Nagrody

Nagrody Dyrektora Instytutu Kardiologii za działalność naukową w 2010 r.

Za publikację oryginalną o najwyższym IF (pierwszy autor, afiliacja IK)

I nagroda - dr med. Mariusz Kruk

Kruk M, Przyluski J, Kalinczuk L, Pregowski J, Kaczmarska E, Petryka J, Klopotowski M, Kepka C, Chmielak Z, Demkow M, Ciszewski A, Piotrowski W, Karcz M, Bekta P, Witkowski A, Ruzyllo W.: Clustering of admission hyperglycemia, impaired renal function and anemia and its impact on in-hospital outcomes in patients with ST-elevation myocardial infarction. Atherosclerosis. 2010; 209(2): 558-564. (IF=4.522) 

II nagroda - dr med. Ewa Piotrowicz

Piotrowicz E, Baranowski R, Bilinska M, Stepnowska M, Piotrowska M, Wojcik A, Korewicki J, Chojnowska L, Malek LA, Klopotowski M, Piotrowski W, Piotrowicz R.: A new model of home-based telemonitored cardiac rehabilitation in patients with heart failure: effectiveness, quality of life, and adherence. Eur J Heart Fail. 2010; 12(2): 164-171. (IF=3.706)

III nagroda - dr med. Rafał Dąbrowski

Dabrowski R, Borowiec A, Smolis-Bak E, Kowalik I, Sosnowski C, Kraska A, Kazimierska B, Wozniak J, Zareba W, Szwed H.: Effect of Combined Spironolactone-beta-Blocker +/- Enalapril Treatment on Occurrence of Symptomatic Atrial Fibrillation Episodes in Patients With a History of Paroxysmal Atrial Fibrillation (SPIR-AF Study). Am J Cardiol. 2010; 106(11): 1609-1614. (IF=3.575).

Za cykl prac oryginalnych o najwyższym sumarycznym IF (przynajmniej dwie z pierwszym autorstwem, afiliacja IK)

I nagroda - dr med. Łukasz A. Małek

jako pierwszy autor:

Malek LA, Bilinska ZT, Sitkiewicz D, Klopotowski M, Witkowski A, Ruzyllo W.: Platelet reactivity on aspirin, clopidogrel and abciximab in patients with acute coronary syndromes and reduced estimated glomerular filtration rate. Thromb Res. 2010; 125(1): 67-71. (IF=2.406)

Malek LA, Przyluski J, Spiewak M, Klopotowski M, Kostrzewa G, Kruk M, Ploski R, Witkowski A, Ruzyllo W.: Cytochrome P450 2C19 Polymorphism, Suboptimal Reperfusion and All-Cause Mortality in Patients with Acute Myocardial Infarction. Cardiology. 2010; 117(2): 81-87. (IF=1.637)

jako współautor:

De Luca G, Malek LA, Maciejewski P, Wasek W, Niewada M, Kaminski B, Wiecki JD, Kosmider M, Kubica J, Ruzyllo W, Peruga JZ, Dudek D, Opolski G, Dobrzycki S, Gil RJ, Witkowski A, on behalf of the STEMI 2003 Registry Collaborators.: Impact of diabetes on survival in patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated by primary angioplasty: Insights from the POLISH STEMI registry. Atherosclerosis. 2010; 210(2): 516-520. (IF=4.522)

Klopotowski M, Chojnowska L, Malek LA, Maczynska R, Kukula K, Demkow M, Witkowski A, Dabrowski M, Karcz M, Baranowski R, Kusmierczyk-Droszcz B, Kruk M, Jamiolkowski J, Kusmierczyk M, Szumowski L, Ruzyllo W.: The risk of non-sustained ventricular tachycardia after percutaneous alcohol septal ablation in patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Clin Res Cardiol. 2010; 99(5): 285-292. (IF=2.958)

Piotrowicz E, Baranowski R, Bilinska M, Stepnowska M, Piotrowska M, Wojcik A, Korewicki J, Chojnowska L, Malek LA, Klopotowski M, Piotrowski W, Piotrowicz R.: A new model of home-based telemonitored cardiac rehabilitation in patients with heart failure: effectiveness, quality of life, and adherence. Eur J Heart Fail. 2010; 12(2): 164-171. (IF=3.706)

Spiewak M, Malek LA, Chojnowska L, Misko J, Petryka J, Klopotowski M, Milosz B, Polanska M, Ruzyllo W.: Late gadolinium enhancement gray zone in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Comparison of different gray zone definitions. Int J Cardiovasc Imaging. 2010; 26(6): 693-699. (IF=2.151)

Spiewak M, Malek LA, Misko J, Chojnowska L, Milosz B, Klopotowski M, Petryka J, Dabrowski M, Kepka C, Ruzyllo W.: Comparison of different quantification methods of late gadolinium enhancement in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Eur J Radiol. 2010; 74(3): e 149-153. (IF=2.645)

Suma=20.025

II nagroda - dr hab. med. Piotr Szymański

jako pierwszy autor:

Szymanski P, Klisiewicz A, Lubiszewska B, Janas J, Baranska K, Lipczynska M, Kowalski M, Rozanski J, Hoffman P.: Endogenous catecholamine levels and function of the systemic right ventricle following atrial switch. Int J Cardiol. 2010; 138(1): 81-86. (IF=3.469)

Szymanski P, Klisiewicz A, Lubiszewska B, Lipczynska M, Konka M, Kusmierczyk M, Hoffman P.: Functional anatomy of tricuspid regurgitation in patients with systemic right ventricles. J Am Soc Echocardiogr. 2010; 23(5): 504-510. (IF=2.981)

Suma=6.450

III nagroda - dr med. Mateusz Śpiewak

jako pierwszy autor:

Spiewak M, Malek LA, Misko J, Chojnowska L, Milosz B, Klopotowski M, Petryka J, Dabrowski M, Kepka C, Ruzyllo W.: Comparison of different quantification methods of late gadolinium enhancement in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Eur J Radiol. 2010; 74(3): e 149-153. (IF=2.645)

Spiewak M, Malek LA, Chojnowska L, Misko J, Petryka J, Klopotowski M, Milosz B, Polanska M, Ruzyllo W.: Late gadolinium enhancement gray zone in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Comparison of different gray zone definitions. Int J Cardiovasc Imaging. 2010; 26(6): 693-699. (IF=2.151)

jako współautor:

Malek LA, Przyluski J, Spiewak M, Klopotowski M, Kostrzewa G, Kruk M, Ploski R, Witkowski A, Ruzyllo W.: Cytochrome P450 2C19 Polymorphism, Suboptimal Reperfusion and All-Cause Mortality in Patients with Acute Myocardial Infarction. Cardiology. 2010; 117(2): 81-87. (IF=1.637)

Suma=6.433

Za publikację oryginalną/cykl publikacji o najwyższym IF wynikającą ze współpracy międzynarodowej

I nagroda - prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz

Erlic Z, Hoffmann MM, Sullivan M, Franke G, Peczkowska M, Harsch I, Schott M, Gabbert HE, Valimaki M, Preuss SF, Hasse-Lazar K, Waligorski D, Robledo M, Januszewicz A, Eng C, Neumann HP.: Pathogenicity of DNA variants and double mutations in multiple endocrine neoplasia type 2 and von Hippel-Lindau syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2010; 95(1): 308-313. (IF=6.202)

Erlic Z, Ploeckinger U, Cascon A, Hoffmann MM, von Duecker L, Winter A, Kammel G, Bacher J, Sullivan M, Isermann B, Fischer L, Raffel A, Knoefel WT, Schott M, Baumann T, Schaefer O, Keck T, Baum RP, Milos I, Muresan M, Peczkowska M, Januszewicz A, Cupisti K, Tonjes A, Fasshauer M, Langrehr J, von Wussow P, Agaimy A, Schlimok G, Lamberts R, Wiech T, Schmid KW, Weber A, Nunez M, Robledo M, Eng C, Neumann HP.: Systematic comparison of sporadic and syndromic pancreatic islet cell tumors. Endocr Relat Cancer. 2010; 17(4): 875-883. (IF=4.282) Suma=10.484

II nagroda - prof. dr hab. med. Zofia T. Bilińska

Gupta P, Bilinska ZT, Sylvius N, Boudreau E, Veinot JP, Labib S, Bolongo PM, Hamza A, Jackson T, Ploski R, Walski M, Grzybowski J, Walczak E, Religa G, Fidzianska A, Tesson F.: Genetic and ultrastructural studies in dilated cardiomyopathy patients: a large deletion in the lamin A/C gene is associated with cardiomyocyte nuclear envelope disruption. Basic Res Cardiol. 2010; 105(3): 365-377. (IF=5.973)

Suma=5.973

III nagroda - dr hab. med. prof. nadzw. IK Łukasz J. Szumowski

Szumowski L, Szufladowicz E, Orczykowski M, Bodalski R, Derejko P, Przybylski A, Urbanek P, Kusmierczyk M, Kozluk E, Sacher F, Sanders P, Dangel J, Haissaguerre M, Walczak F.: Ablation of Severe Drug-Resistant Tachyarrhythmia During Pregnancy. J Cardiovasc Electrophysiol. 2010; 21(8): 877-82. (IF=3.703)

Derejko P, Bodalski R, Szumowski LJ, Kozlowski D, Urbanek P, Orczykowski M, Zakrzewska-Koperska J, Kepski R, Chojnowska L, Polanska M, Szufladowicz E, Wojcik A, Sacher F, Haissaguerre M, Walczak F.: Relationship between Cycle Length of Typical Atrial Flutter and Double Potential Interval after Achievement of Complete Isthmus Block. Pacing Clin Electrophysiol. 2010; 33(12): 1518-1527. (IF=1.578)

Suma=5.281

Za pracę poglądową/kazuistyczną o najwyższym IF ( pierwszy autor, afiliacja IK)

I nagroda - dr med. Zbigniew Juraszyński

Juraszynski Z, Szpakowski E, Biederman A.: Giant metastatic intrapericardial tumor 20 years after nephrectomy. Ann Thorac Surg. 2010; 90(1): 292-293. (IF=3.644)

Juraszynski Z, Zielinski D, Burakowska B.: Trivial chest injury leading to azygos vein pseudoaneurysm. Am J Med. 2010; 123(10): e9-e10. (IF=4.466)

II nagroda - dr hab. med. Prof. nadzw. Elżbieta K. Biernacka

Wlodarska EK, Wozniak O, Konka M, Piotrowska-Kownacka D, Walczak E, Hoffman P.: Isolated ventricular noncompaction mimicking arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy--a study of nine patients. Int J Cardiol. 2010; 145(1): 107-111. (IF=3.469)

II nagroda - mgr inż. Michał Saj

Saj M, Jankowska A, Lewandowski M, Szwed H, Szperl M, Ploski R, Bilinska ZT.: Dilated cardiomyopathy with profound segmental wall motion abnormalities and ventricular arrhythmia caused by the R541C mutation in the LMNA gene. Int J Cardiol. 2010; 144(3): e51-53. (IF=3.469)

Dla Młodego Badacza <35 rż, który opublikował pracę oryginalną o najwyższym IF (pierwszy autor, afiliacja IK)

I nagroda - dr med. Paweł Syska

Syska P, Przybylski A, Chojnowska L, Lewandowski M, Sterlinski M, Maciag A, Gepner K, Pytkowski M, Kowalik I, Maczynska-Mazuruk R, Ruzyllo W, Szwed H.: Implantable Cardioverter-Defibrillator in Patients With Hypertrophic Cardiomyopathy: Efficacy and Complications of the Therapy in Long-Term Follow-up. J Cardiovasc Electrophysiol. 2010; 21(8): 883-889. (IF=3.703)

II nagroda - dr Mariusz Kłopotowski

Klopotowski M, Chojnowska L, Malek LA, Maczynska R, Kukula K, Demkow M, Witkowski A, Dabrowski M, Karcz M, Baranowski R, Kusmierczyk-Droszcz B, Kruk M, Jamiolkowski J, Kusmierczyk M, Szumowski L, Ruzyllo W.: The risk of non-sustained ventricular tachycardia after percutaneous alcohol septal ablation in patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Clin Res Cardiol. 2010; 99(5): 285-292. (IF=2.958).

Dla ostatniego autora za najwyższy sumaryczny IF publikacji oryginalnych

I nagroda - prof. dr hab. med. Witold Rużyłło

Chmielak Z, Klopotowski M, Kruk M, Demkow M, Konka M, Chojnowska L, Hoffman P, Witkowski A, Ruzyllo W.: Repeat percutaneous mitral balloon valvuloplasty for patients with mitral valve restenosis. Catheter Cardiovasc Interv. 2010; 76(7): 986-992. (F=2.363)

Klopotowski M, Chojnowska L, Malek LA, Maczynska R, Kukula K, Demkow M, Witkowski A, Dabrowski M, Karcz M, Baranowski R, Kusmierczyk-Droszcz B, Kruk M, Jamiolkowski J, Kusmierczyk M, Szumowski L, Ruzyllo W.: The risk of non-sustained ventricular tachycardia after percutaneous alcohol septal ablation in patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Clin Res Cardiol. 2010; 99(5): 285-292. (IF=2.958)

Kruk M, Przyluski J, Kalinczuk L, Pregowski J, Kaczmarska E, Petryka J, Klopotowski M, Kepka C, Chmielak Z, Demkow M, Ciszewski A, Piotrowski W, Karcz M, Bekta P, Witkowski A, Ruzyllo W.: Clustering of admission hyperglycemia, impaired renal function and anemia and its impact on in-hospital outcomes in patients with ST-elevation myocardial infarction. Atherosclerosis. 2010; 209(2): 558-564. (IF=4.522)

Malek LA, Bilinska ZT, Sitkiewicz D, Klopotowski M, Witkowski A, Ruzyllo W.: Platelet reactivity on aspirin, clopidogrel and abciximab in patients with acute coronary syndromes and reduced estimated glomerular filtration rate. Thromb Res. 2010; 125(1): 67-71. (IF=2.406)

Malek LA, Przyluski J, Spiewak M, Klopotowski M, Kostrzewa G, Kruk M, Ploski R, Witkowski A, Ruzyllo W.: Cytochrome P450 2C19 Polymorphism, Suboptimal Reperfusion and All-Cause Mortality in Patients with Acute Myocardial Infarction. Cardiology. 2010; 117(2): 81-87. (IF=1.637)

Spiewak M, Malek LA, Chojnowska L, Misko J, Petryka J, Klopotowski M, Milosz B, Polanska M, Ruzyllo W.: Late gadolinium enhancement gray zone in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Comparison of different gray zone definitions. Int J Cardiovasc Imaging. 2010; 26(6): 693-699. (IF=2.151)

Spiewak M, Malek LA, Misko J, Chojnowska L, Milosz B, Klopotowski M, Petryka J, Dabrowski M, Kepka C, Ruzyllo W.: Comparison of different quantification methods of late gadolinium enhancement in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Eur J Radiol. 2010; 74(3): e 149-153. (IF=2.645)

Suma=18.682

II nagroda - prof. dr hab. med. Piotr Hoffman

Szymanski P, Klisiewicz A, Lubiszewska B, Janas J, Baranska K, Lipczynska M, Kowalski M, Rozanski J, Hoffman P.: Endogenous catecholamine levels and function of the systemic right ventricle following atrial switch. Int J Cardiol. 2010; 138(1): 81-86. (IF=3.469)

Szymanski P, Klisiewicz A, Lubiszewska B, Lipczynska M, Konka M, Kusmierczyk M, Hoffman P.: Functional anatomy of tricuspid regurgitation in patients with systemic right ventricles. J Am Soc Echocardiogr. 2010; 23(5): 504-510. (IF=2.981)

Wlodarska EK, Wozniak O, Konka M, Piotrowska-Kownacka D, Walczak E, Hoffman P.: Isolated ventricular noncompaction mimicking arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy--a study of nine patients. Int J Cardiol. 2010; 145(1): 107-111. (IF=3.469)

Suma=9.919

III nagroda - prof. dr hab. med. Hanna Szwed

Dabrowski R, Borowiec A, Smolis-Bak E, Kowalik I, Sosnowski C, Kraska A, Kazimierska B, Wozniak J, Zareba W, Szwed H.: Effect of Combined Spironolactone-beta-Blocker +/- Enalapril Treatment on Occurrence of Symptomatic Atrial Fibrillation Episodes in Patients With a History of Paroxysmal Atrial Fibrillation (SPIR-AF Study). Am J Cardiol. 2010; 106(11): 1609-1614. (IF=3.575)

Syska P, Przybylski A, Chojnowska L, Lewandowski M, Sterlinski M, Maciag A, Gepner K, Pytkowski M, Kowalik I, Maczynska-Mazuruk R, Ruzyllo W, Szwed H.: Implantable Cardioverter-Defibrillator in Patients With Hypertrophic Cardiomyopathy: Efficacy and Complications of the Therapy in Long-Term Follow-up. J Cardiovasc Electrophysiol. 2010; 21(8): 883-889. (IF=3.703) Suma=7.278