Instytut Kardiologii uczestniczy w realizacji europejskiego projektu wprowadzającego elektroniczne faktury w sektorze zdrowia publicznego

przez Aleksandra Bąkała

Instytut Kardiologii, jako jeden z członków europejskiego konsorcjum, rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków UE - „GOVeIN”, którego celem jest wprowadzenie elektronicznych faktur w sektorze zdrowia publicznego.

W ramach projektu, w Instytucie Kardiologii, uruchomiona zostanie platforma, która umożliwi odbieranie i wysyłanie faktur elektronicznych w różnych formatach.
W projekcie bierze udział 19 instytucji sektora zdrowia publicznego; z różnych państw członkowskich UE, m.in. z : Hiszpanii, Holandii, Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii.

 

Obowiązek wprowadzenia elektronicznych faktur wynika z Dyrektywy 2014/55/UE odnośnie gotowości technologicznej w administracji publicznej do stosowania faktur elektronicznych zgodnych z Normą Europejską od 2018 roku.
Postanowienia Dyrektywy nakładają wymóg przesyłania faktury w formie ustrukturyzowanego
i unormowanego dokumentu elektronicznego - co ma umożliwić automatyzację procesów przetwarzania zawartych w niej danych, np. księgowania czy ewidencji podatkowej. Zastosowanie przez wszystkie państwa członkowskie UE Normy Europejskiej oznacza zapewnienie interoperacyjności fakturowania elektronicznego na Jednolitym Europejskim Rynku Cyfrowym zamówień publicznych. Funkcjonalność systemu e-fakturowania, wynikająca z wielowariantowej analizy procesowej realizacji zamówień publicznych, umożliwi elastyczne dostosowanie procesów e-fakturowania do zróżnicowanych poziomów e-gotowości systemów informatycznych zamawiających i dostawców.

Projekt realizowany jest przez firmę EDICOM (międzynarodowy lider w sektorze EDI, e-faktur oraz transmisji i integracji danych pomiędzy firmami) przy wsparciu European Management Consulting.

Oprócz Instytutu Kardiologii, w projekcie biorą udział:
Derby Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (Wielka Brytania), London North West Healthcare NHS Trust (Wielka Brytania), Universitair Medisch Centrum Groningen (Holandia), Centre Hospitalier Intercom Compiegne Noyon (Francja), Centre Hospitalier Alpes-Isère (Francja),
Abbott Laboratories S.A (Hiszpania), Werfenlife (Hiszpania), Healthlogistics Co. UK. Ltd. (Wielka Brytania), Teleflex Medical Europe Ltd (Irlandia),
Universidad Carlos III de Madrid (Hiszpania), Universitat Politècnica de València (Hiszpania), Universitat de Valencia (Hiszpania), Universitè della Calabria (Włochy), Universitatea de Vest din Timisoara (Rumunia), Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Węgry), Leading Management Technology (Hiszpania).


Numer umowy: INEA/CEF/ICT/A2015/1129678
Czas trwania projektu: od 01. 10. 2016 do 31. 10. 2017
Więcej informacji na stronie: http://govein-project.eu/

 

Wróć