Aplikacja do monitorowania pacjentów z wszczepionymi pompami wspomagającymi pracę serca testowana we włoskiej klinice

przez Aleksandra Bąkała

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego nawiązał współpracę z kliniką ISMETT (Mediterranean Institute for Transplantation and Advanced Specialized Therapies) w Palermo w zakresie rozwoju oprogramowania Remedizer. Aplikacja ta służy do monitorowania stanu zdrowia pacjentów z wszczepionymi pompami wspomagającymi pracę serca (LVAD - Left Ventricular Assist Device) - po zakończonej hospitalizacji. Współpraca z włoską kliniką ma na celu rozszerzenie, powstałej przy udziale Instytutu Kardiologii, aplikacji o inne grupy przewlekle chorych pacjentów.

Remedizer jest aplikacją medyczną do zdalnej opieki nad pacjentami po zakończeniu hospitalizacji, która powstała we współpracy z lekarzami Instytutu Kardiologii.
Obecnie aplikacja jest testowana przez kilkunastu pacjentów Instytutu Kardiologii po operacjach wszczepienia mechanicznych pomp wspomagających pracę serca typu LVAD. Pacjenci za pomocą urządzeń mobilnych samodzielnie monitorują parametry pompy oraz podstawowe parametry zdrowotne: ciśnienie tętnicze, wagę i temperaturę ciała oraz krzepliwość krwi. Ponadto, kontrolują przyjmowane lekarstwa, ich dawki, godziny przyjęcia lub interakcje z innymi lekami.  

Aplikacja jest prosta w obsłudze. Pacjent może samodzielnie wprowadzać poszczególne wartości. Dane są automatycznie przesyłane do centrum monitorowania, gdzie osoba koordynująca przebieg leczenia dokonuje ich wnikliwej oceny. Jeśli parametry są niepokojące lekarz podejmuje stosowne decyzje - np. o przyjęciu leku, wizycie u specjalisty bądź leczeniu szpitalnym. Istotą aplikacji jest również możliwość synchronizacji z wyposażonymi w technologię bluetooth: ciśnieniomierzami, termometrami czy glukometrami.

Zastosowane monitorowanie jest unikatowe w skali światowej. Dotychczas opieka i nadzór nad pacjentami ze wspomaganiem pracy serca opierała się na wizytach kontrolnych i telefonicznym kontakcie. Remedizer usprawnia kompleksową opiekę i ułatwia kontrolę pacjenta w czasie rzeczywistym. Dla chorych jest narzędziem dającym swobodę i poczucie bezpieczeństwa na nieporównywalnie wyższym poziomie.
Współpraca z Mediterranean Institute for Transplantation and Advanced Specialized Therapies ma na celu rozszerzenie funkcjonalności aplikacji Remedizer.
- Chcielibyśmy, żeby zastosowane w aplikacji rozwiązania telemedyczne dostępne były również dla innych, przewlekle chorych pacjentów, np.: chorych na cukrzycę, po przebytych zawałach czy udarach. Telemedycyna jest doskonałym  rozwiązaniem, które wspiera opiekę nad pacjentem. Wierzymy, że podejmowanie wspólnych działań oraz wymiana doświadczeń w zakresie innowacyjnych rozwiązań telemedycznych ze specjalistami z Mediterranean Institute for Transplantation and Advanced Specialized Therapies, będą kluczowe dla rozwoju oprogramowania oraz przyniosą wymierne efekty leczenia pacjentów - zapewnił dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw. IK - dyrektor Instytutu Kardiologii.

Klinika jest wiodącym ośrodkiem transplantacyjnym we Włoszech. Uzyskała uznanie międzynarodowe za prowadzenie działalności klinicznej według najwyższych standardów.
- Remedizer to bardzo interesujący i zakrojony na szeroką skalę projekt. Współpraca z Instytutem Kardiologii w Warszawie to krok w realizacji naszej misji polegającej na świadczeniu usług medycznych na najwyższym poziomie, w oparciu o nowatorskie metody leczenia i indywidualne podejście do każdego pacjenta - mówi Dr Angelo Luca - dyrektor Mediterranean Institute for Transplantation and Advanced Specialized Therapies.

Pomysłodawcami i twórcami oprogramowania są: Jarosław Szymański, kierownik zespołu perfuzjonistów z Instytutu Kardiologii oraz Michał Jakubowski, pacjent będący pod opieką Instytutu Kardiologii, a jednocześnie przedstawiciel producenta oprogramowania.
Testowaną w Instytucie Kardiologii aplikacją zainteresowane są również inne szpitale. - Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi partnerami w szpitalach w całej Polsce jaki i za granicą. Zakres zastosowań tej aplikacji jest bardzo szeroki - zaznaczył Michał Jakubowski.

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego jest jednym z największych w Polsce ośrodków kardiologiczno-kardiochirurgicznych o najwyższym stopniu referencyjności, ważnym ośrodkiem kształcenia podyplomowego w dziedzinie kardiologii oraz szybko rozwijającym się ośrodkiem naukowym. Instytut, inicjując i upowszechniając w kraju wiele nowych metod leczenia, oraz szkoląc specjalistów kardiologów, w istotny sposób przyczynił się do rozwoju polskiej kardiologii i kardiochirurgii.

Główne kierunki działalności klinicznej Instytutu Kardiologii koncentrują się na:
- diagnostyce oraz leczeniu zachowawczym i interwencyjnym: choroby wieńcowej, niewydolności serca, wad nabytych i wrodzonych serca, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca,
- leczeniu kardiochirurgicznym i transplantacji serca.
Instytut Kardiologii posiada również wieloletnie doświadczenie w wykorzystaniu telemedycyny w procesie leczenia. Pierwsze projekty telemedyczne, dotyczące leczenia pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi, wprowadzane były w Instytucie blisko 15 lat temu.

Wróć