Profesor Łukasz Szumowski Ministrem Zdrowia

  • 09.01.2018

Prof.dr hab.med. Łukasz Szumowski jest kardiologiem - elektrofizjologiem, który całe swoje zawodowe życie lekarza i naukowca związał z Instytutem Kardiologii w Warszawie - Aninie.
Studia medyczne ukończył w 1997 roku, w 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 - doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2004 do 2011 roku kierował Pracownią Elektrofizjologii, a od 2011 kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca, utworzoną przez śp.Profesora Franciszka Walczaka. Od 21.czerwca 2016 roku jest profesorem nauk medycznych.

Profesor Łukasz Szumowski Ministrem Zdrowia

Informacja dla Pacjentów

  • 21.12.2017

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 22.12. oraz 29.12.2017 r. rejestracja telefoniczna będzie czynna w godzinach: 07:30 - 15:00

Informacja dla Pacjentów

Podpisanie porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji dot. współpracy przy realizacji pilotażu projektu „Wdrożenie publicznego schematu identyfikacji elektronicznej”

  • 12.12.2017

W dniu 29 listopada 2017 r. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego podpisał z Ministerstwem Cyfryzacji RP porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji pilotażu projektu „Wdrożenie publicznego schematu identyfikacji elektronicznej” oraz porozumienie w sprawie przystąpienia do prac integracyjnych z systemem Węzła Krajowego.

Podpisanie porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji dot. współpracy przy realizacji pilotażu projektu „Wdrożenie publicznego schematu identyfikacji elektronicznej”

Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich dla dr. hab. n. med. Aleksandra Prejbisza z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego

  • 07.12.2017

Dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii otrzymał Nagrodę im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich przyznawaną raz na dwa lata przez Fundację Kościuszkowską za najwybitniejszą oryginalną pracę z zakresu medycyny klinicznej opublikowaną w naukowym czasopiśmie medycznym rangi światowej.

Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich dla dr. hab. n. med. Aleksandra Prejbisza z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego

XXIV Sympozjum Instytutu Kardiologii: „Wytyczne, otwarte pytania, najnowsze technologie w kardiologii i kardiochirurgii”

  • 04.12.2017

02. grudnia 2017 r. odbyło się XXIV Sympozjum Instytutu Kardiologii, w tym roku pod tytułem: „Wytyczne, otwarte pytania, najnowsze technologie w kardiologii i kardiochirurgii”. Otwarcia dokonał dyrektor Instytutu dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw.  IK, który odczytał list Ministra Zdrowia - dr. n.med. Konstantego Radziwiłła do uczestników sympozjum.

XXIV Sympozjum Instytutu Kardiologii: „Wytyczne, otwarte pytania, najnowsze technologie w kardiologii i kardiochirurgii”