Nowoczesne technologie medyczne z Instytutu Kardiologii prezentowane w Senacie

przez Aleksandra Bąkała

8. maja 2017 r. w Senacie odbyła się konferencja: „Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na profilaktykę oraz codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia”, podczas której zaprezentowane zostały innowacyjne rozwiązania medyczne m.in. z Instytutu Kardiologii.

W trakcie konferencji dr n. med. Paweł Litwiński z Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii, przedstawił testowaną obecnie w Instytucie Kardiologii aplikację medyczną, która służy do zdalnej opieki nad pacjentami po operacjach wszczepienia mechanicznych pomp wspomagających pracę serca typu LVAD.

Dr n. med. Radosław Pracoń z Kliniki Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca zaprezentował program przeznaczyniowego zamknięcia uszka lewego przedsionka zapobiegającego udarowi mózgu u chorych z migotaniem przedsionków.

Dr hab. n. med. Maksymilian Opolski z Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej omówił zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości w planowaniu zabiegów kardiologii interwencyjnej.

Konferencja była zorganizowana z inicjatywy marszałka Stanisława Karczewskiego i przewodniczącego Komitetu Nauk Klinicznych PAN prof. dr. hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego.

Wróć