Zasady oraz szczegółowy sposób postępowania z klientami zewnętrznymi w Narodowym Instytucie Kardiologii

  • 27.03.2015

Informujemy, że w celu zapewnienia przejrzystości podejmowanych kontaktów z klientami zewnętrznymi i właściwego ich dokumentowania przez pracowników Instytutu Kardiologii zostały określone zasady oraz szczegółowy sposób postępowania. Wyżej wymienione wytyczne zostały wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii nr 35 z 14.08.2014 w sprawie stosowania wytycznych Ministra Zdrowia dotyczących zasad przyjmowania klientów zewnętrznych.

Zasady oraz szczegółowy sposób postępowania z klientami zewnętrznymi w Narodowym Instytucie Kardiologii