Elektroniczna karta informacyjna dla pacjentów z mechanicznym wspomaganiem serca

przez Aleksandra Bąkała

Pacjenci z wszczepionymi pompami wspomagającymi pracę serca (LVAD), będący pod opieką Instytutu Kardiologii w Warszawie – Aninie, zostali wyposażeni w elektroniczne karty informacyjne. Karta jest elementem innowacyjnego systemu telemedycznego Remedizer służącego do monitorowania stanu zdrowia pacjentów z LVAD po zakończonej hospitalizacji.

Karta została przygotowana przez specjalistów z Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii oraz Stowarzyszenia VAD Polska skupiającego pacjentów ze wspomaganiami serca. Karta posiada wielopłaszczyznowe formy komunikacji pacjenta z zespołem terapeutycznym. Wbudowana karta pamięci z portem USB zawiera informacje o zastosowanym systemie wspomagania, specjalistycznych wymogach opieki nad pacjentem wspomaganym pompami implantowanymi. Zawiera także materiały edukacyjne dla pacjenta i jego opiekunów. Umieszczony na karcie kod QR rozszerza możliwości komunikacyjne karty z systemem telemedycznym - co daje możliwości  nadzoru nad prowadzoną terapią oraz wsparcia podczas leczenia poza Instytutem Kardiologii.
Zakup kart został sfinansowany przez Fundację Instytutu Kardiologii.

Aplikacja Remedizer powstała we współpracy z lekarzami Instytutu Kardiologii.
Obecnie testowana jest przez kilkunastu pacjentów Instytutu Kardiologii po operacjach wszczepienia mechanicznych pomp wspomagających pracę serca typu LVAD.
Pacjenci za pomocą urządzeń mobilnych oraz aplikacji webowej samodzielnie monitorują parametry pompy, podstawowe parametry zdrowotne: ciśnienie tętnicze, wagę i temperaturę ciała oraz krzepliwość krwi oraz maja rozbudowane opcje do samooceny i komunikacji z zespołem terapeutycznym. Ponadto, kontrolują przyjmowane lekarstwa, ich dawki, godziny przyjęcia lub interakcje z innymi lekami.

Wróć