Nagrody

Nagrody Dyrektora Instytutu Kardiologii za działalność naukową w 2016 r.

Dla pierwszego autora pracy oryginalnej w czasopiśmie o najwyższym IF:

Nagroda I stopnia – dr hab. n. med. MARIUSZ KRUK, prof. nadzw. IK

Mariusz Kruk, Łukasz Wardziak, Marcin Demkow, Weronika Pleban, Jerzy Pręgowski, Zofia Dzielińska, Marek Witulski, Adam Witkowski, Witold Rużyłło, Cezary Kępka: Workstation-Based Calculation of CTA-Based FFR for Intermediate Stenosis. JACC-Cardiovascular Imaging. 2016; 9(6): 690-699, DOI 10.1016/j.jcmg.2015.09.019
IF=7.815

Dla Młodego Badacza (do 35 r. ż.), który jest pierwszym autorem pracy oryginalnej w czasopiśmie o najwyższym IF:

Nagroda I stopnia – dr hab. n. med. MAKSYMILIAN P. OPOLSKI

Maksymilian P. Opolski, Adam Staruch, Michał Jakubczyk, James K. Min, Heidi Gransar, Michał Staruch, Adam Witkowski, Cezary Kępka, Won-Keun Kim, Christian W. Hamm, Helge Mollmann, Stephan Achenbach: CT Angiography for the Detection of Coronary Artery Stenoses in Patients Referred for Cardiac Valve Surgery : Systematic Review and Meta-Analysis. JACC-Cardiovascular Imaging. 2016; 9(9): 1059-1070, DOI 10.1016/j.jcmg.2015.09.028
IF=7.815

Dla Młodego Badacza (do 35 r. ż.), który jest pierwszym autorem pracy kazuistycznej lub listu o charakterze pracy oryginalnej lub kazuistycznej:

Nagroda I stopnia – dr n. med. ANNA GALAS

Anna Galas, Tomasz Hryniewiecki, Piotr Szymański: An 82-year-old woman with a cardiac mass. Heart. 2016; 102(11): 881, DOI 10.1136/heartjnl-2015-308617
IF=5.693

Uzyskanie tytułu prof. n. med. poniżej 45 r. ż.:

Prof. dr hab. n. med. ŁUKASZ SZUMOWSKI