Prof. dr hab. n. med. Wanda Rydlewska-Sadowska

Polska kardiologia poniosła ogromną stratę,
odeszła od nas w dniu 21 lipca 2019 roku
Prof. dr hab. n. med.  Wanda Rydlewska-Sadowska

 

Szlachetny, Uczciwy Człowiek, wybitny lekarz, wychowawca, organizator i naukowiec.
Pionier polskiej echokardiografii i elektrokardiografii.
Wieloletni Kierownik Kliniki Szybkiej Diagnostyki i Zakładu Diagnostyki Nieinwazyjnej

 

W naszej pamięci pozostanie jako wielki autorytet moralny,
wspaniały nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodych lekarzy, oddany pacjentom lekarz.

 

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia w trudnych chwilach:

 

Dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie
dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki,
Rada Naukowa i pracownicy Instytutu Kardiologii w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Sadowski

10. stycznia 2018 roku odszedł od nas

Prof. dr hab. n. med.
Zygmunt Sadowski

Wspaniały i szlachetny człowiek, wybitny lekarz, naukowiec i organizator.

Wieloletni Dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia, Stefana Kardynała Wyszyńskiego i kierownik II Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu.
Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii.
Współtwórca i koordynator Narodowego Programu Ochrony Serca Ministerstwa Zdrowia.

W naszej pamięci pozostanie jako autorytet moralny, wspaniały
nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń kardiologów, oddany pacjentom lekarz.
Polska kardiologia poniosła ogromną stratę.

Dyrektor  -  Tomasz Hryniewiecki, Rada Naukowa i pracownicy
Instytutu Kardiologii w Warszawie - Aninie

 

Do pobrania:

Prof. Stefania Lidia Chojnowska

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

prof. dr hab. med. Stefanii Lidii Chojnowskiej,

naszej wieloletniej koleżanki, wspaniałego człowieka, znakomitego lekarza-kardiologa i naukowca, nauczyciela wielu pokoleń adeptów medycyny.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia.

Dyrekcja, Rada Naukowa oraz Koleżanki i Koledzy z Instytutu Kardiologii w Warszawie

Prof. Franciszek Walczak

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. Franciszka Walczaka

Twórcy Elektrofizjologii Polskiej,
Wieloletniego Kierownika Samodzielnej Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej,
Kierownika Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Aninie.
 
Odszedł od nas wspaniały życzliwy Człowiek, oddany pacjentom lekarz, wychowawca wielu pokoleń młodych lekarzy.
Wybitny naukowiec zasłużony dla polskiej medycyny.

Rodzinie i Najbliższym
Składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia w trudnych chwilach:
Tomasz Hryniewiecki Dyrektor, Rada Naukowa i Pracownicy Instytutu Kardiologii im Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

  Ceremonia pogrzebowa śp. Profesora Franciszka Walczaka odbyła się 05.12.2015 r. w kościele p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty na Harendzie w Zakopanem
W uroczystości pogrzebowej wzięli udział pracownicy Instytutu Kardiologii. Dyrektor Instytutu - Tomasz Hryniewiecki, odczytał adres kierownictwa Ministerstwa Zdrowia - Ministra Konstantego Radziwiłła i Sekretarza Stanu Jarosława Pinkasa.

Prof. Maria Hoffman

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. Marii Hoffman

Współzałożyciela i Dyrektora Instytutu Kardiologii w Aninie w latach 1980 - 1990.

Odszedł od nas wspaniały, życzliwy Człowiek, oddany pacjentom lekarz, wychowawca wielu pokoleń młodych lekarzy. Wybitny naukowiec zasłużony dla polskiej medycyny.
Była wizjonerem, już w latach 70-tych widziała rozwój kardiologii przez integrację wielu zespołów naukowych i klinicznych.

Rodzinie i Najbliższym
Składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia w trudnych chwilach:
Tomasz Hryniewiecki Dyrektor, Rada Naukowa i Pracownicy Instytutu Kardiologii im Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.


Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia w trudnych chwilach:
Prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło wraz z Zespołem Dyrekcji, Rada Naukowa
i Pracownicy Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Prof. Stanisław Rudnicki

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. Stanisława Rudnickiego

Odszedł wspaniały lekarz i wybitny Klinicysta,
pionier Polskiej Szkoły Rehabilitacji Kardiologicznej,
wieloletni Kierownik Kliniki i Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej,
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa i Profilaktyki Instytutu Kardiologii w latach 1979-1982.

Swoje życie całkowicie poświęcił medycynie, na pierwszym miejscu zawsze stawiając dobro chorego.

W naszej pamięci pozostanie jako wspaniały Nauczyciel i Wychowawca wielu pokoleń lekarzy.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają:
Prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło wraz z Zespołem Dyrekcji, Rada Naukowa
i Pracownicy Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Prof. Stefan Rywik

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. Stefana Rywika

Zastępca Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Kardiologii w latach 1980-2001,

Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Chorób Układu Krążenia w latach 1980-2002,
były Przewodniczący Terenowej Komisji Bioetycznej w Instytucie Kardiologii.

Prof. Stefan Rywik był honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
a także Prezesem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego w latach 1998-2000.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają:
Prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło wraz z Zespołem Dyrekcji, Rada Naukowa
i Pracownicy Instytutu Kardiologii w Warszawie

Dr hab. med. Grażyna Broda

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 23.07.2013 po kilkumiesięcznej, ciężkiej chorobie zmarła nasza koleżanka

dr hab. med. Grażyna Broda,
profesor nadzwyczajny Instytutu Kardiologii,

z-ca kierownika Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia.

Profesor Grażyna Broda, przez prawie 30 lat związana z Zakładem Epidemiologii IK, należy do grona najbardziej znanych i cenionych badaczy zajmujących się problematyką epidemiologii i profilaktyki chorób serca i naczyń, nie tylko w skali naszego kraju.
Uczestniczyła w przygotowaniu i realizacji wielokrotnie cytowanych w piśmiennictwie światowym i krajowym badań epidemiologicznych : WHO MONICA, POLMONICA, POLSCREEN, POLSENIOR.
W ostatnich latach była koordynatorem największego w Polsce ogólnopolskiego badania czynników ryzyka i zachowań zdrowotnych WOBASZ a także badania mieszkańców Warszawy - WAWKARD oraz grantu europejskiego EHES .Prof. Broda jest autorką lub współautorką ponad 200 publikacji naukowych, zaś Jej prace były publikowane i cytowane w najbardziej prestiżowych pismach naukowych z zakresu kardiologii, epidemiologii , genetyki medycznej i medycyny ogólnej.

Prof. Grażyna Broda była cenionym lekarzem i wykładowcą akademickim. Działała aktywnie w pracach wielu towarzystw naukowych i grup eksperckich m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Polskiego Forum Profilaktyki. W latach 2011-2013 była przewodniczącą Sekcji Epidemiologii i Profilaktyki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) . W przeszłości uczestniczyła w pracach rozmaitych komisji i grup zadaniowych PTK.

W naszej pamięci pozostanie jako Osoba wymagająca wiele od siebie i od innych ale także gotowa do pomocy, wspierająca zarówno w sprawach zawodowych jak i życiowych, pełna poświęcenia dla pacjentów.

Wojciech Drygas z zespołem Zakładu Epidemiologii, Prewencji CHUK i Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii