Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji

przez Aleksandra Bąkała

Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji „Best practices in NCD prevention and health promotion“ w Instytucie Kardiologii w Warszawie w dniu 6.10.2018 (sobota).

Z wielką przyjemnością zapraszamy zainteresowanych lekarzy, pielęgniarki, ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego, diagnostów do udziału w bardzo interesującej Międzynarodowej Konferencji w Instytucie Kardiologii z udziałem wybitnych ekspertów w dziedzinie profilaktyki chorób serca i naczyń, chorób metabolicznych oraz promocji zdrowia.

Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń i przedstawienie najlepszych praktyk w zakresie medycyny prewencyjnej z kilkunastu krajów m.in. Kanady, Austrii, W. Brytanii, Litwy, Portugalii, Słowenii, Słowacji, Włoch a także Bułgarii, Gruzji oraz Rosji. Udział w Konferencji zapowiedzieli wybitni eksperci zagraniczni – liderzy narodowych i regionalnych programów prewencyjnych, międzynarodowych sieci interwencyjno-badawczych oraz eksperci współpracujący z Biurem Europejskim WHO oraz CDC w Atlancie. Niezwykle ciekawe są doświadczenia dotyczące programów aktywności fizycznej m.in. Slovenia on Move oraz międzynarodowej sieci Healthy Stadia Network.
Konferencja będzie także doskonałą okazją do przedstawienia starannie wybranych i znanych już w społeczności międzynarodowej polskich programów m.in. Polkard Media „Pamietaj o Sercu” (Mind Your Heart ), innowacyjnej Międzynarodowej Kampanii Aktywności Fizycznej „Postaw Serce na Nogi”, polskich programów skierowanych do dzieci i młodzieży czy działań pod auspicjami Polskiego Forum Profilaktyki. W konferencji przewidziano czas na dyskusję, „gorące” pytania i wymianę opinii ekspertów polskich i zagranicznych. Referaty będą prezentowane w języku angielskim lub polskim, zapewniono tłumaczenie symultaniczne.

Rejestracja na konferencję:

Prosimy, ze względu na duże zainteresowanie Konferencją, a zarazem ze względu na ograniczona liczbę miejsc w Sali Konferencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie (ul. Alpejska 42) o bardzo pilne przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa do Organizatorów w terminie do 30.09.2018 pod linkiem:

https://konferencje.ikard.pl/index.php/Strona/pokaz_szczegoly_wydarzenia/13

Udział w Konferencji jest bezpłatny. O możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja jest finansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia a zorganizowana pod patronatem międzynarodowego kierownictwa Programu CINDI (Coordinated Noncommunicable Disease Intervention), Komitetu Zdrowia Publicznego PAN oraz Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Konferencję poprzedzi spotkanie dyrektorów Programu CINDI z piętnastu krajów europejskich i Kanady w Warszawie w dniach 4-5.10.2018. Polska po raz pierwszy w ponad 30-letniej historii Programu CINDI WHO jest organizatorem takiego spotkania.

Załącznik:
International Conference Best practices in chronic disease prevention and in health promotion (preliminary programme)

Wróć