Profesor Witold Rużyłło doktorem honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

przez Aleksandra Bąkała


Profesor Witold Rużyłło:

- Kierownik Zakładu Hemodynamiki Instytutu Kardiologii w latach 1980-1981,
- Kierownik Kliniki Kardiologii Ogólnej Instytutu Kardiologii w latach 1981-2002,
- Kierownik II Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki Instytutu Kardiologii w latach 1983-2002,
- Kierownik I Kliniki Choroby Wieńcowej i Pracowni Hemodynamiki Instytutu Kardiologii w latach 2002-2010,
- Dyrektor Instytutu Kardiologii w latach 2006-2015,
został uhonorowany tytułem doktora honoris causa I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Tę najwyższą godność akademicką prof. Rużyłło otrzymał za wybitne osiągnięcia naukowe i kliniczne o wymiarze światowym w dziedzinie kardiologii.
Uroczystość odbyła się 28. czerwca 2017 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło w 1962 r. uzyskał dyplom lekarza medycyny w Warszawskiej Akademii Medycznej. W 1970 r. otrzymał stopień doktora nauk medycznych za pracę „Wartość koronarografii w rozpoznawaniu chorób tętnic wieńcowych” w CMKP, w 1991 r. – stopień doktora habilitowanego w Instytucie Kardiologii w Warszawie, a w 1995 – profesora nauk medycznych.

Po ukończeniu studiów w Warszawskiej Akademii Medycznej Prof. Rużyłło odbywał staż  w zakresie chorób wewnętrznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Ottawie w Kanadzie. W 1963 r. rozpoczął pracę w Klinice Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W 1968 r. zdał egzamin „The Educational Council for Foreign Medical Graduates”, uprawniający do podjęcia pracy w zawodzie lekarza medycyny w USA. W latach 1970-71 odbył staż specjalizacyjny z kardiologii w Baylor College of Medicine, Texas Children`s Hospital i Texas Heart Institute w Houston, USA. W 1976 r. został kierownikiem Pracowni Hemodynamicznej Kliniki Kardiologiczno-Chirurgicznej Instytutu Reumatologii w Warszawie.
Z Instytutem Kardiologii w Warszawie prof. Witold Rużyłło związany jest od początku jego istnienia, tj. od 1979 r. Od 1981 r. był kierownikiem Kliniki Kardiologii Ogólnej, a od 1984 również kierownikiem I Samodzielnej Pracowni Hemodynamicznej Instytutu Kardiologii w Warszawie. Od roku 2001 kierował I Kliniką Choroby Wieńcowej i Pracownią Hemodynamiczną Instytutu Kardiologii. W latach 2009-2015 był Dyrektorem Instytutu Kardiologii, a od połowy lipca 2015 r. pełni funkcję Konsultanta w Klinice Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca Instytutu Kardiologii. Jednocześnie od połowy lipca 2015 r. jest Dziekanem Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk.

Prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło jest wybitnym lekarzem - kardiologiem, pionierem kardiologii interwencyjnej w Polsce. W 1968 r. przeprowadził pierwszy w Polsce zabieg diagnostycznej koronarografii, w 1976 r. biopsję mięśnia sercowego, a w 1981 r. zabieg angioplastyki tętnicy wieńcowej. W 1987 wykonał pierwszą w Polsce przezskórną angioplastykę balonową w koarktacji aorty oraz walwuloplastykę we wrodzonym zwężeniu zastawki aortalnej. Prof. Witold Rużyłło przeprowadził pierwszy w Polsce zabieg walwuloplastyki płucnej oraz wprowadził metodę przezskórnej komisurotomii mitralnej.
W 2008 r. wykonał pierwszy w Polsce zabieg przezskórnego wszczepienia zastawki płucnej.

Prof. Witold Rużyłło jest laureatem wielu prestiżowych nagród i odznaczeń w tym Orderu Uśmiechu nadanym w 1987r. W 2001 r. odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju kardiologii. W 2010 r. uzyskał tytuł Osobowości Roku w Ochronie Zdrowia.


Wróć