Dr hab. n. med. Przemysław Leszek, prof. nadzw. IK członkiem Komitetu Zarządzającego programu COST (CA16225)

przez Aleksandra Bąkała

Dr hab. n. med. Przemysław Leszek, prof. nadzw. IK z Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii został nominowany przez Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina na członka Komitetu Zarządzającego programu COST (CA16225). Celem programu jest rozwinięcie potencjału teoretycznego prowadzącego do wykrycia, zaplanowania i wdrożenia nowych działań zwiększających ochronę mięśnia serca (kardioprotekcję).

COST to Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo - Technicznych, w ramach którego europejscy naukowcy wspólnie rozwijają swoje pomysły oraz inicjatywy we wszystkich dyscyplinach naukowych tworząc transeuropejskie sieci, mające na celu wspieranie i osiągnięcie założonych celów. Prowadzi to do optymalnej koordynacji badań i budowania potencjału, określonego w założeniach projektu. Program COST został stworzony przez Unię Europejską w ramach Programu "Horyzont 2020".
Akcja COST 16225 nastawiona jest na rozwinięcie potencjału teoretycznego niezbędnego dla wykrycia, zaplanowania i wdrożenia nowych działań o charakterze ochronnym dla mięśnia serca. Zawał mięśnia sercowego jak i niewydolność serca, to wiodące przyczyny śmierci i niepełnosprawności w Europie i na świecie. Najbardziej skutecznym postępowaniem w tej sytuacji jest ograniczenie rozmiaru zawału mięśnia sercowego i zapobieganie powstaniu niewydolności serca poprzez optymalizację ochrony serca (kardioprotekcję).

Akcja COST 16225, prowadzona jest przez powstałą w całej Europie sieć ośrodków badawczych, mając na celu rozwiązanie tego problemu poprzez:
•    odkrycie nowych celów i innowacyjnych strategii kardioprotekcyjnych,
•    zbadanie wpływu wielokierunkowej terapii skierowanej na szlaki sygnałowe zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kardiomiocytów, na uzyskiwany poziom kardioprotekcji,
•    zbadanie wpływu chorób współistniejących i stosowanych leków na uzyskaną kardioprotekcję,
•    wieloośrodkowe badania przedkliniczne i kliniczne oceniające efekt nowych form kardioprotekcji.

Wróć