Nagrody

Nagrody Dyrektora Instytutu Kardiologii za działalność naukową w 2011 r.

Za publikację oryginalną o najwyższym IF (pierwszy autor, afiliacja IF):

I nagroda - Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski

Witkowski A, Prejbisz A, Florczak E, Kadziela J, Sliwinski P, Bielen P, Michalowska I, Kabat M, Warchol E, Januszewicz M, Narkiewicz K, Somers VK, Sobotka PA, Januszewicz A.: Effects of Renal Sympathetic Denervation on Blood Pressure, Sleep Apnea Course, and Glycemic Control in Patients With Resistant Hypertension and Sleep Apnea. Hypertension. 2011; 58(4): 559-565. (IF=6.908)  

II nagroda - Dr hab. n. med. Piotr Szymański
Szymanski P, Klisiewicz A, Lubiszewska B, Lipczynska M, Kowalski M, Janas J, Hoffman P.: Gender differences in angiotensin II and aldosterone secretion in patients with pressure overloaded systemic right ventricles are similar to those observed in systemic arterial hypertension. Int J Cardiol. 2011; 147(3): 366-370. (IF=6.802)

III nagroda - Dr n. med. Krzysztof Kukuła
Kukula K, Chojnowska L, Dabrowski M, Witkowski A, Chmielak Z, Skwarek M, Kadziela J, Teresinska A, Malecki M, Janik P, Lewandowski Z, Klopotowski M, Wnuk J, Ruzyllo W.: Intramyocardial plasmid-encoding human vascular endothelial growth factor A165/basic fibroblast growth factor therapy using percutaneous transcatheter approach in patients with refractory coronary artery disease (VIF-CAD). Am Heart J. 2011; 161(3): 581-589. (IF=5.052)

Za cykl prac oryginalnych o najwyższym sumarycznym IF ( przynajmniej dwie z pierwszym autorstwem, afiliacja IK):

I nagroda - Dr n. med. Jerzy Pręgowski

jako pierwszy autor:
Pregowski J, Kepka C, Kalinczuk L, Kruk M, Mintz GS, Ciszewski A, Chmielak Z, Ciszewski M, Wolny R, Szubielski M, Tyczynski P, Witkowski A.: Comparison of Intravascular Ultrasound, Quantitative Coronary Angiography, and Dual-Source 64-Slice Computed Tomography in the Preprocedural Assessment of Significant Saphenous Vein Graft Lesions. Am J Cardiol. 2011; 107(10): 1453-1459. (IF=3.681)

Pregowski J, Kepka C, Kruk M, Mintz GS, Kalinczuk L, Ciszewski M, Ciszewski A, Wolny R, Szubielski M, Chmielak Z, Demkow M, Norwa-Otto B, Opolski M, Tyczynski P, Ruzyllo W, Witkowski A.: Comparison of Usefulness of Percutaneous Coronary Intervention Guided by Angiography plus Computed Tomography Versus Angiography Alone Using Intravascular Ultrasound End Points. Am J Cardiol. 2011; 108(12): 1728-34. (IF=3.681)

jako współautor:
Ciszewski M, Pregowski J, Teresinska A, Karcz M, Kalinczuk L, Pracon R, Witkowski A.: Aspiration coronary thrombectomy for acute myocardial infarction increases myocardial salvage. Single center randomized study. Catheter Cardiovasc Interv. 2011; 78(4): 523-31. (IF=2.398)

Dzielińska Z, Małek LA, Januszewicz A, Prejbisz A, Pręgowski J, Tyczyński P, Makowiecka-Cieśla M, Janas J, Demkow M, Rużyłło W.: Adrenomedullin concentrations at two time points following myocardial infarction and prediction of mid-term outcomes. Arch Med Sci. 2011; 7(6): 971-976. (IF=1.199)

Pracon R, Kruk M, Kepka C, Pregowski J, Opolski MP, Dzielinska Z, Michalowska I, Chmielak Z, Demkow M, Ruzyllo W.: Epicardial adipose tissue radiodensity is independently related to coronary atherosclerosis. A multidetector computed tomography study. Circ J. 2011; 75(2): 391-397. (IF=3.225)

Suma=14.184

II nagroda - Dr n. med. Mateusz Śpiewak
jako pierwszy autor:
Spiewak M, Biernacka EK, Malek LA, Misko J, Kowalski M, Milosz B, Petryka J, Zabicka M, Ruzyllo W.: Quantitative assessment of pulmonary regurgitation in patients with and without right ventricular tract obstruction. Eur J Radiol. 2011; 80(2): e164-8. (IF=2.941)
Spiewak M, Biernacka EK, Malek LA, Petryka J, Kowalski M, Milosz B, Zabicka M, Misko J, Ruzyllo W.: Right ventricular outflow tract obstruction as a confounding factor in the assessment of the impact of pulmonary regurgitation on the right ventricular size and function in patients after repair of tetralogy of fallot. J Magn Reson Imaging. 2011; 33(5): 1040-1046. (IF=2.749)
 
jako współautor:
Demkow M, Biernacka EK, Spiewak M, Kowalski M, Siudalska H, Wolski P, Sondergaard L, Misko J, Hoffman P, Ruzyllo W.: Percutaneous pulmonary valve implantation preceded by routine prestenting with a bare metal stent. Catheter Cardiovasc Interv. 2011; 77(3): 381-389. (IF=2.398)

Suma=8.088

III nagroda - Dr n. med. Ewa Kowalik
jako pierwszy autor:
Kowalik E, Kowalski M, Hoffman P.: Is right ventricular myocardial deformation affected by degree of interatrial shunt in adults? Eur J Echocardiogr. 2011; 12(5): 400-405. (IF=2.117)
Kowalik E, Kowalski M, Rozanski J, Kusmierczyk M, Hoffman P.: The Impact of Pulmonary Regurgitation on Right Ventricular Regional Myocardial Function: An Echocardiographic Study in Adults after Total Repair of Tetralogy of Fallot. J Am Soc Echocardiogr. 2011; 24(11): 1199-204. (IF=3.520)

Suma=5.637

Za publikację oryginalną / cykl publikacji o najwyższym IF wynikające ze współpracy międzynarodowej
I nagroda - Dr hab. n. med. M. Pęczkowska
Frank-Raue K, Rybicki LA, Erlic Z, Schweizer H, Winter A, Milos I, Toledo SP, Toledo RA, Tavares MR, Alevizaki M, Mian C, Siggelkow H, Hufner M, Wohllk N, Opocher G, Dvorakova S, Bendlova B, Czetwertynska M, Skasko E, Barontini M, Sanso G, Vorlander C, Maia AL, Patocs A, Links TP, de Groot JW, Kerstens MN, Valk GD, Miehle K, Musholt TJ, Biarnes J, Damjanovic S, Muresan M, Wuster C, Fassnacht M, Peczkowska M, Fauth C, Golcher H, Walter MA, Pichl J, Raue F, Eng C, Neumann HP, and for the International RET Exon 10 Consortium.: Risk profiles and penetrance estimations in multiple endocrine neoplasia type 2A caused by germline RET mutations located in exon 10. Hum Mutat. 2011; 32(1): 51-58. (IF=5.956)

Za pracę poglądową / kazuistyczną o najwyższym IF (pierwszy autor, afiliacja IK):

I nagroda - Dr n.med. Aleksander Prejbisz
Prejbisz A, Lenders JW, Eisenhofer G, Januszewicz A.: Cardiovascular manifestations of phaeochromocytoma. J Hypertens. 2011; 29(11): 2049-2060. (IF=3.980)

II nagroda - Dr n. med. Łukasz Małek
Malek LA, Labib S, Mazurkiewicz L, Saj M, Ploski R, Tesson F, Bilinska ZT.: A new c.1621 C>G, p.R541G lamin A/C mutation in a family with DCM and regional wall motion abnormalities (akinesis/dyskinesis): genotype-phenotype correlation. J Hum Genet. 2011; 56(1): 83-86. (IF=2.496)

III nagroda - Dr hab. n. med.Zbigniew Juraszyński i dr n. med. Cezary Kępka
Juraszynski Z, Opolski MP, Kepka C.: Computed tomography for detection and postoperative imaging of the left anterior descending artery occlusion incompletely visualized by conventional angiography. Eur J Cardiothorac Surg. 2011; 40(1): e68. (IF=2.293)
Kepka C, Opolski MP, Kruk M, Michalowska I.: Dual-source computed tomography for detection and postoperative imaging of the malignant right coronary artery anomaly. Eur J Cardiothorac Surg. 2011; 39(6): 1075. (IF=2.293)
Kepka C, Opolski MP, Juraszynski Z, Ruzyllo W.: Coronary computed tomography angiography without catheter angiography before bypass surgery in a patient with diffuse aortic atherosclerosis. J Thorac Imaging. 2011; 26(2): W48-50. (IF=1.207)
(w przypadku dr n. med. C. Kępki uwzględniono 1 pracę o wyższym IF)
Dla Młodego Badacza <35rż, który opublikował pracę oryginalną o najwyższym IF (pierwszy autor, afiliacja IK):

I nagroda - Dr n. med. Radosław Pracoń
Pracon R, Kruk M, Kepka C, Pregowski J, Opolski MP, Dzielinska Z, Michalowska I, Chmielak Z, Demkow M, Ruzyllo W.: Epicardial adipose tissue radiodensity is independently related to coronary atherosclerosis. A multidetector computed tomography study. Circ J. 2011; 75(2): 391-397. (IF=3.225)

Dla ostatniego autora za najwyższy sumaryczny IF publikacji oryginalnych:

I nagroda - Prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło
Demkow M, Biernacka EK, Spiewak M, Kowalski M, Siudalska H, Wolski P, Sondergaard L, Misko J, Hoffman P, Ruzyllo W.: Percutaneous pulmonary valve implantation preceded by routine prestenting with a bare metal stent. Catheter Cardiovasc Interv. 2011; 77(3): 381-389. (IF=2.398)

Dzielińska Z, Małek LA, Januszewicz A, Prejbisz A, Pręgowski J, Tyczyński P, Makowiecka-Cieśla M, Janas J, Demkow M, Rużyłło W.: Adrenomedullin concentrations at two time points following myocardial infarction and prediction of mid-term outcomes. Arch Med Sci. 2011; 7(6): 971-976. (IF=1.199)

Kadziela J, Witkowski A, Januszewicz A, Cedro K, Micha Owska I, Januszewicz M, Kabat M, Prejbisz A, Kali Czuk U, Ziele P, Michel-Rowicka K, Warcho E, Ru YOW.: Assessment of renal artery stenosis using both resting pressures ratio and fractional flow reserve ? Relationship to angiography and ultrasonography. Blood Press. 2011; 20(4): 211-214. (IF=1.256)

Kukula K, Chojnowska L, Dabrowski M, Witkowski A, Chmielak Z, Skwarek M, Kadziela J, Teresinska A, Malecki M, Janik P, Lewandowski Z, Klopotowski M, Wnuk J, Ruzyllo W.: Intramyocardial plasmid-encoding human vascular endothelial growth factor A165/basic fibroblast growth factor therapy using percutaneous transcatheter approach in patients with refractory coronary artery disease (VIF-CAD). Am Heart J. 2011; 161(3): 581-589. (IF=5.052)

Pracon R, Kruk M, Kepka C, Pregowski J, Opolski MP, Dzielinska Z, Michalowska I, Chmielak Z, Demkow M, Ruzyllo W.: Epicardial adipose tissue radiodensity is independently related to coronary atherosclerosis. A multidetector computed tomography study. Circ J. 2011; 75(2): 391-397. (IF=3.225)

Spiewak M, Biernacka EK, Malek LA, Misko J, Kowalski M, Milosz B, Petryka J, Zabicka M, Ruzyllo W.: Quantitative assessment of pulmonary regurgitation in patients with and without right ventricular tract obstruction. Eur J Radiol. 2011; 80(2): e164-8. (IF=2.941)

Spiewak M, Biernacka EK, Malek LA, Petryka J, Kowalski M, Milosz B, Zabicka M, Misko J, Ruzyllo W.: Right ventricular outflow tract obstruction as a confounding factor in the assessment of the impact of pulmonary regurgitation on the right ventricular size and function in patients after repair of tetralogy of fallot. J Magn Reson Imaging. 2011; 33(5): 1040-1046. (IF=2.749)

Suma=18.820
II nagroda - Prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Kowalik E, Kowalski M, Hoffman P.: Is right ventricular myocardial deformation affected by degree of interatrial shunt in adults? Eur J Echocardiogr. 2011; 12(5): 400-405. (IF=2.117)

Kowalik E, Kowalski M, Rozanski J, Kusmierczyk M, Hoffman P.: The Impact of Pulmonary Regurgitation on Right Ventricular Regional Myocardial Function: An Echocardiographic Study in Adults after Total Repair of Tetralogy of Fallot. J Am Soc Echocardiogr. 2011; 24(11): 1199-204. (IF=3.520)

Lipczynska M, Szymanski P, Klisiewicz A, Hoffman P.: Hand-carried echocardiography in heart failure and heart failure risk population: a community based prospective study. J Am Soc Echocardiogr. 2011; 24(2): 125-131. (IF=3.520)

Szymanski P, Klisiewicz A, Lubiszewska B, Lipczynska M, Kowalski M, Janas J, Hoffman P.: Gender differences in angiotensin II and aldosterone secretion in patients with pressure overloaded systemic right ventricles are similar to those observed in systemic arterial hypertension. Int J Cardiol. 2011; 147(3): 366-370. (IF=6.802)
Suma=15.959

III nagroda - Prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska

Grabowski M, Hryniewiecki T, Janas J, Stepinska J.: Clinically overt and silent cerebral embolism in the course of infective endocarditis. J Neurol. 2011; 258(6): 1133-1139. (IF=3.853)

Konopka A, Szperl M, Piotrowski W, Roszczynko M, Stepinska J.: Influence of Renin-Angiotensin System Gene Polymorphisms on the Risk of ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction and Association with Coronary Artery Disease Risk Factors. Mol Diagn Ther. 2011; 15(3): 167-176. (IF=2.561)
Suma=6.414