Pracownia Biologii Molekularnej

p.o. Kierownik:

dr n. med. Joanna Ponińska

Pracownicy:

dr n. med. Maria Franaszczyk
mgr Marta Roszczynko
mgr inż. Grażyna Truszkowska
mgr Anna Podgórska
tech. Marzena Zawada

Kontakt:
  • +48 22 343 44 27
  • +48 22 343 44 28
  • +48 22 343 44 38

Działalność naukowa:

Pracownia Biologii Molekularnej realizuje projekty naukowo-badawcze mające na celu ustalenie podłoża genetycznego chorób układu sercowo-naczyniowego, tj. dziedziczne kardiomiopatie (kardiomiopatia przerostowa, rozstrzeniowa, restrykcyjna, arytmogenna kardiomiopatia prawokomorowa, czy niescalenie mięśnia lewej komory), zaburzenia rytmu serca typu ze szczególnym uwzględnieniem zespołu wydłużonego QT, nagłe zatrzymanie  krążenia,  niewydolność serca o piorunującym przebiegu, zaburzenia automatyzmu przewodzenia, nadciśnienie tętnicze wtórne do guza chromochłonnego oraz tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej.

W prowadzonych badaniach wykorzystywane są techniki PCR (Polymerase Chain Reaction), sekwencjonowanie metodą Sangera przy użyciu sekwenatora kapilarnego oraz sekwencjonowania następnej generacji NGS (Next Generation Sequencing), analiza fragmentów DNA metodą MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification),  PCR w czasie rzeczywistym (Real Time - PCR) w celu analizy polimorfizmów z użyciem sond oraz badania liczby kopii genów CNV (Copy Number Variation). Pracownia Biologii Molekularnej prowadzi bank DNA  pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi.