Rekordowa liczba transplantacji serca w Instytucie Kardiologii w 2016 roku

  • 02.01.2017

W 2016 roku lekarze z Instytutu Kardiologii przeprowadzili 44 transplantacje.

Jest to największa liczba przeszczepień przeprowadzonych w Instytucie od momentu wprowadzenia w IK programu transplantacji.

Rok 2015 również zakończył się dla Instytutu rekordowym wynikiem. Przeprowadzono wówczas 42 transplantacje serca.

Rekordowa liczba transplantacji serca w Instytucie Kardiologii w 2016 roku

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu „dIKARD - Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – cyfrowe udostępnianie danych naukowych”

  • 15.12.2016

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu „dIKARD - Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – cyfrowe udostępnianie danych naukowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II osi priorytetowej - E-administracja i otwarty rząd, Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność  i użyteczność informacji sektora publicznego” (cel szczegółowy nr 4), Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu  „dIKARD - Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – cyfrowe udostępnianie danych naukowych”

Minister Zdrowia na XXIII Sympozjum Instytutu Kardiologii

  • 22.11.2016

19. listopada 2016 r. odbyło się XXIII Sympozjum Instytutu Kardiologii, w tym roku pod tytułem: „Standardy, otwarte pytania, najnowsze technologie w kardiologii”. Otwarcia dokonał dyrektor Instytutu prof.nadzw. Tomasz Hryniewiecki, który przywitał przybyłego po raz pierwszy w historii sympozjów Instytutu Kardiologii Ministra Zdrowia – dr n.med. Konstantego Radziwiłła. Minister Radziwiłł omówił zmiany zachodzące w służbie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji kardiologii i roli Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Minister Zdrowia na XXIII Sympozjum Instytutu Kardiologii

Publiczna prezentacja założeń projektu „dIKARD - Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – cyfrowe udostępnianie danych naukowych”

  • 18.11.2016

Publiczna prezentacja założeń projektu „dIKARD - Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – cyfrowe udostępnianie danych naukowych” w ramach
Działania 2.3
„Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”.
Poddziałania 2.3.1
„Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”
(typ II: cyfrowe udostępnianie zasobów nauki) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020).

Publiczna prezentacja założeń projektu  „dIKARD - Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – cyfrowe udostępnianie danych naukowych”

Spotkanie przedstawicieli IK i Intercambio Electronico De Datos Y Comunicaciones S.L. (Edicom) dotyczące zagadnień elektronicznej wymiany dokumentów handlowych (GOVein)

  • 07.11.2016

W październiku 2016 r. w Walencji odbyło się spotkanie przedstawicieli Instytutu Kardiologii i Intercambio Electronico De Datos Y Comunicaciones S.L. (Edicom) dotyczące zagadnień elektronicznej wymiany dokumentów handlowych.
Podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy w ramach projektu wdrażania europejskiej faktury elektronicznej w obrębie obszaru zdrowia publicznego (GOVein). Uzgodniono wstępne założenia i roczny harmonogram prac.


Spotkanie przedstawicieli IK i Intercambio Electronico De Datos Y Comunicaciones S.L. (Edicom) dotyczące zagadnień elektronicznej wymiany dokumentów handlowych (GOVein)

Współpraca Instytutu Kardiologii z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  • 03.11.2016

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Umowa dotyczy podjęcia działań na rzecz współpracy w zakresie badań naukowych, dydaktyki i innych form kształcenia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy i wszelkich technik badawczych.

Współpraca Instytutu Kardiologii z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Nominacje profesorskie

  • 11.10.2016

W 2016 roku tytuły profesora nauk medycznych otrzymało już trzech pracowników Instytutu Kardiologii:
- 21 czerwca, prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski
- 27 września, prof. dr hab. n. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka
- 27 września, prof. dr hab. n. med. Mirosław Kowalski
Serdecznie gratulujemy!

Nominacje profesorskie