Instytut Kardiologii
im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
A A+ A++
pl    »    O Instytucie    »    Jednostki organizacyjne    »    Zakłady    »    Zakład Radiologii    »    Pracownia Rezonansu Magnetycznego
breakLine

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Telefony:
Rejestracja: +48 22 343 45 55
Pokój lekarski: +48 22 343 46 57

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Zakres działalności klinicznej:

 • Rezonans magnetyczny serca i dużych naczyń.
  Wykonujemy badania z użyciem skanera firmy Siemens 1,5T  Avanto (TIM 76x18, maksymalna amplituda 45mT/m, szybkość narastania  200T/m/s). Stosujemy szereg zróżnicowanych protokołów ukierunkowanych na diagnostykę takich schorzeń, jak:
  • wady wrodzone serca: ocena funkcji prawej i lewej komory serca, ocena dużych naczyń w badaniu angioMR, ocena przecieku systemowo-płucnego
  • choroba wieńcowa: ocena funkcji prawej i lewej komory serca, ocena perfuzji mięśnia sercowego w spoczynku i po obciążeniu farmakologicznym, ocena żywotności mięśnia sercowego, ocena rozległości uszkodzenia mięśnia sercowego w okresie okołozawałowym, ocena prawidłowego przebiegu początkowych odcinków tętnic wieńcowych
  • choroby mięśnia sercowego - kardimiopatie: ocena parametrów objętościowych i funkcjonalnych prawej i lewej komory oraz morfologii mięśnia sercowego z zastosowaniem sekwencji do obrazowania późnego wzmocnienia pokontrastowego
  • zapalenie mięśnia sercowego - ocena obrzęku i przekrwienia do 3 miesięcy od pojawienia się objawów klinicznych oraz ocena późnego wzmocnienia pokontrastowego
  • wady nabyte serca - ocena zaawansowania wad zastawkowych głównie pod postacią niedomykalności zastawek serca
  • choroby osierdzia - ocena morfologiczna osierdzia przed i po podaniu środka kontrastowego
  • guzy serca - ocena rozmiaru, lokalizacji i morfologiczna charakterystyka tkanki guza w badaniu po podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego
 • Pełnoprofilowe badania pozasercowe rezonansu magnetycznego. Poza standardowym obrazowaniem neurologicznym i ortopedycznym w Pracowni MR wdrażane  są  nowe protokoły badań dynamicznych i  wielofazowych wątroby, nerek i innych narządów miąższowych (perfuzja, wielofazowe badanie naczyniowe, dyfuzja, SWI).

Po konsultacji z personelem pracowni wykonujemy również badania u pacjentów ze stymulatorami, u których istnieją ważne wskazania do badania, i u których niemożliwe jest zastosowanie innych metod diagnostycznych.

Działalność naukowa:

Prace statutowe i granty:

 • Późna przezskórna rewaskularyzacja zamkniętej tętnicy pozawałowej u pacjentów z zachowaną żywotnością strefy zawału w ocenie rezonansu magnetycznego
 • Ocena zależności między stopniem zahamowania układu krzepnięcia a uszkodzeniem mikrokrążenia i krwawieniem do mięśnia sercowego u chorych z ostrym zawałem serca leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową.
 • Zastosowanie ilościowej analizy sygnału BOLD rezonansu magnetycznego w ocenie hemodynamicznych zaburzeń w obszarze ukrwienia zwężonej tętnicy wieńcowej.
 • Rola parakardialnej tkanki tłuszczowej w patogenezie kardiomiopatii rozstrzeniowej.
 • Rola rezonansu magnetycznego serca w przewidywaniu odpowiedzi na terapię resynchronizujacą serce

Publikacje:

 • "Nieinwazyjne metody obrazowania w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca" pod redakcją Witolda Rużyłło, Cezarego Kępki, Mariusza Kruka, Jolanty Miśko, Jerzego Pręgowskiego; Medical Tribune Polska, Warszawa 2009
 • Małek ŁA, Chojnowska L, Śpiewak M, Kłopotowski M, Miśko J, Petryka J, Miłosz B, Rużyłło W. Cardiac magnetic resonance imaging in patients with Fabry's disease. Kardiol Pol [w druku].
 • Spiewak M, Chojnowska L, Małek LA, Miłosz B, Petryka J, Zabicka M, Kłopotowski M, Dąbrowski M, Miśko J, Rużyłło W. Comparison between maximal left ventricular wall thickness and left ventricular mass in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Kardiol Pol. 2010;68(7):763-768.
 • Petryka J, Miśko J, Małek LA, Spiewak M, Miłosz B, Bilińska Z, Rużyłło W. Cardiovascular magnetic resonance in the diagnosis of myocarditis. Kardiol Pol. 2010;68(7):824-829.
 • Demkow M, Biernacka EK, Spiewak M, Kowalski M, Siudalska H, Wolski P, Sondergaard L, Miśko J, Hoffman P, Rużyłło W. Percutaneous pulmonary valve implantation preceded by routine pre-stenting with a bare metal stent. Catheter Cardiovasc Interv. 2010 Jul 2.
 • Spiewak M, Małek LA, Chojnowska L, Miśko J, Petryka J, Kłopotowski M, Milosz B, Polańska M, Ruzyłło W. Late Gadolinium Enhancement gray zone in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Comparison of different gray zone definitions. Int J Cardiovasc Imaging. 2010 Aug;26(6):693-9.
 • Miśko J, Małek ŁA, Śpiewak M. Kliniczne zastosowania rezonansu magnetycznego serca. Polski Przegląd Kardiologiczny 2009;11(1):43-47.
 • Kłopotowski M, Chojnowska L, Małek ŁA, Miśko J, Maczyńska R, Spiewak M, Klisiewicz A, Kuśmierczyk M, Kepka C, Ruzyłło W. Typical magnetic resonance features of cardiac fibroma--a case report. Kardiol Pol. 2009 Aug;67(8):892-4.
 • Spiewak M, Małek LA, Kepka C, Miśko J, Ruzyłło W. Lipomatous hypertrophy of the interatrial septum. Kardiol Pol. 2009 Jun;67(6):660-2.
 • Spiewak M, Malek LA, Misko J, Chojnowska L, Milosz B, Klopotowski M, Petryka J, Dabrowski M, Kepka C, Ruzyllo W. Comparison of different quantification methods of late gadolinium enhancement in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Eur J Radiol. 2009 Jun 10.
 • Spiewak M, Malek LA, Misko J. Right ventricular outflow tract obstruction should be considered in assessing influence of pulmonary regurgitation on right ventricular volume. Eur Heart J. 2009 Jul;30(14):1807; author reply 1087-8.
 • Małek LA, Chojnowska L, Kłopotowski M, Misko J, Dabrowski M, Kuśmierczyk-Droszcz B, Maczyńska R, Piotrowicz E, Ruzyłło W.  Left ventricular diastolic function assessed with cardiovascular magnetic resonance imaging and exarcise capacity in patients with non-obstructive hypertrophic cardiomyopathy. Kardiol Pol. 2009 Jan;67(1):1-6; discussion 7-8.
Copyrights © 2007-2016 Instytut Kardiologii. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. (0 22) 815 30 11,
regulamin korzystania
polityka prywatności
mapa serwisu
poczta
kontakt

logotyp NFZ logotyp Ministerstwo Zdrowia logotyp Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego logotyp ZPORR logotyp wskazujący na certyfikat jakości logotyp TUV NORD
Design: SIMPLICA