Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich dla dr. hab. n. med. Aleksandra Prejbisza z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego

przez Aleksandra Bąkała

Dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii otrzymał Nagrodę im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich przyznawaną raz na dwa lata przez Fundację Kościuszkowską za najwybitniejszą oryginalną pracę z zakresu medycyny klinicznej opublikowaną w naukowym czasopiśmie medycznym rangi światowej.

Wręczenie nagrody miało miejsce 4. grudnia 2017 r. podczas Sesji Noblowskiej organizowanej przez I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kolegium Nagrody im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich wyróżniło pracę: Smaller caliber renal arteries are a novel feature of uromodulin-associated kidney disease. Artykuł opublikowano w Kidney International, (July 2015, Volume 88, Issue 1).

Nagrodzone badanie pozwoliło na wyodrębnienie nowej patologii tętnic nerkowych o etiologii niemiażdżycowej, a charakteryzującej się obustronnym występowaniem tętnic nerkowych o istotnie zmniejszonej szerokości i istotnie wąskich na całym przebiegu naczynia. Przedstawiono pierwszy w literaturze światowej opis tej patologii. Postulowany jest związek pomiędzy nowo wykrytą patologią tętnic nerkowych, a rozwojem hiperurykemii, nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności nerek.


Fot. WUM

Wróć