Specjalizacje dla fizjoterapeutów

Instytut Kardiologii uzyskał akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii.
Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz z załącznikami, należy składać w terminie od 30 kwietnia do 30 maja 2018 r. w Wydziale Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, wejście B, pok. 268 (osobiście lub przesłać pocztą).

Wszystkie informacje dotyczące wniosku i niezbędnych załączników znajdują się na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wyniki postępowania konkursowego zostaną ogłoszone  po dniu 1 lipca 2018 r.  na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.