Komunikat NFZ: Zasady współpracy podmiotów leczniczych w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego

  • 05.12.2014

Wobec sygnałów o nieprzestrzeganiu zasad współpracy przez podmioty udzielające świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych i szpitali bez badań diagnostycznych, potwierdzających wstępną diagnozę, stanowiącą przyczynę skierowania pacjenta do konsultacji / leczenia, MOW NFZ przypomina o obowiązku wynikającym z § 12 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Komunikat NFZ: Zasady współpracy podmiotów leczniczych w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego

Przedstawienie nowych możliwości badawczych i diagnostycznych, realizowanych w Klinice Nadciśnienia Tętniczego przy współpracy Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, powstałych w latach 2011-2012

  • 17.04.2012

W Klinice Nadciśnienia Tętniczego rozwijane są i prowadzone badania nad nowymi metodami diagnostycznymi dotyczącymi leczenia m. innymi nadciśnienia tętniczego wtórnego. Klinika prowadzi wiele krajowych i międzynarodowych programów badawczych. Prowadzone są prace nad rozwojem badań odnoszących się do aspektów genetycznych nadciśnienia wtórnego – zwłaszcza uwarunkowanego hormonalnie w przebiegu guza chromochłonnego oraz przyzwojaków.

Przedstawienie nowych możliwości badawczych i diagnostycznych, realizowanych w Klinice Nadciśnienia Tętniczego przy współpracy Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, powstałych w latach 2011-2012

Nowoczesny tomograf komputerowy najnowszej generacji w Instytucie Kardiologii

  • 28.07.2011

21 lipca w Instytucie Kardiologii uruchomiono 128 - rzędowy, dwuźródłowy tomograf komputerowy Somatom Definition FLASH. Aparat jest jednym z najnowocześniejszych na świecie urządzeń, które dedykowane są do diagnozowania pacjentów z problemami kardiologicznymi. Nowy tomograf jest szybszy od stosowanych dotychczas aparatów, a mimo to pozwala na znaczne zmniejszenie stosowanych dawek promieniowania rentgenowskiego.

Nowoczesny tomograf komputerowy najnowszej generacji w Instytucie Kardiologii