Nagrody

Nagrody Dyrektora Instytutu Kardiologii za działalność naukową w 2014 r.

Za publikację oryginalną o najwyższym IF (pierwszy autor, afiliacja IK):

I nagroda – Dr n. med. Ewa Piotrowicz
Piotrowicz E, Pencina M, Piotrowski W, Banach M, Piotrowicz R.: Influence of exercise training on T-wave alternans assessed during exercise test in heart failure patients. Int J Cardiol. 2014; 174(3): 747-749. (IF=6.175, MNiSW=40)

II nagroda – Dr n. med. Paweł Derejko
Derejko P, Podziemski P, Zebrowski JJ, Walczak F, Szumowski ŁJ.: Effect of the Restitution Properties of Cardiac Tissue on the Repeatability of Entrainment Mapping Response. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2014; 7(3): 497-504. (IF=5.417, MNiSW=40)

III nagroda - Dr n. med. Maria Jaworska-Wilczyńska
Jaworska-Wilczyńska M, Magalska A, Piwocka K, Szymański P, Kuśmierczyk M, Wasik M, Hryniewiecki T.: Low interleukin - 8 level predicts the occurrence of the postpericardiotomy syndrome. PLoS One. 2014; 9(10): e108822. (IF=3.534, MNiSW=40)

Za cykl prac oryginalnych o najwyższym sumarycznym IF (przynajmniej dwie z pierwszym autorstwem, afiliacja IK):

I nagroda - Dr hab. n. med. Mariusz Kruk, prof. nadzw. IK
- jako pierwszy autor:
Kruk M, Noll D, Achenbach S, Mintz GS, Pręgowski J, Kaczmarska E, Kryczka K, Pracoń R, Dzielińska Z, Śleszycka J, Witkowski A, Demkow M, Rużyłło W, Kępka C.: Impact of Coronary Artery Calcium Characteristics on Accuracy of CT Angiography. JACC Cardiovasc Imaging. 2014; 7(1): 49-58. (IF=6.986, MNiSW=45)

Kruk M, Wardziak L, Mintz GS, Achenbach S, Pręgowski J, Rużyłło W, Dzielińska Z, Demkow M, Witkowski A, Kępka C.: Accuracy of coronary computed tomography angiography vs intravascular ultrasound for evaluation of vessel area. J Cardiovasc Comput Tomogr. 2014; 8(2): 141-148. (IF=4.506, MNiSW=40)
- jako współautor:
Michałowska IM, Kruk M, Kwiatek P, Hryniewiecki T, Kowalski M, Furmanek MI, Oleksiuk T, Waniewska J, Hoffman P.: Aortic pathology in patients with bicuspid aortic valve assessed with computed tomography angiography. J Thorac Imaging. 2014; 29(2): 113-117. (IF=1.489, MNiSW=20)

Opolski MP, Kępka C, Achenbach S, Pręgowski J, Kruk M, Staruch AD, Kądziela J, Rużyłło W, Witkowski A.: Advanced computed tomographic anatomical and morphometric plaque analysis for prediction of fractional flow reserve in intermediate coronary lesions. Eur J Radiol. 2014; 83(1): 135-141. (IF=2.160, MNiSW=30)

Opolski MP, Pręgowski J, Kruk M, Kępka C, Staruch AD, Witkowski A.: Advanced 2-Dimensional Quantitative Coronary Angiographic Analysis for Prediction of Fractional Flow Reserve in Intermediate Coronary Stenoses. J Thorac Imaging. 2014; 29(4): 217-223. (IF=1.489, MNiSW=20)

Opolski MP, Pręgowski J, Kruk M, Staruch AD, Witkowski A, Demkow M, Hryniewiecki T, Michałek P, Rużyłło W, Kępka C.: The prevalence and characteristics of intra-atrial right coronary artery anomaly in 9,284 patients referred for coronary computed tomography angiography. Eur J Radiol. 2014; 83(7): 1129-1134. (IF=2.160, MNiSW=30)

Pręgowski J, Kępka C, Kruk M, Mintz GS, Kalińczuk Ł, Ciszewski M, Kochanowski L, Wolny R, Chmielak Z, Jastrzębski J, Kłopotowski M, Zalewska J, Demkow M, Karcz M, Witkowski A.: The clinical significance and management of patients with incomplete coronary angiography and the value of additional computed tomography coronary angiography. Int J Cardiovasc Imaging. 2014; 30(4): 825-832.(IF=2.322, MNiSW=30)
Sumaryczny IF=21.112

II nagroda – Dr n. med. Maksymilian Opolski
Opolski MP, Kępka C, Achenbach S, Pręgowski J, Kruk M, Staruch AD, Kądziela J, Rużyłło W, Witkowski A.: Advanced computed tomographic anatomical and morphometric plaque analysis for prediction of fractional flow reserve in intermediate coronary lesions. Eur J Radiol. 2014; 83(1): 135-141. (IF=2.160, MNiSW=30)

Opolski MP, Pręgowski J, Kruk M, Kępka C, Staruch AD, Witkowski A.: Advanced 2-Dimensional Quantitative Coronary Angiographic Analysis for Prediction of Fractional Flow Reserve in Intermediate Coronary Stenoses. J Thorac Imaging. 2014; 29(4): 217-223. (IF=1.489, MNiSW=20)

Opolski MP, Pręgowski J, Kruk M, Staruch AD, Witkowski A, Demkow M, Hryniewiecki T, Michalek P, Rużyłło W, Kępka C.: The prevalence and characteristics of intra-atrial right coronary artery anomaly in 9,284 patients referred for coronary computed tomography angiography. Eur J Radiol. 2014; 83(7): 1129-1134. (IF=2.160, MNiSW=30)
Sumaryczny IF=5.809

III nagroda - Dr hab. n. med. Ewa Orłowska-Baranowska, prof. nadzw. IK
Orłowska-Baranowska E, Baranowski R, Hryniewiecki T.: Incidence of syncope and cardiac arrest in patients with severe aortic stenosis. Pol Arch Med Wewn. 2014; 124(6): 306-312. (IF=2.052, MNiSW=30)

Orłowska-Baranowska E, Gora J, Baranowski R, Stokłosa P, Gadomska Vel Betka L, Pedzich-Placha E, Miłkowska M, Koblowska MK, Hryniewiecki T, Gaciong Z, Placha G.: Association of the common genetic polymorphisms and haplotypes of the chymase gene with left ventricular mass in male patients with symptomatic aortic stenosis. PLoS One. 2014; 9(5): e96306. (IF=3.534, MNiSW=40)
Sumaryczny IF=5.586

Za publikację oryginalną/cykl publikacji o najwyższym IF wynikające ze współpracy międzynarodowej:

I nagroda – Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, Dr hab. n. med. Mariola Pęczkowska
Współpraca z Department of Nephrology and General Medicine, University of Freiburg, Freiburg, Germany – prof H.P. Neumann
Castinetti F, Qi XP, Walz MK, Maia AL, Sanso G, Pęczkowska M, Hasse-Lazar K, Links TP, Dvorakova S, Toledo RA, Mian C, Bugalho MJ, Wohllk N, Kollyukh O, Canu L, Loli P, Bergmann SR, Costa JB, Makay O, Patocs A, Pfeifer M, Shah NS, Cuny T, Brauckhoff M, Bausch B, von Dobschuetz E, Letizia C, Barczynski M, Alevizaki MK, Czetwertynska M, Ugurlu MU, Valk G, Plukker JT, Sartorato P, Siqueira DR, Barontini M, Szperl M, Jarzab B, Verbeek HH, Zelinka T, Vlcek P, Toledo SP, Coutinho FL, Mannelli M, Recasens M, Demarquet L, Petramala L, Yaremchuk S, Zabolotnyi D, Schiavi F, Opocher G, Racz K, Januszewicz A, Weryha G, Henry JF, Brue T, Conte-Devolx B, Eng C, Neumann HP.: Outcomes of adrenal-sparing surgery or total adrenalectomy in phaeochromocytoma associated with multiple endocrine neoplasia type 2: an international retrospective population-based study. Lancet Oncol. 2014; 15(6): 648-655. (IF=24.725, MNiSW=50)
Sumaryczny IF=24.725

II nagroda - Dr hab. n. med. Jerzy Pęgowski
Współpraca z Cardiovascular Research Foundation, New York – prof. G.S. Mintz
Kruk M, Noll D, Achenbach S, Mintz GS, Pręgowski J, Kaczmarska E, Kryczka K, Pracoń R, Dzielińska Z, Śleszycka J, Witkowski A, Demkow M, Rużyłło W, Kępka C.: Impact of Coronary Artery Calcium Characteristics on Accuracy of CT Angiography. JACC Cardiovasc Imaging. 2014; 7(1): 49-58. (IF=6.986, MNiSW=45)

Kruk M, Wardziak L, Mintz GS, Achenbach S, Pręgowski J, Rużyłło W, Dzielińska Z, Demkow M, Witkowski A, Kępka C.: Accuracy of coronary computed tomography angiography vs intravascular ultrasound for evaluation of vessel area. J Cardiovasc Comput Tomogr. 2014; 8(2): 141-148. (IF=4.506, MNiSW=40)

Pręgowski J, Kępka C, Kruk M, Mintz GS, Kalińczuk Ł, Ciszewski M, Kochanowski L, Wolny R, Chmielak Z, Jastrzębski J, Kłopotowski M, Zalewska J, Demkow M, Karcz M, Witkowski A.: The clinical significance and management of patients with incomplete coronary angiography and the value of additional computed tomography coronary angiography. Int J Cardiovasc Imaging. 2014; 30(4): 825-832. (IF=2.322, MNiSW=30)
Sumaryczny IF=13.814

Za pracę poglądową/kazuistyczną o najwyższym IF (pierwszy autor, afiliacja IK):

I nagroda – Lek. med. Justyna Rybicka
Rybicka J, Dobrowolski P, Kuśmierczyk M, Różański J, Michałowska I, Hoffman P.: Newly diagnosed aortic arch interruption in an adult presenting with heart failure. Eur Heart J. 2014; 35(11): 743. (IF=14.723, MNiSW=50)

II nagroda - Lek. med. Barbara Chybowska
Chybowska B, Lipczyńska M, Wójcik A, Klisiewicz A, Hoffman P.: Unusual echocardiogram in a 38-year-old man with loss of consciousness and systolic murmur. Heart. 2014; 100(18): 1455, 1468. (IF=6.023, MNiSW=40)

III nagroda - Dr n. med. Aleksander Prejbisz
Prejbisz A, Kądziela J, Lewandowski J, Florczak E, Zylinska E, Kłopotowski M, Witkowski A, Januszewicz A.: Effect of percutaneous renal denervation on blood pressure level and sympathetic activity in a patient with polycystic kidney disease. Clin Res Cardiol. 2014; 103(3): 251-253. (IF=4.167, MNiSW=30)

Dla młodego badacza poniżej 35 r. ż., który opublikował pracę oryginalną o najwyższym IF

I nagroda – Mgr inż. Maria Franaszczyk
Franaszczyk M, Bilińska ZT, Sobieszczańska-Malek MG, Michalak E, Śleszycka J, Sioma A, Małek ŁA, Kaczmarska D, Walczak E, Włodarski P, Hutnik U, Milanowska B, Dzielińska Z, Religa G, Grzybowski J, Zieliński T, Płoski R.: The BAG3 gene variants in Polish patients with dilated cardiomyopathy: four novel mutations and a genotype-phenotype correlation. J Transl Med. 2014; 12(1): 192. (F=3.991, MNiSW=35)

II nagroda - Dr n. med. Piotr Dobrowolski
Dobrowolski P, Klisiewicz A, Florczak E, Prejbisz A, Bielen P, Sliwinski P, Kabat M, Rybicka J, Topor-Madry R, Januszewicz A, Hoffman P.: Independent association of obstructive sleep apnea with left ventricular geometry and systolic function in resistant hypertension: the RESIST-POL study. Sleep Med. 2014; 15(11): 1302-1308. (IF=3.100, MNiSW=35)

III nagroda - Dr n. med. Michał Farkowski
Farkowski MM, Pytkowski M, Maciag A, Golicki D, Wood KA, Kowalik I, Kuteszko R, Szwed H.: Gender-related differences in outcomes and resource utilization in patients undergoing radiofrequency ablation of supraventricular tachycardia: results from Patients' Perspective on Radiofrequency Catheter Ablation of AVRT and AVNRT Study. Europace. 2014; 16(12): 1821-1827. (IF=3.050, MNiSW=25)

Dla ostatniego autora za najwyższy sumaryczny IF publikacji oryginalnych:

I nagroda – Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
Piotrowicz E, Biernacka EK, Mazgaj M, Fronczak A, Demkow M, Rużyłło W, Kowalski M, Śpiewak M, Hoffman P, Piotrowski W, Piotrowicz R.: Electrocardiographic characteristics of the right ventricle following hemodynamic improvement after percutaneous pulmonary valve implantation, one year follow-up. J Electrocardiol. 2014; 47(5): 612-617. (F=1.363, MNiSW=20)

Piotrowicz E, Korzeniowska-Kubacka I, Chrapowicka A, Wolszakiewicz J, Dobraszkiewicz-Wasilewska B, Batogowski M, Piotrowski W, Piotrowicz R.: Feasibility of home-based cardiac telerehabilitation: Results of TeleInterMed study. Cardiol J. 2014; 21(5): 539-546. (IF=1.215, MNiSW=20)

Piotrowicz E, Pencina M, Piotrowski W, Banach M, Piotrowicz R.: Influence of exercise training on T-wave alternans assessed during exercise test in heart failure patients. Int J Cardiol. 2014; 174(3): 747-749. (IF=6.175, MNiSW=40)
Sumaryczny IF=8.753

II nagroda - Prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Dobrowolski P, Klisiewicz A, Florczak E, Prejbisz A, Bielen P, Sliwinski P, Kabat M, Rybicka J, Topor-Madry R, Januszewicz A, Hoffman P.: Independent association of obstructive sleep apnea with left ventricular geometry and systolic function in resistant hypertension: the RESIST-POL study. Sleep Med. 2014; 15(11): 1302-1308. (IF=3.100, MNiSW=35)

Demkow M, Rużyłło W, Biernacka EK, Kalińczuk Ł, Śpiewak M, Kowalski M, Sitkowska E, Kusmierczyk M, Różański J, Banas S, Chmielak Z, Hoffman P.: Percutaneous edwards SAPIEN() valve implantation for significant pulmonary regurgitation after previous surgical repair with a right ventricular outflow patch. Catheter Cardiovasc Interv. 2014; 83(3): 474-481. (IF=2.396, MNiSW=25)
Kowalik E, Klisiewicz A, Biernacka EK, Hoffman P.: Pregnancy and long-term cardiovascular outcomes in women with congenitally corrected transposition of the great arteries. Int J Gynaecol Obstet. 2014; 125(2): 154-157. (IF=1.563, MNiSW=25)

Michałowska IM, Kruk M, Kwiatek P, Hryniewiecki T, Kowalski M, Furmanek MI, Oleksiuk T, Waniewska J, Hoffman P.: Aortic pathology in patients with bicuspid aortic valve assessed with computed tomography angiography. J Thorac Imaging. 2014; 29(2): 113-117. (IF=1.489, MNiSW=20)
Sumaryczny IF=8.548

III nagroda - Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski
Małek ŁA, Kłopotowski M, Śpiewak M, Woźniak K, Waś J, Miśko J, Rużyłło W, Witkowski A.: Platelet Reactivity and Intramyocardial Hemorrhage in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. Clin Appl Thromb Hemost. 2014; 20(5): 553-558. (IF=1.575, MNiSW=20)

Opolski MP, Kępka C, Achenbach S, Pręgowski J, Kruk M, Staruch AD, Kądziela J, Rużyłło W, Witkowski A.: Advanced computed tomographic anatomical and morphometric plaque analysis for prediction of fractional flow reserve in intermediate coronary lesions. Eur J Radiol. 2014; 83(1): 135-141. (IF=2.160, MNiSW=30)

Opolski MP, Pręgowski J, Kruk M, Kępka C, Staruch AD, Witkowski A.: Advanced 2-dimensional quantitative coronary angiographic analysis for prediction of fractional flow reserve in intermediate coronary stenoses. J Thorac Imaging. 2014; 29(4): 217-223. (IF=1.489, MNiSW=20)

Pręgowski J, Kępka C, Kruk M, Mintz GS, Kalińczuk Ł, Ciszewski M, Kochanowski L, Wolny R, Chmielak Z, Jastrzębski J, Kłopotowski M, Zalewska J, Demkow M, Karcz M, Witkowski A.: The clinical significance and management of patients with incomplete coronary angiography and the value of additional computed tomography coronary angiography. Int J Cardiovasc Imaging. 2014; 30(4): 825-832. (IF=2.322, MNiSW=30)
Sumaryczny IF=7.546