Nagrody

Nagrody Dyrektora Instytutu Kardiologii za działalność naukową w 2015 r.

Za publikację oryginalną o najwyższym IF (pierwszy autor, afiliacja IK):

I nagroda – dr n. med. ALEKSANDER PREJBISZ
Aleksander Prejbisz, Lorenz Sellin, Elżbieta Szwench-Pietrasz, Magdalena Woznowski, Ilona Michałowska, Dirk Blondin, Dariusz Sajnaga, Jorg T Epplen, Mieczysław Litwin, Gabriele Dekomien, M Januszewicz, Udo Helmchen, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, Marcin Adamczak, Andrzej Więcek, Andrzej Januszewicz, Lars C Rump: Smaller caliber renal arteries are a novel feature of uromodulin-associated kidney disease. Kidney International. 2015, 88 (1), 160-166. Impact Factor: 8.563

II nagroda - dr n. med. ANDRZEJ KUROWSKI
Andrzej Kurowski, Łukasz Szarpak, Zenon Truszewski, Łukasz Czyżewski Tytuł: Can the ETView VivaSight SL rival conventional intubation using the macintosh laryngoscope during adult resuscitation by novice physicians?: a randomized crossover Manikin Study. Medicine (Baltimore). 2015, 94 (21), e850. Impact Factor: 5.723

III nagroda - dr n. med. ILONA MICHAŁOWSKA
Ilona Michałowska, J.B Ćwikła, Mariola Pęczkowska, MI Furmanek, J.R Buscombe, W Michalski, Aleksander Prejbisz, Małgorzata Szperl, A Malinoc, D Moczulski, Z Szutkowski, A Kawecki, J Antoniewicz, P Pęczkowski, A Lewczuk, M Otto, A Cichocki, G Bednarek-Tupikowska, Marek Kabat, Hanna Janaszek-Sitkowska, Katarzyna Przybyłowska, Jadwiga Janas, Hartmut PH Neumann, Andrzej Januszewicz: Usefulness of somatostatin receptor scintigraphy (99mTc-[HYNIC, Tyr3]-Octreotide) and 123I-metaiodobenzylguanidine scintigraphy in patients with SDHx gene-related pheochromocytomas and paragangliomas detected by computed tomography. Neuroendocrinology. 2015, 101 (4), 321-330. Impact Factor: 4.373

Za cykl prac oryginalnych o najwyższym sumarycznym IF (przynajmniej dwie z pierwszym autorstwem, afiliacja IK):

I nagroda – dr hab. n. med. MAKSYMILIAN OPOLSKI
Sumaryczny IF=15.722

Maksymilian P. Opolski, Stephan Achenbach, Annika Schuhbaeck, Andreas Rolf, Helge Mollmann, Holger Nef, Johannes Rixe, Matthias Renker, Adam Witkowski, Cezary Kępka, Claudia Walther, Christian Schlundt, Artur Dębski, Michał Jakubczyk, Christian W Hamm: Coronary computed tomographic prediction rule for time-efficient guidewire crossing through chronic total occlusion: insights from the CT-RECTOR multicenter registry (Computed Tomography Registry of Chronic Total Occlusion Revascularization). JACC, Cardiovascular Interventions. 2015, 8 (2), 257-267. Impact Factor: 7.345

Maksymilian P. Opolski, Briain o Hartaigh, Daniel S Berman, Matthew J Budoff, Stephan Achenbach, Mouaz Al-Mallah, Daniele Andreini, Filippo Cademartiri, Hyuk-Jae Chang, Kavitha Chinnaiyan, Benjamin JW Chow, Martin Hadamitzky, Joerg Hausleiter, Gudrun Feuchtner, Yong-Jin Kim, Philipp A Kaufmann, Jonathon Leipsic, Erica Maffei, Gianluca Pontone, Gilbert Raff, Leslee J Shaw, Todd C Villines, James K Min: Current trends in patients with chronic total occlusions undergoing coronary CT angiography. Heart. 2015, 101 (15), 1212-1218. Impact Factor: 5.595

Maksymilian P. Opolski, Adam D. Staruch, Mariusz Kuśmierczyk, Adam Witkowski, Sonia Kwiecińska, Mikołaj Kosek, Jan Jastrzębski, Jerzy Pręgowski, Mariusz Kruk, Jacek Różański, Marcin Demkow, Witold Rużyłło, Cezary Kępka: Computed tomography angiography for prediction of atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting: Proof of concept. Journal of Cardiology. 2015, 65 (4), 285-292. Impact Factor: 2.782

II nagroda – dr n. med. EWA PIOTROWICZ

jako pierwszy autor:
Sumaryczny IF=7.225

Ewa Piotrowicz, Tomasz Zieliński, Robert Bodalski, Tomasz Rywik, Barbara Dobraszkiewicz-Wasilewska, Małgorzata Sobieszczańska-Małek, Monika Stepnowska, Andrzej Przybylski, Aldona Browarek, Łukasz Szumowski, Walerian Piotrowski, Ryszard Piotrowicz: Home-based telemonitored nordic walking training is well accepted, safe, effective and has high adherence among heart failure patients, including those with cardiovascular implantable electronic devices: a randomised controlled study Czasopismo: European Journal of Preventive Cardiology. 2015, 22 (11), 1368-1377. Impact Factor: 3.319

Ewa Piotrowicz, Teodor Buchner, Walerian Piotrowski, Ryszard Piotrowicz: Influence of home-based telemonitored Nordic walking training on autonomic nervous system balance in heart failure patients. Archives of Medical Science. 2015, 11 (6), 1205-1212. Impact Factor: 2.030

Ewa Piotrowicz, Monika Stepnowska, Kinga J. Leszczyńska-Iwanicka, Dorota Piotrowska, Monika Kowalska, Jan Tylka, Walerian Piotrowski, Ryszard Piotrowicz: Quality of life in heart failure patients undergoing home-based telerehabilitation versus outpatient rehabilitation - a randomized controlled study. European Journal of Cardiovascular Nursing. 2015, 14 (3), 256-263. Impact Factor: 1.876

jako współautor:
Sumaryczny IF=5.098

Edyta Smolis-Bąk, Rafał Dąbrowski, Ewa Piotrowicz, Tomasz Chwyczko, Barbara Dobraszkiewicz-Wasilewska, Ilona Kowalik, Barbara Kazimierska, Barbara L. Jędrzejczyk, Ryszard Smolis, Katarzyna Gepner, Aleksander Maciąg, Maciej Sterliński, Hanna Szwed: Hospital-based and telemonitoring guided home-based training programs: Effects on exercise tolerance and quality of life in patients with heart failure (NYHA class III) and cardiac resynchronization therapy. A randomized, prospective observation. International Journal of Cardiology. 2015, 199, 442-447. Impact Factor: 4.036

Elżbieta Katarzyna Biernacka, Ewa Piotrowicz, Magdalena Mazgaj, Marcin Demkow, Witold Rużyłło, Mateusz Śpiewak, Mirosław Kowalski, Ryszard Piotrowicz, Piotr Hoffman: Influence of percutaneous pulmonary valve implantation on exercise capacity: Which group of patients benefits most from the intervention? Cardiology Journal. 2015, 22 (3), 343-350. Impact Factor: 1.062

Za publikację oryginalną/cykl publikacji o najwyższym IF wynikające ze współpracy międzynarodowej:

I nagroda – prof. dr hab. n. med. ANDRZEJ JANUSZEWICZ

Współpraca z departament of Nephrology and General Medicine, Albert-Ludwigs-University of Freiburg, Germany - prof. H.P. Neumann

Ernst von Dobschuetz, Helena Leijon, Camilla Schalin-Jantti, Mariola Pęczkowska, Giovanna Spiazzi, Serena Dematte, Maria Enrica Cecchini, Paola Sortorato, Jolanta Krajewska, Kornelia Hasse-Lazar, Katarzyna Roszkowska-Purska, Elisa Taschin, Angelica Malinoc, Lars A Akslen, Johanna Arola, Dariusz Lange, Ambrogio Fassina, Gianmaria Pennelli, Mattia Barbareschi, Jutta Luettges, Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz, Tim Strate, Birke Bausch, Fredric Castinetti, Barbara Jarząb, Giuseppe Opocher, Charis Eng, Hartmut PH Neumann: A registry-based study of thyroid paraganglioma: histological and genetic characteristics. Endocrine Related Cancer. 2015, 22 (2), 191-204. Impact Factor: 4.805

Ilona Michałowska, J.B Ćwikła, Mariola Pęczkowska, MI Furmanek, J.R Buscombe, W Michalski, Aleksander Prejbisz, Małgorzata Szperl, A Malinoc, D Moczulski, Z Szutkowski, A Kawecki, J Antoniewicz, P Pęczkowski, A Lewczuk, M Otto, A Cichocki, G Bednarek-Tupikowska, Marek Kabat, Hanna Janaszek-Sitkowska, Katarzyna Przybyłowska, Jadwiga Janas, Hartmut PH Neumann, Andrzej Januszewicz: Usefulness of somatostatin receptor scintigraphy (99mTc-[HYNIC, Tyr3]-Octreotide) and 123I-metaiodobenzylguanidine scintigraphy in patients with SDHx gene-related pheochromocytomas and paragangliomas detected by computed tomography. Neuroendocrinology. 2015, 101 (4), 321-330. Impact Factor: 4.373

Współpraca z Institute of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, University of Dresden, Dresden, Germany – prof. G. Eisenhofer

Dirk Weismann, Mirko Peitzsch, Anna Raida, Aleksander Prejbisz, Maria Gosk, Anna Riester, Holger S Willenberg, Reiner Klemm, Georg Manz, Timo Deutschbein, Matthias Kroiss, Roland Darr, Martin Bidlingmaier, Andrzej Januszewicz, Graeme Eisenhofer, Martin Fassnacht: Measurements of plasma metanephrines by immunoassay vs liquid chromatography with tandem mass spectrometry for diagnosis of pheochromocytoma. European Journal of Endocrinology. 2015, 172 (3), 251-260. Impact Factor: 4.069

Mariko Sue, Victoria Martucci, Florina Frey, Jacques WM Lenders, Henri J Timmers, Mariola Pęczkowska, Aleksander Prejbisz, Brede Swantje, Stefan R Bornstein, Wiebke Arlt, Martin Fassnacht, Felix Beuschlein, Mercedes Robledo, Karel Pacak, Graeme Eisenhofer: Lack of utility of SDHB mutation testing in adrenergic metastatic phaeochromocytoma. European Journal of Endocrinology. 2015, 172 (2), 89-95. Impact Factor: 4.069

Współpraca z Department of Nephrology, Medical School, Heinrich Heine University, University Hospital Duesseldorf, Duesseldorf, Germany – prof. L.C. Rump

Aleksander Prejbisz, Lorenz Sellin, Elżbieta Szwench-Pietrasz, Magdalena Woznowski, Ilona Michałowska, Dirk Blondin, Dariusz Sajnaga, Jorg T Epplen, Mieczysław Litwin, Gabriele Dekomien, M Januszewicz, Udo Helmchen, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, Marcin Adamczak, Andrzej Więcek, Andrzej Januszewicz, Lars C Rump: Smaller caliber renal arteries are a novel feature of uromodulin-associated kidney disease. Kidney International. 2015, 88 (1), 160-166. Impact Factor: 8.563

II nagroda - dr hab. n. med. ANNA TERESIŃSKA, prof. nadzw. IK

Współpraca w ramach VII Ramowego Programu Unii Europejskiej - Evaluation of Integrated Cardiac Imaging for the Detection and Characterization of Ischemic Heart Disease (EVINCI Study)

Danilo Neglia, Daniele Rovai, Chiara Caselli, Mikko Pietila, Anna Teresińska, Santiago Aguade-Bruix, Maria N. Pizzi, Giancarlo Todiere, Alessia Gimelli, Stephen Schroeder, Tanja Drosch, Rosa Poddighe, Giancarlo Casolo, Constantinos Anagnostopoulos, Francesca Pugliese, Francois Rouzet, Dominique Le Guludec, Francesco Cappelli, Serafina Valente, Gian Franco Gensini, Camilla Zawaideh, Selene Capitanio, Gianmario Sambuceti, Fabio Marsico, Pasquale Perrone-Filardi, Covadonga Fernandez-Golfín, Luis M Rincón, Frank P. Graner, Michiel A. de Graaf, Michael Fiechter, Julia Stehli, Oliver Gaemperli, Eliana Reyes, Sandy Nkomo, Maija Maki, Valentina Lorenzoni, Giuseppe Turchetti, Clara Carpeggiani, Martina Marinelli, Stefano Puzzuoli, Maurizio Mangione, Paolo Marcheschi, Fabio Mariani, Daniela Giannessi, Stephan Nekolla, Massimo Lombardi, Rosa Sicari, Arthur J.H.A. Scholte, Jose L. Zamorano, Philipp A. Kaufmann, S. Richard Underwood, Juhani Knuuti; The EVINCI Study Investigators: Detection of significant coronary artery disease by noninvasive anatomical and functional imaging. Circulation, Cardiovascular Imaging. 2015, 8 (3), e002179. Impact Factor: 5.316

Chiara Caselli, Daniele Rovai, Valentina Lorenzoni, Clara Carpeggiani, Anna Teresińska, Santiago Aguade, Giancarlo Todiere, Alessia Gimelli, Stephen Schroeder, Giancarlo Casolo, Rosa Poddighe, Francesca Pugliese, Dominique Le Guludec, Serafina Valente, Gianmario Sambuceti, Pasquale Perrone-Filardi, Silvia Del Ry, Martina Marinelli, Stephan Nekolla, Mikko Pietila, Massimo Lombardi, Rosa Sicari, Arthur Scholte, Jose Zamorano, Philipp A Kaufmann, S. Richard Underwood, Juhani Knuuti, Daniela Giannessi, Danilo Neglia; The EVINCI Study Investigators: A new integrated clinical-biohumoral model to predict functionally significant coronary artery disease in patients with chronic chest pain. Canadian Journal of Cardiology. 2015, 31 (6), 709-716. Impact Factor: 3.711

Za pracę poglądową/kazuistyczną o najwyższym IF (pierwszy autor, afiliacja IK):

I nagroda – dr MAŁGORZATA KOWALCZYK
Małgorzata Kowalczyk, Mirosław Kowalski, Marek Konka, Ilona Michałowska, Piotr Hoffman: A heart with quadruple atria: does it exist? Circulation. 2015, 132 (6), 547-548. Impact Factor: 14.430

Dla młodego badacza poniżej 35 r.ż., który opublikował pracę oryginalną o najwyższym IF (pierwszy autor, afiliacja IK):

I nagroda – dr n. med. JUSTYNA RYBICKA
Justyna Rybicka, Piotr Dobrowolski, Magdalena Lipczyńska, Ewa Kowalik, Anna Klisiewicz, Piotr Hoffman, Piotr Szymański: High sensitivity troponin T in adult congenital heart disease. International Journal of Cardiology. 2015, 195, 7-14. Impact Factor: 4.036

II nagroda – dr n. med. PIOTR DOBROWOLSKI
Piotr Dobrowolski, Anna Klisiewicz, Aleksander Prejbisz, Elżbieta Florczak, Justyna Rybicka, P. Bieleń, P Śliwiński, Maria Gosk-Przybyłek, Andrzej Januszewicz, Piotr Hoffman: Factors associated with diastolic dysfunction in patients with resistant hypertension: resist-POL study. American Journal of Hypertension. 2015, 28 (3), 307-311. Impact Factor: 2.852

III nagroda – mgr DAWID NIEĆ
Dawid Nieć, Paweł K. Kunicki: Validation of an assay for quantification of free normetanephrine, metanephrine and methoxytyramine in plasma by high performance liquid chromatography with coulometric detection: Comparison of peak-area vs. peak-height measurements. Journal of Chromatography B. Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 2015, 1002, 63-70. Impact Factor: 2.729


Dla ostatniego autora, za najwyższy sumaryczny IF publikacji oryginalnych

I nagroda – prof. dr hab. n. med. PIOTR HOFFMAN
Sumaryczny IF=11.537

Magdalena Lipczyńska, Piotr Szymański, Magdalena Kumor, Anna Klisiewicz, Łukasz Mazurkiewicz, Piotr Hoffman: Global longitudinal strain may identify preserved systolic function of the systemic right ventricle. Canadian Journal of Cardiology. 2015, 31 (6), 760-766. Impact Factor: 3.711

Piotr Dobrowolski, Anna Klisiewicz, Aleksander Prejbisz, Elżbieta Florczak, Justyna Rybicka, P. Bieleń, P. Śliwiński, Maria Gosk-Przybyłek, Andrzej Januszewicz, Piotr Hoffman: Factors associated with diastolic dysfunction in patients with resistant hypertension: resist-POL study. American Journal of Hypertension. 2015, 28 (3), 307-311. Impact Factor: 2.852

Piotr Dobrowolski, Aleksander Prejbisz, Anna Klisiewicz, Elżbieta Florczak, Justyna Rybicka, Andrzej Januszewicz, Piotr Hoffman: Determinants of concentric left ventricular hypertrophy in patients with resistant hypertension: RESIST-POL study. Hypertension Research. 2015, 38 (8), 545-550. Impact Factor: 2.658

Piotr Szymański, Magdalena Lipczyńska, Anna Klisiewicz, Piotr Hoffman: Clinical settings leading to presystolic tricuspid regurgitation. Echocardiography. 2015, 32 (1), 19-27. Impact Factor: 1.254

Elżbieta Katarzyna Biernacka, Ewa Piotrowicz, Magdalena Mazgaj, Marcin Demkow, Witold Rużyłło, Mateusz Śpiewak, Mirosław Kowalski, Ryszard Piotrowicz, Piotr Hoffman: Influence of percutaneous pulmonary valve implantation on exercise capacity: Which group of patients benefits most from the intervention? Cardiology Journal. 2015, 22 (3), 343-350. Impact Factor: 1.062

II nagroda – prof. dr hab. n. med. ADAM WITKOWSKI
Sumaryczny IF=10.540

Magdalena Polańska-Skrzypczyk, Maciej Karcz, Paweł Bekta, Cezary Kępka, P Sielatycki, Witold Rużyłło, Adam Witkowski: Total ischaemic time and 9-year outcomes in STEMI patients treated with Ppci. International Journal of Cardiology. 2015, 184, 184-189. Impact Factor: 4.036

Marcin Protasiewicz, Karol Początek, Rafał Poręba, Arkadiusz Derkacz, Maciej Podgórski, Katarzyna Gosławska, Anna Szymańska-Chabowska, Grzegorz Mazur, Andrzej Mysiak, Adam Witkowski: Comparison of the renal hyperemic effects of papaverine and dopamine in patients with renal artery stenosis. Journal of the American Society of Hypertension. 2015, 9 (1), 9-14. Impact Factor: 2.606

Łukasz A. Małek, Konrad Werys, Mariusz Kłopotowski, Mateusz Śpiewak, Barbara Miłosz-Wieczorek, Łukasz Mazurkiewicz, Joanna Petryka-Mazurkiewicz, Magdalena Marczak, Adam Witkowski: Native T1-mapping for non-contrast assessment of myocardial fibrosis in patients with hypertrophic cardiomyopathy - comparison with late enhancement quantification. Magnetic Resonance Imaging. 2015, 33 (6), 718-724. Impact Factor: 2.090

Jacek Kądziela, Aleksander Prejbisz, Ilona Michałowska, Marcin Adamczak, Ewa Warchoł-Celińska, Barbara Pręgowska-Chwała, M. Januszewicz, Andrzej Więcek, Andrzej Januszewicz, Adam Witkowski: Relationship between hemodynamic parameters of renal artery stenosis and the changes of kidney function after renal artery stenting in patients with hypertension and preserved renal function. Blood Pressure. 2015, 24 (1), 30-34. Impact Factor: 1.808

III nagroda – prof. dr hab. n. med. HANNA SZWED
Sumaryczny IF=10.278

Edyta Smolis-Bąk, Rafał Dąbrowski, Ewa Piotrowicz, Tomasz Chwyczko, Barbara Dobraszkiewicz-Wasilewska, Ilona Kowalik, Barbara Kazimierska, Barbara L. Jędrzejczyk, Ryszard Smolis, Katarzyna Gepner, Aleksander Maciąg, Maciej Sterliński, Hanna Szwed: Hospital-based and telemonitoring guided home-based training programs: Effects on exercise tolerance and quality of life in patients with heart failure (NYHA class III) and cardiac resynchronization therapy. A randomized, prospective observation. International Journal of Cardiology. 2015, 199, 442-447. Impact Factor: 4.036

Rafał Kuteszko, Mariusz Pytkowski, Michał M. Farkowski, Aleksander Maciąg, Maciej Sterliński, Agnieszka Jankowska, Ilona Kowalik, Dariusz Zając, Bohdan Firek, Marcin Demkow, Hanna Szwed: Utility of automated template matching for the interpretation of pace mapping in patients ablated due to outflow tract ventricular arrhythmias. Europace. 2015, 17 (9), 1428-1434. Impact Factor: 3.670

Anna Borowiec, Rafał Dąbrowski, Ilona E. Kowalik, Bohdan Firek, Tomasz Chwyczko, Jadwiga A. Janas, Hanna Szwed: Osteoprotegerin in patients with degenerative aortic stenosis and preserved left-ventricular ejection fraction. Journal of Cardiovascular Medicine. 2015, 16 (6), 444-450. Impact Factor: 1.510

Aleksander Maciąg, Paweł Syska, Maciej Sterliński, Andrzej Przybylski, Ewa Sitkowska, Artur Oręziak, Maria Bilińska, Mariusz Kuśmierczyk, Hanna Szwed: Lead extraction: the road to successful cardiac resynchronization therapy. Cardiology Journal. 2015, 22 (2), 188-193. Impact Factor: 1.062

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png