Instytut Kardiologii
im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
A A+ A++
pl    »    Dla Pacjentów    »    Diagnostyka    »    Nieinwazyjna    »    Tomografia komputerowa
breakLine

Obrazowanie tętnic wieńcowych przy pomocy tomografii komputerowej - nieinwazyjna koronarografia

Od stycznia 2008 w Instytucie Kardiologii możliwe jest wykonanie badania tomografii komputerowej przy użyciu aparatu Somatom Definition. Jest to najbardziej zaawansowane technicznie urządzenie, które zostało skonstruowane specjalnie dla potrzeb obrazowania kardiologicznego. Parametry techniczne tomografu pozwalają na lepsze obrazowanie tętnic wieńcowych, niż przy pomocy klasycznych tomografów 64-rzędowych.

Nieinwazyjne obrazowanie tętnic wieńcowych jest badaniem mogącym u niektórych pacjentów zastąpić inwazyjną koronarografię. Nie wymaga ono najczęściej nakłuwania tętnicy i pobytu w szpitalu. Wykonanie badania razem z przygotowaniem pacjenta trwa około jednej godziny, a wynik badania z reguły może być przekazany pacjentowi w ciągu kilku godzin. Dodatkowo w czasie badania możliwe jest uzyskanie informacji dotyczących funkcji lewej komory oraz morfologii zastawek wewnątrzsercowych.

  

 

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Dostępność badań

Tomografia komputerowa wykonywana jest u pacjentów leczonych w Instytucie Kardiologii oraz pacjentów lecznictwa otwartego posiadających skierowanie na badanie (w ramach umowy z NFZ).

Informacje i zapisy pod nr tel.: +48 22 343 45 55

Koronarografia nieinwazyjna Tomografia aorty Tomografia lewego przedsionka serca wraz z żyłami płucnymi

 

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Jak wykonuje się badanie tomografii komputerowej serca

Po wstępnej rozmowie z pacjentem i zebraniu danych dotyczących chorób przebytych i współistniejących pacjent jest kwalifikowany do wykonania badania przez kardiologa. W zgięcie łokciowe jednej z kończyn górnych zakładany jest wenflon. Pacjent proszony jest o położenie się na łóżku będącym częścią tomografu, podłączane są elektrody do monitorowania ekg i pompa infuzyjna do podania środka kontrastowego. Bezpośrednio przed badaniem podawana jest podjęzykowo jedna dawka nitrogliceryny. Po umieszczeniu pacjenta wewnątrz aparatu i poinstruowaniu o konieczności wstrzymania oddechu na kilka sekund wykonywany jest skan, w czasie podawania środka kontrastowego. Długość skanu zależy od częstości rytmu serca i trwa z reguły 5-9 sekund. Na czas tych kilku sekund pacjent powinien bezwzględnie wstrzymać oddech i pozostawać w bezruchu. U wybranych pacjentów przed badaniem konieczne jest podanie leku zwalniającego czynność serca. Przez cały czas trwania badania pacjent jest w stałym kontakcie głosowym i wzrokowym z personelem. Możliwe jest przerwanie badania w dowolnym momencie, na prośbę pacjenta. 

Dożylne podanie jodowego środka kontrastowego może powodować uczucie uderzenia gorąca, wypieki na twarzy i nieprzyjemny smak w ustach. Wszystkie te uczucia są przejściowe i najczęściej trwają nie dłużej niż kilka sekund. Przy użyciu nowoczesnych środków kontrastowych poważne powikłania występują bardzo rzadko. Należy jednak liczyć się z wystąpieniem reakcji alergicznej i o wszystkich nieprawidłowościach niezwłocznie informować personel lekarski.

Przez okres około godziny po badaniu pacjent pozostaje pod nadzorem lekarskim, a następnie w większości przypadków możliwe jest opuszczenie szpitala.

Wynik badania najczęściej gotowy jest w ciągu kilku godzin, i powinien być odebrany przez pacjenta lub upoważnioną osobę. Na prośbę pacjenta możliwe jest wykonanie dodatkowej dokumentacji z badania oraz przesłanie jego wyniku pod wskazany adres. Instytut Kardiologii oferuje również możliwość konsultacji specjalistycznej po wykonaniu badania, w celu ustalenia sposobu dalszego leczenia.

Każde badanie przy pomocy tomografu wykonuje się z użyciem promieniowania rentgenowskiego, które może mieć potencjalny negatywny wpływ na zdrowie. Badanie to jest przeciwwskazane u pacjentek będących, lub mogących być w ciąży. Badanie to wymaga również podania jodowego środka kontrastowego, podobnie jak podczas inwazyjnej koronarografii.

Wszystkie badania tomografii komputerowej tętnic wieńcowych wykonywane są przez zespół lekarski kardiologiczno-radiologiczny, przeszkolony w wykonywaniu tego typu badań w wiodących ośrodkach kardiologicznych w Europie.

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Jak należy przygotować się do badania

U większości pacjentów nie jest wymagane specjalne przygotowanie. Najważniejsze jest powstrzymanie się od spożywania posiłków przez minimum 4-6 godzin przed badaniem. Dla bezpieczeństwa pacjenta konieczna jest ocena funkcji nerek, polegająca na oznaczeniu kreatyniny w ciągu 7-14 dni przed badaniem.

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

Jakie są przeciwwskazania do wykonania badania

Wykonanie badania wymaga podania jodowego środka kontrastowego oraz użycia promieniowania jonizującego. W przypadku uczulenia na jod konieczne jest wcześniejsze poinformowanie lekarza. Również uszkodzenie funkcji nerek (objawiające się najczęściej podwyższonym stężeniem kreatyniny) może być przeciwwskazaniem do wykonania badania.

Wykonanie badania jest bezwzględnie przeciwwskazane u kobiet będących w ciąży, gdyż może powodować wady wrodzone płodu.

Obecnie względnym przeciwwskazaniem jest znaczna zmienność częstości rytmu serca oraz migotanie przedsionków.

tl_file2/IKAR/images/breakLine.png

U kogo nieinwazyjna ocena tętnic wieńcowych może zastąpić tradycyjną koronarografię

Tomografia komputerowa tętnic wieńcowych może być badaniem przydatnym u pacjentów z umiarkowanym i małym prawdopodobieństwem rozpoznania choroby wieńcowej. Badanie to wykonywane jest również w przypadku, gdy inne nieinwazyjne metody (np.: test wysiłkowy czy badanie izotopowe) nie pozwoliły na jednoznaczne wykluczenie choroby wieńcowej, lub wyniki tych badań były niejednoznaczne. Badanie to wykonuje się również u pacjentów po operacji wszycia pomostów aortalno-wieńcowych w celu oceny ich funkcjonowania. Może ono również służyć do diagnostyki pacjentów kwalifikowanych do leczenia operacyjnego (np.: wymiany zastawki wewnątrzsercowej), u których wymagana jest ocena tętnic wieńcowych.

Do pacjentów, u których nie powinno się wykonywać tego badania należą chorzy ze świeżym zawałem serca oraz ostrym zespołem wieńcowym. U tych chorych badaniem zalecanym jest tradycyjna koronarografia.

Każdorazowo dokumentacja pacjenta jest weryfikowana przez lekarza dobrze znającego możliwości i ograniczenia tomografii. Wszelkie wątpliwości omawiane są z pacjentem.

Copyrights © 2007-2016 Instytut Kardiologii. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. (0 22) 815 30 11,
regulamin korzystania
polityka prywatności
mapa serwisu
poczta
kontakt

logotyp NFZ logotyp Ministerstwo Zdrowia logotyp Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego logotyp ZPORR logotyp wskazujący na certyfikat jakości logotyp TUV NORD
Design: SIMPLICA