Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

  • 13.04.2018

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Instytucie Kardiologii w Warszawie w 1997r.
Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 4 maja 2018 roku w Kancelarii Ogólnej lub Sekcji ds. Jakości i Dokumentacji Medycznej ul. Alpejska 42 w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00, tel. kontaktowy 22 343 47 77.

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Profesor Łukasz Szumowski Ministrem Zdrowia

  • 09.01.2018

Prof.dr hab.med. Łukasz Szumowski jest kardiologiem - elektrofizjologiem, który całe swoje zawodowe życie lekarza i naukowca związał z Instytutem Kardiologii w Warszawie - Aninie.
Studia medyczne ukończył w 1997 roku, w 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 - doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2004 do 2011 roku kierował Pracownią Elektrofizjologii, a od 2011 kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca, utworzoną przez śp.Profesora Franciszka Walczaka. Od 21.czerwca 2016 roku jest profesorem nauk medycznych.

Profesor Łukasz Szumowski Ministrem Zdrowia