Pracownia Immunologii

Kierownik:

dr n. med. Katarzyna Kozar-Kamińska

Pracownicy:

dr n. biol. Anna Kasprzyk-Pawelec

Kontakt:
  • +48 22 343 47 20
  • +48 22 343 47 21
  • immunologia@ikard.pl

Działalność naukowa:

Pracownia Immunologii prowadzi badania naukowe z zakresu patofizjologii procesów: ostrego odrzucania przeszczepu serca, ostrego zapalenia mięśnia serca, nadciśnienia tętniczego i dysplazji włóknisto-mięśniowej, tętniaków aorty, niewydolności serca oraz wtórnego nadciśnienia płucnego z wykorzystaniem następujących technik:

  • hodowle komórkowe in vitro, w tym pierwotne hodowle ludzkich komórek śródbłonka i mięśni gładkich pobranych z prawidłowych i zmienionych chorobowo naczyń krwionośnych oraz fibroblastów, hodowle mysich zarodkowych komórek macierzystych,
  • transfekcje, transdukcje i nukleofekcje do pierwotnych hodowli komórkowych i mysich zarodkowych komórek macierzystych, np. identyfikacja kardiomiocytów w procesie różnicowania komórek zarodkowych,
  • analiza cytometryczna komórek pochodzących z hodowli tkankowych oraz płynów ustrojowych, w tym ocena cyklu komórkowego, apoptozy, antygenów powierzchniowych i wewnątrzkomórkowych, np. charakterystyka populacji mikrocząsteczek śródbłonkowych lub wykrywanie komórek progenitorowych śródbłonka,
  • PCR w czasie rzeczywistym (real time PCR) do oceny ekspresji microRNA i mRNA, np. w celu poszukiwania nowych, małoinwazyjnych biomarkerów do diagnostyki i monitorowania przebiegu choroby lub oznaczania gęstości receptorów angiotensyny ATR1 w tkance aorty,
  • ELISA do pomiaru stężenia cytokin, cząsteczek adhezyjnych i białek przekaźnikowych, np. surfaktantu dla oceny stopnia dysfunkcji krążenia płucnego.

Pracownia Immunologii opracowuje i gromadzi materiał biologiczny na potrzeby Depozytu Tkanek prowadzonego w celu ułatwienia i usprawnienia realizacji projektów naukowych prowadzonych w Instytucie Kardiologii oraz we współpracy z innymi ośrodkami badawczymi. W ramach Depozytu Tkanek, materiał usuwany podczas zabiegów kardiochirurgicznych (tj. próbki mięśnia sercowego, aorty, tętnic wieńcowych i tętnic płucnych oraz leukocyty krwi obwodowej i osocze) jest za zgodą pacjenta gromadzony do wykorzystania w celach naukowych. W Depozycie są przechowywane także pierwotne hodowle ludzkich komórek śródbłonka i mięśni gładkich oraz fibroblastów.