Profesor Łukasz Szumowski podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

przez Aleksandra Bąkała

Profesor Łukasz Szumowski, kierownik Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nowy podsekretarz stanu jest kardiologiem – elektrofizjologiem, który całe swoje zawodowe życie związał z Instytutem Kardiologii w Warszawie. Studia medyczne ukończył w 1997 roku, w 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 – doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2004 do 2011 roku kierował Pracownią Elektrofizjologii, a od 2011 kieruje Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca, utworzoną przez śp. Profesora Franciszka Walczaka. Od 21.czerwca 2016 roku jest profesorem nauk medycznych.

Profesor Szumowski jest autorem lub współautorem ponad 150 prac o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Od wielu lat był też członkiem Rady Naukowej Instytutu Kardiologii, a od 2011 roku kierował zespołem specjalistycznym nauk o życiu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pełnił też liczne funkcje w europejskich i polskich towarzystwach naukowych. Był członkiem m.in. European Heart Rhythm Association Training Fellowships Committee, Innovation Committee, a także zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

Prof. Szumowski

Wróć