Nagrody

Nagrody Dyrektora Instytutu Kardiologii za działalność naukową w 2013 r.

Za publikację oryginalną o najwyższym IF (pierwszy autor, afiliacja IK):

I nagroda – Dr n. med. Michał Orczykowski

Orczykowski M, Walczak F, Derejko P, Bodalski R, Urbanek P, Zakrzewska-Koperska J, Przybylski A, Kępski R, Jedynak Z, Maryniak A, Miszczak-Knecht M, Bieganowska K, Szufladowicz E, Biederman A, Bilińska M, Szumowski L.: Ventricular fibrillation risk factors in over one thousand patients with accessory pathways. Int J Cardiol. 2013;167(2):525-30. (IF=5,509; MNiSW=35)

II nagroda – Dr n. med. Jolanta Wołkanin-Bartnik
 
Wolkanin-Bartnik J, Pogorzelska H, Szperl M, Bartnik A, Koziarek J, Bilinska ZT.: Impact of genetic and clinical factors on dose requirements and quality of anticoagulation therapy in Polish patients receiving acenocoumarol: dosing calculation algorithm. Pharmacogenet Genomics. 2013;23(11):611-8. (IF=3,608; MNiSW=35)

III nagroda – Dr hab. n. med. Mariola Pęczkowska

Pęczkowska M, Kowalska A, Sygut J, Waligórski D, Malinoc A, Janaszek-Sitkowska H, Prejbisz A, Januszewicz A, Neumann HP.: Testing new susceptibility genes in the cohort of apparently sporadic phaeochromocytoma/paraganglioma patients with clinical characteristics of hereditary syndromes. Clin Endocrinol (Oxf). 2013;79(6):817-23. (IF=3,396; MNiSW=30)

Za cykl prac oryginalnych o najwyższym sumarycznym IF (przynajmniej dwie z pierwszym autorstwem, afiliacja IK):

I nagroda - Dr n. med. Mateusz Śpiewak

- jako pierwszy autor
Spiewak M, Małek LA, Petryka J, Mazurkiewicz L, Marczak M, Biernacka EK, Kowalski M, Hoffman P, Demkow M, Miśko J, Rużyłło W.: Determinants of left- and right‑ventricular ejection fractions in patients with repaired tetralogy of Fallot: a cardiac magnetic resonance imaging study. Pol Arch Med Wewn. 2013; 123(10): 539-46. (IF=1,833; MNiSW=30)

Śpiewak M, Małek ŁA, Petryka J, Biernacka EK, Hoffman P, Demkow M, Miśko J, Rużyłło W.: Stable right ventricular size and function during short-term follow-up in patients with pulmonary regurgitation after tetralogy of Fallot repair. Clin Radiol. 2013;68(12):1206-11. (IF=1,818; MNiSW=25)

- jako współautor
Małek LA, Silva JC, Bellenger NG, Nicolau JC, Kłopotowski M, Spiewak M, Rassi CH, Lewandowski Z, Kruk M, Rochitte CE, Rużyłło W, Witkowski A.: Late percutaneous coronary intervention for an occluded infarct-related artery in patients with preserved infarct zone viability: a pooled analysis of cardiovascular magnetic resonance studies. Cardiol J. 2013;20(5):552-9. (IF=1,147; MNiSW=20)

SUMA=4,798

Za publikację oryginalną/cykl publikacji o najwyższym IF wynikającą ze współpracy międzynarodowej:

I nagroda – Dr hab. n. med. Andrzej Ciszewski, prof. nadzw. IK

Women’s College Research Institute, Women’s College Hospital, University of Toronto – prof. J.A. Udell

Udell JA, Zawi R, Bhatt DL, Keshtkar-Jahromi M, Gaughran F, Phrommintikul A, Ciszewski A, Vakili H, Hoffman EB, Farkouh ME, Cannon CP.: Association between influenza vaccination and cardiovascular outcomes in high-risk patients: a meta-analysis. JAMA. 2013;310(16):1711-20. (IF=29,979; MNiSW=50)

II nagroda – Prof. dr. hab. n. med. Andrzej Januszewicz

Department of Medicine III, University Hospital Carl Gustav Carus et the TU Dresden – prof. G. Eisenhofer
Peitzsch M, Pelzel D, Glöckner S, Prejbisz A, Fassnacht M, Beuschlein F, Januszewicz A, Siegert G, Eisenhofer G.: Simultaneous liquid chromatography tandem mass spectrometric determination of urinary free metanephrines and catecholamines, with comparisons of free and deconjugated metabolites. Clin Chim Acta. 2013;418:50-8. (IF=2,850; MNiSW=35)

Peitzsch M, Prejbisz A, Kroiß M, Beuschlein F, Arlt W, Januszewicz A, Siegert G, Eisenhofer G.: Analysis of plasma 3-methoxytyramine, normetanephrine and metanephrine by ultraperformance liquid chromatography-tandem mass spectrometry: utility for diagnosis of dopamine-producing metastatic phaeochromocytoma. Ann Clin Biochem. 2013;50(Pt 2):147-55. (IF=1,922; MNiSW=30)

Departament of Nephrology and General Medicine, Albert-Ludwigs-University of Freiburg - prof. H.P. Neumann
Pęczkowska M, Kowalska A, Sygut J, Waligórski D, Malinoc A, Janaszek-Sitkowska H, Prejbisz A, Januszewicz A, Neumann HP.: Testing new susceptibility genes in the cohort of apparently sporadic phaeochromocytoma / paraganglioma patients with clinical characteristics of hereditary syndromes. Clin Endocrinol (Oxf). 2013;79(6):817-23. (IF=3,396; MNiSW=30)

Department of Internal Medicine, Radboud University Nejmegen Medical Center – Prof. J.W. Lenders
Eisenhofer G, Lattke P, Herberg M, Siegert G, Qin N, Därr R, Hoyer J, Villringer A, Prejbisz A, Januszewicz A, Remaley A, Martucci V, Pacak K, Ross HA, Sweep FC, Lenders JW.: Reference intervals for plasma free metanephrines with an age adjustment for normetanephrine for optimized laboratory testing of phaeochromocytoma. Ann Clin Biochem. 2013; 50(Pt 1): 62-9. (IF=1,922; MNiSW=30)

SUMA=10,090

III nagroda - Dr n. med. Michał Ciszewski

- współpraca z Cardiovascular Research Foundation, New York – Prof. G.S. Mintz

Ciszewski M, Zalewska J, Pregowski J, Mintz GS, Kepka C, Kalinczuk L, Kruk M, Jastrzebski J, Witkowski A.: Comparison of stent length reported by the stent's manufacturer to that determined by quantitative coronary angiography at the time of implantation versus that determined by coronary computed tomographic angiography at a later time. Am J Cardiol. 2013;111(8):1111-6. (IF=3,209; MNiSW=30)

Za pracę poglądową/kazuistyczną o najwyższym IF (pierwszy autor, afiliacja IK):

I nagroda - Dr n. med. Aleksander Prejbisz
 
Prejbisz A, Klisiewicz A, Januszewicz A, Lenders JW, Pręgowska-Chwała B, Jóźwik-Plebanek K, Michałowska I, Januszewicz M, Andziak P, Hoffman P, Guzik TJ.: 22-Year-old patient with malignant hypertension associated with primary aldosteronism. J Hum Hypertens. 2013;27(2):138-40. (IF=2,818; MNiSW=25)

Prejbisz A, Lenders JW, Eisenhofer G, Januszewicz A.: Mortality associated with phaeochromocytoma. Horm Metab Res.2013;45(2):154-8. (IF=2,145; MNiSW=20)

Suma=4,963

II nagroda – Dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski

Dąbrowski R, Sterliński M, Kraska A, Petryka J, Firek B, Szwed H.: Cardiac resynchronization therapy in an elderly patient with left and right ventricular noncompaction. Pol Arch Med Wewn. 2013;123(6):321-2. (IF=1,833; MNiSW=30)

III nagroda - Dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk, prof. nadzw. IK

Kuśmierczyk M, Drohomirecka A, Michałowska I, Michałek P, Juraszyński Z, Różański J.: Delayed diagnosis of pericardial hematoma compressing the right ventricle after blunt chest trauma. J Card Surg. 2013;28(6):701. (IF=1,351; MNiSW=20)

Dla Młodego Badacza <35rż, który opublikował pracę oryginalną o najwyższym IF (pierwszy autor, afiliacja IK):

I nagroda – Dr. n. med. Maksymilian P. Opolski

Opolski MP, Pregowski J, Kruk M, Witkowski A, Kwiecinska S, Lubienska E, Demkow M, Hryniewiecki T, Michalek P, Ruzyllo W, Kepka C.: Prevalence and characteristics of coronary anomalies originating from the opposite sinus of Valsalva in 8,522 patients referred for coronary computed tomography angiography. Am J Cardiol. 2013;111(9):1361-7. (IF=3,209; MNiSW=30)

II nagroda – Dr hab. n. med. Łukasz A. Małek

Małek LA, Silva JC, Bellenger NG, Nicolau JC, Kłopotowski M, Spiewak M, Rassi CH, Lewandowski Z, Kruk M, Rochitte CE, Rużyłło W, Witkowski A.: Late percutaneous coronary intervention for an occluded infarct-related artery in patients with preserved infarct zone viability: a pooled analysis of cardiovascular magnetic resonance studies. Cardiol J. 2013;20(5):552-9. (IF=1,147; MNiSW=20)

III nagroda – Dr. n. med. Katarzyna Czerwińska-Jelonkiewicz

Czerwińska-Jelonkiewicz K, Witkowski A, Dąbrowski M, Banaszewski M, Księżycka-Majczyńska E, Chmielak Z, Kuśmierski K, Hryniewiecki T, Demkow M, Orłowska-Baranowska E, Stępińska J.: Antithrombotic therapy - predictor of early and long-term bleeding complications after transcatheter aortic valve implantation. Arch Med Sci. 2013;9(6):1062-70. (IF=1,067; MNiSW=20)

Dla ostatniego autora za najwyższy sumaryczny IF publikacji oryginalnych:

I nagroda - Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski

Ciszewski M, Zalewska J, Pregowski J, Mintz GS, Kepka C, Kalinczuk L, Kruk M, Jastrzebski J, Witkowski A.: Comparison of stent length reported by the stent's manufacturer to that determined by quantitative coronary angiography at the time of implantation versus that determined by coronary computed tomographic angiography at a later time. Am J Cardiol. 2013;111(8):1111-6. (IF=3,209; MNiSW=30)

Kądziela J, Januszewicz A, Prejbisz A, Michałowska I, Januszewicz M, Florczak E, Kalińczuk Ł, Norwa-Otto B, Warchoł E, Witkowski A.: Prognostic value of renal fractional flow reserve in blood pressure response after renal artery stenting (PREFER study). Cardiol J. 2013;20(4):418-22. (IF=1,147; MNiSW=20)

Małek LA, Silva JC, Bellenger NG, Nicolau JC, Kłopotowski M, Spiewak M, Rassi CH, Lewandowski Z, Kruk M, Rochitte CE, Rużyłło W, Witkowski A.: Late percutaneous coronary intervention for an occluded infarct-related artery in patients with preserved infarct zone viability: a pooled analysis of cardiovascular magnetic resonance studies. Cardiol J. 2013;20(5):552-9. (IF=1,147; MNiSW=20)

Protasiewicz M, Kądziela J, Początek K, Poręba R, Podgórski M, Derkacz A, Prejbisz A, Mysiak A, Januszewicz A, Witkowski A.: Renal artery stenosis in patients with resistant hypertension. Am J Cardiol. 2013;112(9):1417-20. (IF=3,209; MNiSW=30)

SUMA=8,712

II nagroda - Dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, prof. nadzw. IK

Maryniak A, Bielawska A, Bieganowska K, Miszczak-Knecht M, Walczak F, Szumowski L.: Does atrioventricular reentry tachycardia (AVRT) or atrioventricular nodal reentry tachycardia (AVNRT) in children affect their cognitive and emotional development? Pediatr Cardiol. 2013;34(4):893-7. (IF=1,197; MNiSW=20)

Orczykowski M, Walczak F, Derejko P, Bodalski R, Urbanek P, Zakrzewska-Koperska J, Przybylski A, Kępski R, Jedynak Z, Maryniak A, Miszczak-Knecht M, Bieganowska K, Szufladowicz E, Biederman A, Bilińska M, Szumowski L.: Ventricular fibrillation risk factors in over one thousand patients with accessory pathways. Int J Cardiol. 2013;167(2):525-30. (IF=5,509; MNiSW=35)

SUMA=6,706

III nagroda - Prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło

Chmielak Z, Kłopotowski M, Demkow M, Konka M, Hoffman P, Kukuła K, Kruk M, Witkowski A, Rużyłło W.: Percutaneous mitral balloon valvuloplasty beyond 65 years of age. Cardiol J. 2013;20(1):44-51. (IF=1,147; MNiSW=20)

Śpiewak M, Małek ŁA, Petryka J, Biernacka EK, Hoffman P, Demkow M, Miśko J, Rużyłło W.: Stable right ventricular size and function during short-term follow-up in patients with pulmonary regurgitation after tetralogy of Fallot repair. Clin Radiol. 2013;68(12):1206-11. (IF=1,818; MNiSW=25)

Śpiewak M, Małek LA, Petryka J, Mazurkiewicz L, Marczak M, Biernacka EK, Kowalski M, Hoffman P, Demkow M, Miśko J, Rużyłło W.: Determinants of left- and right‑ventricular ejection fractions in patients with repaired tetralogy of Fallot: a cardiac magnetic resonance imaging study. Pol Arch Med Wewn. 2013; 123(10): 539-46. (IF=1,833; MNiSW=30)

SUMA=4,798