Informacja dla Pacjentów

  • 16.06.2020

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że komórki organizacyjne Narodowego Instytutu Kardiologii zlokalizowane przy ul. Spartańskiej 1 zostały przeniesione na ul. Niemodlińską 33.

Informacja dla Pacjentów

COVID a leki kardiologiczne i choroby układ krążenia – badanie Narodowego Instytutu Kardiologii

  • 27.03.2020

Narodowy Instytut Kardiologii rozpoczął wieloośrodkowe badanie, którego celem jest ocena związku pomiędzy chorobami układu krążenia, w tym nadciśnieniem tętniczym, oraz lekami kardiologicznymi, a przebiegiem infekcji spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2. W badaniu biorą udział polskie ośrodki leczące pacjentów z COVID-19. Badanie jest prowadzone we współpracy z Instytutem Farmakologii Klinicznej i Toksykologii, Charite, Berlin, Niemcy – prof. Reinhold Kreutz.

Badanie przyczyni się do poszerzenia wiedzy oraz pozwoli na poznanie czynników mogących mieć znaczenie w zapobieganiu i leczeniu infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.

Ośrodki zainteresowane udziałem w badaniu prosimy o kontakt mailowy (aprejbisz@ikard.pl; pdobrowolski@ikard.pl).

COVID a leki kardiologiczne i choroby układ krążenia – badanie Narodowego Instytutu Kardiologii