Podyplomowe szkolenia z zakresu kardiologii z wykorzystaniem technik symulacji medycznej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu podyplomowym z zakresu kardiologii, z wykorzystaniem zaawansowanych technik symulacji medycznej. Szkolenie będzie organizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Głównym celem ww. projektu, realizowanego w partnerstwie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, jest poprawa jakości specjalizacyjnego kształcenia kardiologicznego lekarzy poprzez prowadzenie cyklu kursów podyplomowych w formie zajęć praktycznych.

Uczestnicy oferowanego szkolenia będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności na wysokiej jakości urządzeniach – symulatorach medycznych. Zakres przedmiotowy wykracza poza standardowy program specjalizacji.

Szkolenie przeznaczone są dla lekarzy:

  • zatrudnionych w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia)
  • wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej.

Grupę docelową stanowią lekarze rezydenci, lekarze stażyści, lekarze odbywający specjalizację w trybie poza rezydenckim oraz lekarze specjaliści chcący podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Korzyści dla beneficjentów:

  • możliwość doskonalenia umiejętności technicznych, manualnych z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu dydaktycznego,
  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji w zakresie procedur wysokospecjalistycznych.

Organizator i miejsce szkolenia:

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Koszty udziału:

  • Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
  • Kursantom spoza Warszawy Instytut Kardiologii pokrywa koszty noclegu (do kwoty 220,00 zł) i transportu (do kwoty 150,00 zł).

Tematyka i terminy szkoleń

Szkolenie Moduł Terminy Rejestracja
KARDIOLOGIA
INTERWENCYJNA (IC)
KORONAROGRAFIA 04-05.10.2019 Rejestracja
22-23.11.2019 Rejestracja
ANGIOPLASTYKA 06-07.12.2019 Rejestracja
28-29.02.2020 Rejestracja
NAKŁUCIE PRZEGRODY MIĘDZYPRZEDSIONKOWEJ 08-09.05.2020 Rejestracja
19-20.06.2020 Rejestracja
ECHOKARDIOGRAFIA
PRZEZPRZEŁYKOWA (TEE)
Poziom podstawowy 11-12.10.2019 Rejestracja
10-11.01.2020 Rejestracja
24-25.04.2020 Rejestracja
Poziom zaawansowany 08-09.11.2019 Rejestracja
27-28.03.2020 Rejestracja
15-16.05.2020 Rejestracja
POINT OF CARE Echokardiografia przezklatkowa 22-23.11.2019 Rejestracja
17-18.01.2020 Rejestracja
28-29.02.2020 Rejestracja
19-20.06.2020 Rejestracja

Kontakt w sprawie szkoleń:

Pani Zofia Kamińska, tel. 22 343 42 85, email: zkaminska@ikard.pl
Pani Anna Zielińska, tel. 22 343 42 85, email: azielinska1@ikard.pl