Dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw. IK członkiem Rady Narodowego Kongresu Nauki

przez Aleksandra Bąkała

Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał Dyrektora Instytutu Kardiologii - dr. hab. n. med. Tomasza Hryniewieckiego, prof. nadzw. IK na członka zespołu doradczego - Rady Narodowego Kongresu Nauki.

Rada Narodowego Kongresu Nauki wspiera Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pracach nad nowelizacją ustawy regulującej funkcjonowanie szkół wyższych w Polsce.
W skład Rady wchodzą liderzy środowiska akademickiego z całej Polski; pracownicy naukowi polskich uczelni, instytutów oraz innych ośrodków badawczych.

Celem Narodowego Kongresu Nauki jest stworzenie warunków do zmniejszania dystansu polskiej nauki i szkolnictwa wyższego do światowej czołówki oraz kreowanie mechanizmów, dzięki którym polska nauka będzie akceleratorem rozwoju gospodarki.

Wróć