XXVI Sympozjum Instytutu Kardiologii

  • 14.11.2019

9. listopada 2019 r. odbyło się XXVI Sympozjum Instytutu Kardiologii: „Nowości w diagnostyce i terapii, nowe wytyczne, nowe technologie w kardiologii
i kardiochirurgii”.

XXVI Sympozjum Instytutu Kardiologii