Materiały do pobrania

 

  • Leczenie niewydolności serca w Instytucie Kardiologii

Broszura informacyjna z okazji obchodów Jubileuszu 15. rocznicy pierwszego przeszczepienia serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie.

 

  • Najnowsze technologie w systemie obrazowania IK - możliwości techniczne, potencjał kliniczny i naukowy

Broszura podsumowująca realizację projektu pn. „Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologiczno - kardiochirurgicznego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację budynków Instytutu Kardiologii w Warszawie”, realizowanego w ramach działania 12.2 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko