Obchody Święta Instytutu Kardiologii z udziałem m.in. Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosława Gowina

przez Aleksandra Bąkała

W dniu 29. maja 2017 r. w Instytucie Kardiologii w Warszawie miały miejsce uroczyste obchody Jubileuszu 25. rocznicy wykonania pierwszej w Polsce ablacji RF zaburzeń rytmu serca przez prof. Franciszka Walczaka.
Obchody Święta Instytutu Kardiologii zostały objęte honorowym patronatem Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uroczystość poświęcona była Profesorowi Franciszkowi Walczakowi, twórcy polskiej szkoły elektrofizjologii, kierownikowi Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca IK, wybitnemu nauczycielowi, kardiologowi i naukowcowi, który 25 lat temu wprowadził w Instytucie Kardiologii tę metodę leczenia zabiegowego arytmii.

- Prof. Franciszek Walczak to postać wybitna. Jego działalność kliniczna, naukowa i dydaktyczna miała wpływ na rozwój tej metody leczenia w całej Polsce. Był nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń kardiologów - elektrofizjologów, którzy kierują obecnie ośrodkami elektroterapii w wielu miastach - powiedział prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki; Dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie - Aninie.

Obchody Święta Instytutu Kardiologii rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Instytutu, jego pracowników oraz ś.p. prof. Franciszka Walczaka, celebrowaną w kaplicy Instytutu przez JE Ks. Abp. Henryka Hosera.

W uroczystości wzięli udział m.in.:

 • Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • Piotr Gryza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
 • Abp Henryk Hoser, Metropolita Warszawsko-Praski
 • Katarzyna Chmielewska, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia
 • Maciej Miłkowski, Zastępca Prezesa ds. Finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Włodzimierz Paszyński, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy,
 • Dariusz Hajdukiewicz, Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,
 • Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Dyrektorzy i zastępcy dyrektorów instytutów badawczych
 • Dr hab. n. med. Wojciech Braksator, Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji, WUM
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, WUM
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch, Dziekan II Wydziału Lekarskiego WUM
 • Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert - dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 • Dr Andrzej Sawoni, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Elżbieta Madajczyk, Przewodnicząca, Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 • Kierownicy klinik kardiologicznych oraz pracowni elektrofizjologicznych z całej Polski
 • Rodzina prof. Franciszka Walczaka: małżonka - Dr n. med. Ewa Walczak oraz syn - Grzegorz Walczak
 • członkowie Rady Naukowej IK, Dyrekcji oraz Pracownicy Instytutu.


W trakcie uroczystości, prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska - Suchowierska; Członek Narodowej Rady Rozwoju, odczytała list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Andrzeja Dudy do uczestników i organizatorów uroczystości.
Wicedyrektor Gabinetu Marszałka Senatu - p. Joanna Jarosławska odczytała uroczysty adres Marszałka Senatu - Pana Stanisława Karczewskiego, skierowany do uczestników uroczystości.

Z okazji Święta Instytutu Kardiologii, Prezydent RP nadał odznaczenia państwowe zasłużonym dla rozwoju elektrofizjologii pracownikom Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca
i Oddziału Zaburzeń Rytmu Serca II Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii.

Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy odznaczeni zostali:
Za wybitne zasługi dla rozwoju kardiologii, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski:

 • Pan Mariusz Pytkowski
 • Pani Hanna Szwed

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia i rozwoju medycyny
Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

 • Pan Robert Bodalski
 • Pan Aleksander Maciąg
 • Pan Maciej Sterliński

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

 • Pan Grzegorz Bochenek
 • Pan Piotr Urbanek

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających
z pracy zawodowej

Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

 • Pani Teresa Bralewska
 • Pani Maria Dzikowska
 • Pani Ewa Gmurczyk
 • Pani Bożena Iwanowska
 • Pani Urszula Jezierska
 • Pani Maria Płachecka
 • Pani Wiesława Szyszka

Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

 • Pani Ewa Celińska
 • Pani Krystyna Jaskowska
 • Pani Beata Jaskółka
 • Pani Grażyna Kolasa
 • Pani Jadwiga Starosz
 • Pani Marzena Włodarczyk

W trakcie uroczystości prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Podsekretarz Stanu w MNiSzW przybliżył historię interwencyjnego leczenia zaburzeń rytmu serca w Instytucie Kardiologii oraz sylwetkę profesora Franciszka Walczaka.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Mariusz Pytkowski wygłosił wykład dotyczący aktualnych możliwości leczenia zaburzeń rytmu serca metodą ablacji w Instytucie Kardiologii.

Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego złożył na ręce Dyrekcji gratulacje za wybitne osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Kardiologii. Zapoznał także uczestników uroczystości z trwającymi aktualnie w Ministerstwie Nauki pracami nad podniesieniem jakości nauki polskiej. Podkreślił konieczność jej zaistnienia na arenie międzynarodowej.

W trakcie uroczystości została odsłonięta i poświęcona przez JE Ks. Abp. Henryka Hosera tablica upamiętniająca Prof. Franciszka Walczaka.
Syn prof. Franciszka Walczaka – Grzegorz Walczak, nie kryjąc wzruszenia, w ciepłych słowach przypomniał sylwetkę ojca pochylającego się nad każdym pacjentem.

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Listy gratulacyjne przekazane na ręce Dyrektora Instytutu Kardiologii - Prof. nadzw. dr. hab. n. med. Tomasza Hryniewieckiego:

Wróć