Nagrody

Nagrody Dyrektora Instytutu Kardiologii za działalność naukową w 2012 r.

Za publikację oryginalną o najwyższym IF (pierwszy autor, afiliacja IF):

I nagroda - Dr hab. n. med. Przemysław Leszek
Leszek P, Sochanowicz B, Szperl M, Kolsut P, Brzoska K, Piotrowski W, Rywik TM, Danko B, Polkowska-Motrenko H, Rozanski JM, Kruszewski M.: Myocardial iron homeostasis in advanced chronic heart failure patients. Int J Cardiol. 2012; 159(1): 47-52. (IF=7.078; MNiSW=35)

II nagroda - Dr n. med. Paweł Derejko
Derejko P, Szumowski LJ, Sanders P, Krupa W, Bodalski R, Orczykowski M, Urbanek P, Zakrzewska J, Lim HS, Lau DH, Kusnierz J, Walczak F.: Atrial Fibrillation in Patients with Wolff-Parkinson-White Syndrome:: Role of Pulmonary Veins. J Cardiovasc Electrophysiol. 2012; 23(3): 280-6. (IF=3.064; MNiSW=30)

III nagroda - Dr n. farm. Paweł K. Kunicki
Kunicki PK, Was J.: Simple HPLC method for cefazolin determination in human serum - validation and stability testing. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2012; 911133-139. (IF=2.888; MNiSW=35)

Za cykl prac oryginalnych o najwyższym sumarycznym IF (przynajmniej dwie z pierwszym autorstwem, afiliacja IK):

I nagroda - Dr n. med. Mateusz Śpiewak

jako pierwszy autor:
Spiewak M, Malek LA, Petryka J, Mazurkiewicz L, Werys K, Biernacka EK, Kowalski M, Hoffman P, Demkow M, Misko J, Ruzyllo W.: Repaired tetralogy of fallot: ratio of right ventricular volume to left ventricular volume as a marker of right ventricular dilatation. Radiology. 2012; 265(1): 78-86. (IF=5.726; MNiSW=50)

Spiewak M, Malek LA, Petryka J, Mazurkiewicz L, Milosz B, Biernacka EK, Kowalski M, Hoffman P, Demkow M, Misko J, Ruzyllo W.: The ratio of right ventricular volume to left ventricular volume reflects the impact of pulmonary regurgitation independently of the method of pulmonary regurgitation quantification. Eur J Radiol. 2012; 81(10): e977-81. (IF=2.606; MNiSW=30)

Suma jako pierwszy autor: 8,332

jako współautor:
Baranowski R, Malek L, Prokopowicz D, Spiewak M, Misko J.: Electrocardiographic diagnosis of the left ventricular hypertrophy in patients with left bundle branch block: Is it necessary to verify old criteria? Cardiol J. 2012; 19(6): 591-596. (IF=1.309; MNiSW=10)

Malek LA, Spiewak M, Klopotowski M, Misko J, Ruzyllo W, Witkowski A.: The size does not matter - The presence of microvascular obstruction but not its extent corresponds to larger infarct size in reperfused STEMI. Eur J Radiol. 2012; 81(10): 2839-43. (IF=2.606; MNiSW=30)

Malek LA, Spiewak M, Klopotowski M, Petryka J, Mazurkiewicz L, Kruk M, Kepka C, Misko J, Ruzyllo W, Witkowski A.: Influence of left ventricular hypertrophy on infarct size and left ventricular ejection fraction in ST-elevation myocardial infarction. Eur J Radiol. 2012; 81(3): e 177-81. (IF=2.606; MNiSW=30)

Petryka J, Misko J, Przybylski A, Spiewak M, Malek LA, Werys K, Mazurkiewicz L, Gepner K, Croisille P, Demkow M, Ruzyllo W.: Magnetic resonance imaging assessment of intraventricular dyssynchrony and delayed enhancement as predictors of response to cardiac resynchronization therapy in patients with heart failure of ischaemic and non-ischaemic etiologies. Eur J Radiol. 2012; 81(10): 2639-47. (IF=2.606; MNiSW=30)
Suma = 17,459

I nagroda - Dr n. med. Łukasz A. Małek
jako pierwszy autor:
Malek LA, Spiewak M, Klopotowski M, Misko J, Ruzyllo W, Witkowski A.: The size does not matter - The presence of microvascular obstruction but not its extent corresponds to larger infarct size in reperfused STEMI. Eur J Radiol. 2012; 81(10): 2839-43. (IF=2.606; MNiSW=30)

Malek LA, Spiewak M, Klopotowski M, Petryka J, Mazurkiewicz L, Kruk M, Kepka C, Misko J, Ruzyllo W, Witkowski A.: Influence of left ventricular hypertrophy on infarct size and left ventricular ejection fraction in ST-elevation myocardial infarction. Eur J Radiol. 2012; 81(3): e 177-81. (IF=2.606; MNiSW=30)

Suma jako pierwszy autor: 5,212

jako współautor:
Baranowski R, Malek L, Prokopowicz D, Spiewak M, Misko J.: Electrocardiographic diagnosis of the left ventricular hypertrophy in patients with left bundle branch block: Is it necessary to verify old criteria? Cardiol J. 2012; 19(6): 591-596. (IF=1.309; MNiSW=10)

Petryka J, Misko J, Przybylski A, Spiewak M, Malek LA, Werys K, Mazurkiewicz L, Gepner K, Croisille P, Demkow M, Ruzyllo W.: Magnetic resonance imaging assessment of intraventricular dyssynchrony and delayed enhancement as predictors of response to cardiac resynchronization therapy in patients with heart failure of ischaemic and non-ischaemic etiologies. Eur J Radiol. 2012; 81(10): 2639-47. (IF=2.606; MNiSW=30)

Spiewak M, Malek LA, Petryka J, Mazurkiewicz L, Milosz B, Biernacka EK, Kowalski M, Hoffman P, Demkow M, Misko J, Ruzyllo W.: The ratio of right ventricular volume to left ventricular volume reflects the impact of pulmonary regurgitation independently of the method of pulmonary regurgitation quantification. Eur J Radiol. 2012; 81(10): e977-81. (IF=2.606; MNiSW=30)

Spiewak M, Malek LA, Petryka J, Mazurkiewicz L, Werys K, Biernacka EK, Kowalski M, Hoffman P, Demkow M, Misko J, Ruzyllo W.: Repaired tetralogy of fallot: ratio of right ventricular volume to left ventricular volume as a marker of right ventricular dilatation. Radiology. 2012; 265(1): 78-86. (IF=5.726; MNiSW=50)
Suma = 17,459

Za publikację oryginalną /cykl publikacji o najwyższym IF wynikające ze współpracy międzynarodowej:

I nagroda - Prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas
Bandosz P, O'Flaherty M, Drygas W, Rutkowski M, Koziarek J, Wyrzykowski B, Bennett K, Zdrojewski T, Capewell S.: Decline in mortality from coronary heart disease in Poland after socioeconomic transformation: modelling study. BMJ. 2012; 344d8136. (IF=14.093; MNiSW=45)

II nagroda - Dr hab. n. med. prof. nadzw. Grażyna Broda
Vishram JK, Borglykke A, Andreasen AH, Jeppesen J, Ibsen H, Jorgensen T, Broda G, Palmieri L, Giampaoli S, Donfrancesco C, Kee F, Mancia G, Cesana G, Kuulasmaa K, Sans S, Olsen MH, On behalf of the MORGAM Project.: Impact of Age on the Importance of Systolic and Diastolic Blood Pressures for Stroke Risk: The MOnica, Risk, Genetics, Archiving, and Monograph (MORGAM) Project. Hypertension. 2012; 60(5): 1117-1123. (IF=6.207; MNiSW=45)

III nagroda - Dr n. hum. Zofia Słońska
Sorensen K, Broucke SV, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z, Brand H, Hls-Eu Consortium EH.: Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models. BMC Public Health. 2012; 12(1): 80. (IF=1.997; MNiSW=35)

Za pracę poglądową/kazuistyczną o najwyższym IF (pierwszy autor, afiliacja IK):

I nagroda ? Prof. dr  hab. n. med. Marcin Demkow
Demkow M, Kalinczuk L, Kepka C, Kurzyna M, Torbicki A.: Left main artery compression by pulmonary artery aneurysm and ostial athero-stenosis of left anterior descending artery in a young female with pulmonary arterial hypertension. Eur Heart J. 2012; 33(20): 2621. (IF=10.478; MNiSW=45)

II nagroda - Dr Justyna Rybicka
Rybicka J, Kowalski M, Rozanski J, Hoffman P.: Successful reoperation of the valveless calcified right atrium to right ventricle conduit in an adult patient with tricuspid atresia after Fontan procedure. Eur J Cardiothorac Surg. 2012; 41(3): e 18-20. (IF=2.550; MNiSW=30)

III nagroda - Dr Michał M. Farkowski
Farkowski MM, Maciag A, Dabrowski R, Pytkowski M, Kowalik I, Szwed H.: Clinical efficacy of antazoline in rapid cardioversion of paroxysmal atrial fibrillation -- a protocol of a single center, randomized, double-blind, placebo-controlled study (the AnPAF Study). Trials. 2012; 13(1): 162. (IF=2.496; MNiSW=25)

Dla Młodego Badacza <35rż, który opublikował pracę oryginalną o najwyższym IF (pierwszy autor, afiliacja IK):

I nagroda - Dr n. med. Maksymilian P. Opolski
Opolski MP, Kepka C, Achenbach S, Juraszynski Z, Pregowski J, Kruk M, Niewada M, Jakubczyk M, Teresinska A, Chojnowska L, Bilinska ZT, Dzielinska Z, Demkow M, Ruzyllo W, Chmielak Z, Witkowski A.: Coronary Computed Tomographic Angiography for Prediction of Procedural and Intermediate Outcome of Bypass Grafting to Left Anterior Descending Artery Occlusion With Failed Visualization on Conventional Angiography. Am J Cardiol. 2012; 109(12): 1722-8. (IF=3.368; MNiSW=35)

II nagroda - Dr n med. Joanna Petryka
Petryka J, Misko J, Przybylski A, Spiewak M, Malek LA, Werys K, Mazurkiewicz L, Gepner K, Croisille P, Demkow M, Ruzyllo W.: Magnetic resonance imaging assessment of intraventricular dyssynchrony and delayed enhancement as predictors of response to cardiac resynchronization therapy in patients with heart failure of ischaemic and non-ischaemic etiologies. Eur J Radiol. 2012; 81(10): 2639-47. (IF=2.606; MNiSW=30)

III nagroda - Dr Anna Borowiec
Borowiec A, Dabrowski R, Wozniak J, Jasek S, Chwyczko T, Kowalik I, Musiej-Nowakowska E, Szwed H.: Cardiovascular assessment of asymptomatic patients with juvenile-onset localized and systemic scleroderma: 10 years prospective observation. Scand J Rheumatol. 2012; 41(1): 33-38. (IF=2.472; MNiSW=25)

Dla ostatniego autora za najwyższy sumaryczny IF publikacji oryginalnych:

I nagroda - Prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło
Petryka J, Misko J, Przybylski A, Spiewak M, Malek LA, Werys K, Mazurkiewicz L, Gepner K, Croisille P, Demkow M, Ruzyllo W.: Magnetic resonance imaging assessment of intraventricular dyssynchrony and delayed enhancement as predictors of response to cardiac resynchronization therapy in patients with heart failure of ischaemic and non-ischaemic etiologies. Eur J Radiol. 2012; 81(10): 2639-47. (IF=2.606; MNiSW=30)

Spiewak M, Malek LA, Petryka J, Mazurkiewicz L, Milosz B, Biernacka EK, Kowalski M, Hoffman P, Demkow M, Misko J, Ruzyllo W.: The ratio of right ventricular volume to left ventricular volume reflects the impact of pulmonary regurgitation independently of the method of pulmonary regurgitation quantification. Eur J Radiol. 2012; 81(10): e977-81. (IF=2.606; MNiSW=30)

Spiewak M, Malek LA, Petryka J, Mazurkiewicz L, Werys K, Biernacka EK, Kowalski M, Hoffman P, Demkow M, Misko J, Ruzyllo W.: Repaired tetralogy of fallot: ratio of right ventricular volume to left ventricular volume as a marker of right ventricular dilatation. Radiology. 2012; 265(1): 78-86. (IF=5.726; MNiSW=50)
Suma = 10,938

II nagroda - Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski
Malek LA, Spiewak M, Klopotowski M, Misko J, Ruzyllo W, Witkowski A.: The size does not matter - The presence of microvascular obstruction but not its extent corresponds to larger infarct size in reperfused STEMI. Eur J Radiol. 2012; 81(10): 2839-43. (IF=2.606; MNiSW=30)

Malek LA, Spiewak M, Klopotowski M, Petryka J, Mazurkiewicz L, Kruk M, Kepka C, Misko J, Ruzyllo W, Witkowski A.: Influence of left ventricular hypertrophy on infarct size and left ventricular ejection fraction in ST-elevation myocardial infarction. Eur J Radiol. 2012; 81(3): e 177-81. (IF=2.606; MNiSW=30)

Opolski MP, Kepka C, Achenbach S, Juraszynski Z, Pregowski J, Kruk M, Niewada M, Jakubczyk M, Teresinska A, Chojnowska L, Bilinska ZT, Dzielinska Z, Demkow M, Ruzyllo W, Chmielak Z, Witkowski A.: Coronary Computed Tomographic Angiography for Prediction of Procedural and Intermediate Outcome of Bypass Grafting to Left Anterior Descending Artery Occlusion With Failed Visualization on Conventional Angiography. Am J Cardiol. 2012; 109(12): 1722-8. (IF=3.368; MNiSW=35)

 Opolski MP, Kepka C, Witkowski A.: CT evaluation of vulnerable plaque: noninvasive fortune-telling? Int J Cardiovasc Imaging. 2012; 28(7): 1613-1615. (IF=2.285; MNiSW=25)
Suma = 10,865

III nagroda - Prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed

Borowiec A, Dabrowski R, Wozniak J, Jasek S, Chwyczko T, Kowalik I, Musiej-Nowakowska E, Szwed H.: Cardiovascular assessment of asymptomatic patients with juvenile-onset localized and systemic scleroderma: 10 years prospective observation. Scand J Rheumatol. 2012; 41(1): 33-38. (IF=2.472; MNiSW=25)

Farkowski MM, Maciag A, Dabrowski R, Pytkowski M, Kowalik I, Szwed H.: Clinical efficacy of antazoline in rapid cardioversion of paroxysmal atrial fibrillation -- a protocol of a single center, randomized, double-blind, placebo-controlled study (the AnPAF Study). Trials. 2012; 13(1): 162. (IF=2.496; MNiSW=25)
Suma = 4,968