Informacja dla Pacjentów

  • 21.05.2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że piątek 4 czerwca 2021r.  jest w Narodowym Instytucie Kardiologii dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny wypadający w sobotę 1 maja br.

Przepraszamy za utrudnienia!

Informacja dla Pacjentów

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

  • 05.05.2021

Narodowy Instytut Kardiologii, w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w okresie od 01.03.- 5.05.2021 r. otrzymał środki ochrony indywidualnej

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

Narodowy Instytut Kardiologii realizuje projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

  • 10.02.2021

Narodowy Instytut Kardiologii w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w okresie od 24.03.2020 r. - 5.02.2021 r. otrzymał środki ochrony indywidualnej

Narodowy Instytut Kardiologii realizuje projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”