Narodowy Instytut Kardiologii realizuje projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

  • 10.02.2021

Narodowy Instytut Kardiologii w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w okresie od 24.03.2020 r. - 5.02.2021 r. otrzymał środki ochrony indywidualnej

Narodowy Instytut Kardiologii realizuje projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

Powołanie mobilnego zespółu ECMO

  • 16.10.2020

Narodowy Instytut Kardiologii powołał mobilny zespól ECMO. Zespół po wspólnej kwalifikacji z ośrodkiem zgłaszającym potrzebę zastosowania pozaustrojowego wspomagania niewydolności oddechowej,  podejmuje decyzję o wyjeździe i implantacji na miejscu (tzn. w szpitalu, w którym jest hospitalizowany pacjent) systemu wspomagania.

Powołanie mobilnego zespółu ECMO