M, Sullivan M, Eng C, Januszewicz A, Neumann HP.: Impact of Screening Kindreds for SDHD p.Cys11X as a Common Mutation Associated with Paraganglioma Syndrome Type 1. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2008; 93(12): 4818-4825. (IF=5.493)
  SUMA=96.046

 • II nagroda - dr med. Jerzy Pręgowski
  Pręgowski J., Tyczyński P., Mintz G., Sang-Wook K., Witkowski A., Waksman R., Pichard A., Satler L., Kent K., Kruk M., Biegański S., Ohlmann P., Weissman N.: Incidence and clinical correlates of ruptured plaques in saphenous vein grafts: an intravascular ultrasound study. J. Am. Coll. Cardiol. 2005; 45 (12): 1974   1979. (IF=11.054)

  Tyczyński P., Pręgowski J., Mintz G., Witkowski A., Sang-Wook K., Waksman R., Satler L., Pichard A., Kalińczuk Ł., Maehera A., Waissman N.: Intravascular ultrasound assessment of ruptured atherosclerotic plaques in left main coronary arteries. Am. J. Cardiol. 2005; 96 (6): 794-798. (IF=3.603)

  Pręgowski J., Tyczyński P., Mintz G., Kim S., Witkowski A., Satler L., Kruk M., Waksman R., Maehara A., Weissman N.: Intravascular ultrasound assessment of the spatial distribution of ruptured coronary plaques in the left anterior descending coronary artery. Am Heart J. 2006; 151: 898 - 901. (IF=3.649)

  Pręgowski J., Tyczyński P., Mintz G., Kim S., Witkowski A., Waksman R., Pichard A., Satler L., Kent K., Kalińczuk Ł., Bieganski S., Ohlmann P., Maehara A., Weissmann N.: Comparison of ruptured plaques in native coronary arteries and in saphenous vein grafts: an intravascular ultrasound study. Am. J. Cardiol., 2006; 97: 593 - 597. (IF=3.603)

  Kruk M, Pregowski J, Mintz GS, Maehara A, Tyczynski P, Witkowski A, Kalinczuk L, Hong YJ, Pichard AD, Satler LF, Kent KM, Suddath WO, Waksman R, Weissman NJ.: Intravascular ultrasonic study of gender differences in ruptured coronary plaque morphology and its associated clinical presentation. Am. J. Cardiol. 2007; 100(2): 185-189. (IF=3.603)
  SUMA=25.512


 • III nagroda - dr hab. med. Mariusz Pytkowski
  Saumarez R., Pytkowski M., Sterliński M., Hauer R., Derksen R., Lowe M., Szwed H., Huang C., Ward D., Camm J., Grace A.: Delayed paced ventricular activation in the long QT syndrome is associated with ventricular fibrillation. Heart Rhythm, 2006; 3 (7): 771-778. (IF=4.203)

  Saumarez RC, Pytkowski M, Sterlinski M, Bourke JP, Clague JR, Cobbe SM, Connelly DT, Griffith MJ, McKeown PP, McLeod K, Morgan JM, Sadoul N, Chojnowska L, Huang CL, Grace AA.: Paced ventricular electrogram fractionation predicts sudden cardiac death in hypertrophic cardiomyopathy. Eur Heart J. 2008; 29(13): 1653-1661. (IF=7.924)

  Pytkowski M, Jankowska A, Maciag A, Kowalik I, Sterlinski M, Szwed H, Saumarez RC.: Paroxysmal atrial fibrillation is associated with increased intra-atrial conduction delay. Europace. 2008; 10(12): 1415-20. (IF=1.376)
  SUMA=13.503

Za pracę poglądową/kazuistyczną o najwyższym IF (pierwszy autor, afiliacja IK):

 • I nagroda - dr Olgierd Woźniak
  Wozniak O, Konka M, Wlodarska EK.: Isolated ventricular non-compaction in a patient initially diagnosed with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Heart. 2008; 94(3): 289. (IF=4.141)

 • II nagroda - dr med. Cezary Sosnowski
  Sosnowski C., Dąbrowski R., Wiernikowski A., Rewicki M., Rużyłło W.: Coronary artery stent placement as a treatment of acute coronary syndrome in course of variant angina. Int. J. Cardiol., 2006; 108 (2): 259-261. (IF=2.878)

 • III nagroda - dr n. farm. Paweł K. Kunicki
  Kunicki P., Sobieszczańska-Małek M.: Pharmacokinetic interaction between tacrolimus and clarithromycin in a heart transplant patient. Ther. Drug Monit. 2005; 27 (1): 107-108. (IF=2.392)

Dla Młodego Badacza pon.35rż, który opublikował pracę oryginalną o najwyższym IF (pierwszy autor, afiliacja IK):

 • I nagroda - dr Łukasz Małek
  Małek LA, Chojnowska L, Klopotowski M, Maczynska R, Demkow M, Witkowski A, Kusmierczyk B, Piotrowicz E, Konka M, Dabrowski M, Ruzyllo W.: Long term exercise capacity in patients with hypertrophic cardiomyopathy treated with percutaneous transluminal septal myocardial ablation. Eur. J. Heart Fail. 2008; 10(11): 1123-1126. (IF=2.986)

 • II nagroda - dr Aleksander Prejbisz
  Prejbisz A., Kabat M., Januszewicz A., Szelenberger W., Piotrowska A., Piotrowski W., Piwoński J., Makowiecka-Cieśla M., Widecka K., Patera B., Bienaszewski L., Narkiewicz K., Tykarski A., Piejko A., Grodzicki T., Czerwieńska B., Więcek A.: Characterization of insomnia in patients with essential hypertension. Blood Press. 2006; 15(4): 213-219. (IF=1.391)

Dla ostatniego autora za najwyższy sumaryczny IF publikacji oryginalnych:

 • I nagroda - prof. dr hab. med. W. Rużyłło
  Kruk M., Przyłuski J., Kalińczuk Ł., Pręgowski J., Chmielak Z., Dębski A., Demkow M., Jodkowski J., Bilińska Z., Witkowski A., Rużyłło W.: Cumulative incidence of coronary lesions with vulnerable chracteristics in patients with stable angina pectoris: an intravascular ultrasound and angiographic study. Int. J. Cardiol. 2005; 102: 201-206. (IF=2.878)

  Remme W., McMuray J., Rauch B., Rużyłło W.: Public awareness of heart failure in Europe: First results from SHAPE. Eur. Heart J. 2005; 26 (22): 2413-2421. (IF=7.924)

  Witkowski A., Chmielak Z., Kalińczuk Ł., Pręgowski J., Kępka C., Kruk M., Przyłuski J., Łyczek J., Bulski W., Kawczyńska M., Kulik A., Owczarczyk J., Rużyłło W.: Determinants of model of renarrowing after beta radiation for in-stent restenosis. Int. J. Cardiol. 2006; 107: 247-253. (IF=2.878)

  Dzielinska Z, Januszewicz A, Demkow M, Makowiecka-Ciesla M, Prejbisz A, Naruszewicz M, Nowicka G, Kadziela J, Zielinski T, Florczak E, Janas J, Januszewicz M, Ruzyllo W.: Cardiovascular risk factors in hypertensive patients with coronary artery disease and coexisting renal artery stenosis. J. Hypertens. 2007; 25(3): 663-670. (IF=4.364)

  Kruk M, Kalinczuk L, Pregowski J, Przyluski J, Janas J, Chmielak Z, Demkow M, Debski A, Ciszewski A, Otto B, Witkowski A, Ruzyllo W.: Serum tissue inhibitor of metalloproteinases-1 and higher risk features of coronary plaque: a volumetric multivessel intravascular ultrasound study. Atherosclerosis. 2007; 194(2): e57-63. (IF=4.287)

  Kruk M, Karcz M, Przyluski J, Bekta P, Kepka C, Kalinczuk L, Pregowski J, Kaczmarska E, Demkow M, Chmielak Z, Witkowski A, Ruzyllo W.: White blood cell count adds prognostic information to the thrombolysis in myocardial infarction risk index in patients following primary percutaneous coronary intervention (ANIN Myocardial Infarction Registry). Int. J. Cardiol. 2007; 116(3): 376-382. (IF=2.878)

  Zielinski T, Dzielinska Z, Januszewicz A, Rynkun D, Makowiecka Ciesla M, Tyczynski P, Prejbisz A, Demkow M, Kadziela J, Naruszewicz M, Januszewicz M, Juraszynski Z, Korewicki J, Ruzyllo W.: Carotid intima-media thickness as a marker of cardiovascular risk in hypertensive patients with coronary artery disease. Am. J. Hypertens. 2007; 20(10): 1058-1064. (IF=3.102)

  Ciszewski A, Bilinska ZT, Brydak LB, Kepka C, Kruk M, Romanowska M, Ksiezycka E, Przyluski J, Piotrowski W, Maczynska R, Ruzyllo W.: Influenza vaccination in secondary prevention from coronary ischaemic events in coronary artery disease: FLUCAD study. Eur. Heart J. 2008; 29(11): 1350-1358. (IF=7.924)

  Malek LA, Chojnowska L, Klopotowski M, Maczynska R, Demkow M, Witkowski A, Kusmierczyk B, Piotrowicz E, Konka M, Dabrowski M, Ruzyllo W.: Long term exercise capacity in patients with hypertrophic cardiomyopathy treated with percutaneous transluminal septal myocardial ablation. Eur. J. Heart Fail. 2008; 10(11): 1123-1126. (IF=2.986)

  Szperl M, Dzielinska Z, Roszczynko M, Malek LA, Makowiecka-Ciesla M, Demkow M, Kadziela J, Prejbisz A, Florczak E, Zielinski T, Januszewicz A, Ruzyllo W.: Genetic variants in hypertensive patients with coronary artery disease and coexisting atheromatous renal artery stenosis. Med. Sci. Monit. 2008; 14(12): CR611-616. (IF=1.607)
  SUMA=63.159

 • II nagroda - prof. dr hab. med. J. Korewicki
  Leszek P, Szperl M, Klisiewicz A, Janas J, Biederman A, Rywik T, Piotrowski W, Kopacz M, Korewicki J.: Alteration of myocardial sarcoplasmic reticulum Ca2+-ATPase and Na+-Ca2+ exchanger expression in human left ventricular volume overload. Eur J Heart Fail. 2007; 9(6-7): 579-586. (IF=2.986)

  Leszek P, Szperl M, Klisiewicz A, Janas J, Rozanski J, Rywik T, Piotrowski W, Kopacz M, Korewicki J.: Alterations in calcium regulatory protein expression in patients with preserved left ventricle systolic function and mitral valve stenosis. J. Card. Fail. 2008; 14(10): 873-880. (IF=3.067)
  SUMA=6.053

 • III nagroda - prof. dr hab. med. P. Hoffman
  Włodarska E., Konka M., Zaleska T., Ploski R., Cedro K., Puciłowska-Jankowska B., Bekiesińska-Figatowska M., Rydlewska-Sadowska W., Rużyłło W., Hoffman P.: Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy in two pairs of monozygotic twins. Int. J Cardiol. 2005; 105: 126-133. (IF=2.878)

  Włodarska E., Woźniak O., Konka M., Rydlewska-Sadowska W., Biederman A., Hoffman P.: Thromboembolic complications in patients with arrythmogenic right ventricular dyspasia/cardiomyopathy. Europace. 2006; 8 (8): 569-600. (IF=1.376)

  Szymański P, Klisiewicz A, Hoffman P.: Asynchronous movement of mitral annulus: an additional mechanism of ischaemic mitral regurgitation. Clin. Cardiol. 2007; 30(10): 512-516. (IF=1.067)
  SUMA=5.321