XXIV Sympozjum Instytutu Kardiologii: „Wytyczne, otwarte pytania, najnowsze technologie w kardiologii i kardiochirurgii”

  • 04.12.2017

02. grudnia 2017 r. odbyło się XXIV Sympozjum Instytutu Kardiologii, w tym roku pod tytułem: „Wytyczne, otwarte pytania, najnowsze technologie w kardiologii i kardiochirurgii”. Otwarcia dokonał dyrektor Instytutu dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw.  IK, który odczytał list Ministra Zdrowia - dr. n.med. Konstantego Radziwiłła do uczestników sympozjum.

XXIV Sympozjum Instytutu Kardiologii: „Wytyczne, otwarte pytania, najnowsze technologie w kardiologii i kardiochirurgii”

Najwyższa kategoria naukowa A+ dla Instytutu Kardiologii w Warszawie - Aninie

  • 18.10.2017

Instytut Kardiologii w Warszawie - Aninie znalazł się w gronie najbardziej prestiżowych instytucji naukowych w Polsce, które w wyniku kompleksowej oceny jednostek naukowych KEJN, otrzymały kategorię "A+". Instytut Kardiologii jest jednym z dwóch medycznych instytutów badawczych, które otrzymały kategorię A+. Oceniono 993 jednostki naukowe, z których 47 otrzymało najwyższą kategorię. Spośród 218 instytucji ocenianych w grupie nauk o życiu, tylko 13 ośrodków otrzymało kategorię A+. 

Najwyższa kategoria naukowa A+ dla Instytutu Kardiologii w Warszawie - Aninie

Dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw. IK członkiem Rady Narodowego Kongresu Nauki

  • 10.07.2017

Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał Dyrektora Instytutu Kardiologii - dr. hab. n. med. Tomasza Hryniewieckiego, prof. nadzw. IK na członka zespołu doradczego - Rady Narodowego Kongresu Nauki.
Rada Narodowego Kongresu Nauki wspiera Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pracach nad nowelizacją ustawy regulującej funkcjonowanie szkół wyższych w Polsce.

Dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw. IK członkiem Rady Narodowego Kongresu Nauki

Nagrody za osiągnięcia naukowe w 2016 r.

  • 07.07.2017

Podczas posiedzenia Rady Naukowej Dyrektor Instytutu Kardiologii – dr hab. m. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw. IK wręczył nagrody pracownikom Instytutu za osiągnięcia naukowe:
Między innymi:
Dla pierwszego autora pracy oryginalnej w czasopiśmie o najwyższym IF:

Nagrody za osiągnięcia naukowe w 2016 r.

Profesor Witold Rużyłło doktorem honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  • 03.07.2017

Profesor Witold Rużyłło:
- Kierownik Zakładu Hemodynamiki Instytutu Kardiologii w latach 1980-1981,
- Kierownik Kliniki Kardiologii Ogólnej Instytutu Kardiologii w latach 1981-2002,
- Kierownik II Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki Instytutu Kardiologii w latach 1983-2002,
- Kierownik I Kliniki Choroby Wieńcowej i Pracowni Hemodynamiki Instytutu Kardiologii w latach 2002-2010,
- Dyrektor Instytutu Kardiologii w latach 2006-2015, został uhonorowany tytułem doktora honoris causa I Wydziału Lekarskiego WUM.

Profesor Witold Rużyłło doktorem honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Abstrakty pracowników Instytutu Kardiologii wygłaszane podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  • 23.06.2017

W dniach 26 do 30. 08. 2017 r. w Barcelonie będzie miał miejsce Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który jest największym na świecie wydarzeniem poświęconym tematyce sercowo- naczyniowej. Tegoroczny Kongres odbędzie się pod hasłem 40 lat wykonywania przezskórnych interwencji wieńcowych (PCI). W grupie prezentowanych prac znalazły się również 22 projekty badaczy z Instytutu Kardiologii.

Abstrakty pracowników Instytutu Kardiologii wygłaszane podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu „dIKARD - Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – cyfrowe udostępnianie danych naukowych”

  • 15.12.2016

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu „dIKARD - Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – cyfrowe udostępnianie danych naukowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II osi priorytetowej - E-administracja i otwarty rząd, Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność  i użyteczność informacji sektora publicznego” (cel szczegółowy nr 4), Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu  „dIKARD - Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – cyfrowe udostępnianie danych naukowych”