Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu „dIKARD - Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – cyfrowe udostępnianie danych naukowych”

przez Administrator Intranetu

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu „dIKARD - Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – cyfrowe udostępnianie danych naukowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II osi priorytetowej - E-administracja i otwarty rząd, Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” (cel szczegółowy nr 4), Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Do pobrania:

Wróć