Informacja dla Pacjentów

  • 21.05.2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że piątek 4 czerwca 2021r.  jest w Narodowym Instytucie Kardiologii dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny wypadający w sobotę 1 maja br.

Przepraszamy za utrudnienia!

Informacja dla Pacjentów

Informacja dla Pacjentów

  • 16.06.2020

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że komórki organizacyjne Narodowego Instytutu Kardiologii zlokalizowane przy ul. Spartańskiej 1 zostały przeniesione na ul. Niemodlińską 33.

Informacja dla Pacjentów

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

  • 13.04.2018

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Instytucie Kardiologii w Warszawie w 1997r.
Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 4 maja 2018 roku w Kancelarii Ogólnej lub Sekcji ds. Jakości i Dokumentacji Medycznej ul. Alpejska 42 w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00, tel. kontaktowy 22 343 47 77.

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Informacja dla Pacjentów

  • 21.12.2017

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 22.12. oraz 29.12.2017 r. rejestracja telefoniczna będzie czynna w godzinach: 07:30 - 15:00

Informacja dla Pacjentów

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

  • 07.02.2017

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Instytucie Kardiologii w Warszawie w latach 1985-1994. Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 24 lutego 2017 roku w Kancelarii Ogólnej Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie, od poniedziałku do piątku. w godzinach od 8:00 – 15:00, tel. kontaktowy 22 3434777.

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Informacja dla Pacjentów

  • 02.02.2017

P.T. Pacjenci Instytutu Kardiologii

Uprzejmie informujemy, że Instytut Kardiologii nie planuje likwidacji, ani zmian w funkcjonowaniu wszystkich poradni kardiologicznych przy ul. Spartańskiej 1, tj. ogólnej poradni kardiologicznej, jak i poradni dla chorych z wszczepionymi stymulatorami i kardiowerterami-defibrylatorami.
Wszystkie terminy zaplanowane w poradniach i w pracowniach diagnostycznych (echo serca) pozostają aktualne.

 

Informacja dla Pacjentów

Informacja dla Pacjentów dotycząca oryginałów skierowań

  • 12.01.2015

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) do Instytutu oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty lub hospitalizacji.

Informacja dla Pacjentów dotycząca oryginałów skierowań